Jarle Andre Olsson As
Juridisk navn:  Jarle Andre Olsson As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Slituveien 474 Slituveien 474 Fax:
1859 Slitu 1859 Slitu
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 998732905
Aksjekapital: 95.000 NOK
Etableringsdato: 8/6/2012 1
Foretakstype: AS
Revisor: Gopperud Consulting As
Regnskapsfører: Brænds Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-105.88%
Egenkapital  
  
-5.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -32.000 544.000 731.000 972.000 1.469.000
Egenkapital: 600.000 632.000 648.000 667.000 695.000
Regnskap for  Jarle Andre Olsson As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -32.000 -26.000 -29.000 -28.000 -47.000
Driftsresultat -32.000 -26.000 -29.000 -28.000 -47.000
Finansinntekter 0 570.000 760.000 1.000.000 1.517.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 0 570.000 760.000 1.000.000 1.516.000
Resultat før skatt -32.000 544.000 731.000 972.000 1.469.000
Skattekostnad 0 0 0 -1.000 -4.000
Årsresultat -32.000 544.000 731.000 972.000 1.465.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000
Sum omløpsmidler 600.000 1.162.000 1.500.000 1.776.000 2.251.000
Sum eiendeler 644.000 1.206.000 1.544.000 1.820.000 2.295.000
Sum opptjent egenkapital 492.000 524.000 539.000 558.000 587.000
Sum egenkapital 600.000 632.000 648.000 667.000 695.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 53.000 53.000 53.000
Sum kortsiktig gjeld 44.000 574.000 844.000 1.100.000 1.547.000
Sum gjeld og egenkapital 645.000 1.207.000 1.545.000 1.820.000 2.296.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -32.000 -26.000 -29.000 -28.000 -47.000
Driftskostnader -32.000 -26.000 -29.000 -28.000 -47.000
Driftsresultat -32.000 -26.000 -29.000 -28.000 -47.000
Finansinntekter 0 570.000 760.000 1.000.000 1.517.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 0 570.000 760.000 1.000.000 1.516.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -560.000 -750.000 -1.000.000 -1.500.000
Årsresultat -32.000 544.000 731.000 972.000 1.465.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000
Sum anleggsmidler 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 576.000 1.136.000 1.479.000 1.739.000 2.239.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 24.000 26.000 22.000 37.000 13.000
Sum omløpsmidler 600.000 1.162.000 1.500.000 1.776.000 2.251.000
Sum eiendeler 644.000 1.206.000 1.544.000 1.820.000 2.295.000
Sum opptjent egenkapital 492.000 524.000 539.000 558.000 587.000
Sum egenkapital 600.000 632.000 648.000 667.000 695.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 53.000 53.000 53.000
Leverandørgjeld 0 0 0 6.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 1.000 4.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -560.000 -750.000 -1.000.000 -1.500.000
Annen kortsiktig gjeld 44.000 574.000 844.000 1.093.000 1.544.000
Sum kortsiktig gjeld 44.000 574.000 844.000 1.100.000 1.547.000
Sum gjeld og egenkapital 645.000 1.207.000 1.545.000 1.820.000 2.296.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 556.000 588.000 656.000 676.000 704.000
Likviditetsgrad 1 13.6 2 1.8 1.6 1.5
Likviditetsgrad 2 13.6 2 1.8 1.6 1.5
Soliditet 93.2 52.4 41.9 36.6 30.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 1470.0
Gjeldsgrad 0.1 0.9 1.4 1.7 2.3
Total kapitalrentabilitet 45.1 47.3 53.4 64.1
Signatur
29.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex