Jarle AS
Juridisk navn:  Jarle AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38049134
c/o Tor Karsten Jarle Dølavegen 4 c/o Tor Karsten Jarle Dølavegen 4 Fax: 37025119
4820 Froland 4820 Froland
Fylke: Kommune:
Agder Froland
Org.nr: 944751041
Aksjekapital: 860.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 8/18/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Korslund As
Regnskapsfører: Froland Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.17%
Resultat  
  
330.38%
Egenkapital  
  
57.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 13.936.000 13.960.000 13.643.000 13.846.000 26.177.000
Resultat: 7.196.000 1.672.000 1.777.000 562.000 6.588.000
Egenkapital: 18.407.000 11.661.000 15.365.000 13.990.000 13.553.000
Regnskap for  Jarle AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 13.936.000 13.960.000 13.643.000 13.846.000 26.177.000
Driftskostnader -11.978.000 -12.408.000 -12.125.000 -13.397.000 -19.585.000
Driftsresultat 1.958.000 1.552.000 1.518.000 449.000 6.593.000
Finansinntekter 5.309.000 120.000 259.000 114.000 80.000
Finanskostnader -71.000 -1.000 0 -1.000 -86.000
Finans 5.238.000 119.000 259.000 113.000 -6.000
Resultat før skatt 7.196.000 1.672.000 1.777.000 562.000 6.588.000
Skattekostnad -450.000 -368.000 -394.000 -119.000 -1.624.000
Årsresultat 6.746.000 1.304.000 1.382.000 444.000 4.963.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.231.000 3.989.000 3.592.000 3.954.000 4.506.000
Sum omløpsmidler 21.360.000 16.410.000 15.267.000 13.533.000 12.610.000
Sum eiendeler 25.591.000 20.399.000 18.859.000 17.487.000 17.116.000
Sum opptjent egenkapital 17.547.000 10.801.000 14.505.000 13.130.000 12.693.000
Sum egenkapital 18.407.000 11.661.000 15.365.000 13.990.000 13.553.000
Sum langsiktig gjeld 4.909.000 292.000 319.000 382.000 549.000
Sum kortsiktig gjeld 2.275.000 8.446.000 3.175.000 3.115.000 3.013.000
Sum gjeld og egenkapital 25.591.000 20.399.000 18.859.000 17.487.000 17.115.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.082.000 13.491.000 13.018.000 13.119.000 21.283.000
Andre inntekter 854.000 468.000 626.000 727.000 4.895.000
Driftsinntekter 13.936.000 13.960.000 13.643.000 13.846.000 26.177.000
Varekostnad -6.467.000 -6.395.000 -5.906.000 -6.309.000 -11.059.000
Lønninger -3.229.000 -3.663.000 -3.518.000 -3.432.000 -4.713.000
Avskrivning -102.000 -30.000 -362.000 -552.000 -552.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.180.000 -2.320.000 -2.339.000 -3.104.000 -3.261.000
Driftskostnader -11.978.000 -12.408.000 -12.125.000 -13.397.000 -19.585.000
Driftsresultat 1.958.000 1.552.000 1.518.000 449.000 6.593.000
Finansinntekter 5.309.000 120.000 259.000 114.000 80.000
Finanskostnader -71.000 -1.000 0 -1.000 -86.000
Finans 5.238.000 119.000 259.000 113.000 -6.000
Konsernbidrag -8.000 -7.000 -7.000 -12.000
Utbytte -5.000.000 0 0 0
Årsresultat 6.746.000 1.304.000 1.382.000 444.000 4.963.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 362.000 914.000
Maskiner anlegg 322.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 30.000 60.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 352.000 60.000 0 362.000 914.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.879.000 3.929.000 3.592.000 3.592.000 3.592.000
Sum anleggsmidler 4.231.000 3.989.000 3.592.000 3.954.000 4.506.000
Varebeholdning 2.747.000 2.686.000 2.267.000 2.421.000 2.809.000
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 28.000 48.000 268.000 199.000 70.000
Sum investeringer 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Kasse, bank 18.583.000 13.674.000 12.729.000 10.911.000 9.729.000
Sum omløpsmidler 21.360.000 16.410.000 15.267.000 13.533.000 12.610.000
Sum eiendeler 25.591.000 20.399.000 18.859.000 17.487.000 17.116.000
Sum opptjent egenkapital 17.547.000 10.801.000 14.505.000 13.130.000 12.693.000
Sum egenkapital 18.407.000 11.661.000 15.365.000 13.990.000 13.553.000
Sum avsetninger til forpliktelser 218.000 292.000 319.000 382.000 549.000
Gjeld til kredittinstitutt 432.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.909.000 292.000 319.000 382.000 549.000
Leverandørgjeld 222.000 240.000 223.000 368.000 234.000
Betalbar skatt 524.000 298.000 456.000 283.000 792.000
Skyldig offentlige avgifter 629.000 800.000 851.000 832.000 839.000
Utbytte -5.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 468.000 2.109.000 1.645.000 1.632.000 1.148.000
Sum kortsiktig gjeld 2.275.000 8.446.000 3.175.000 3.115.000 3.013.000
Sum gjeld og egenkapital 25.591.000 20.399.000 18.859.000 17.487.000 17.115.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.085.000 7.964.000 12.092.000 10.418.000 9.597.000
Likviditetsgrad 1 9.4 1.9 4.8 4.3 4.2
Likviditetsgrad 2 8.2 1.6 4.1 3.6 3.3
Soliditet 71.9 57.2 81.5 8 79.2
Resultatgrad 14.0 11.1 11.1 3.2 25.2
Rentedekningsgrad 27.6 1 4 76.7
Gjeldsgrad 0.4 0.7 0.2 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 28.4 8.2 9.4 3.2 3
Signatur
14.01.2021
STYRET.
Prokurister
14.01.2021
PROKURA
JARLE TOR KARSTEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex