Jan Anders Marheim As
Juridisk navn:  Jan Anders Marheim As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sjåstadveien 6 Sjåstadveien 6 Fax:
3405 Lier 3405 Lier
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 912295761
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 7/4/2013 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
89.22%
Egenkapital  
  
-2.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.000 0 221.000 295.000 171.000
Resultat: -11.000 -102.000 195.000 143.000 91.000
Egenkapital: 361.000 371.000 473.000 322.000 214.000
Regnskap for  Jan Anders Marheim As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.000 0 221.000 295.000 171.000
Driftskostnader -22.000 -108.000 -29.000 -152.000 -80.000
Driftsresultat -17.000 -108.000 191.000 143.000 91.000
Finansinntekter 6.000 7.000 4.000 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans 6.000 6.000 4.000 0 0
Resultat før skatt -11.000 -102.000 195.000 143.000 91.000
Skattekostnad 0 -45.000 -34.000 -23.000
Årsresultat -11.000 -102.000 150.000 109.000 68.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 272.000 325.000 380.000 0 0
Sum omløpsmidler 88.000 53.000 181.000 366.000 245.000
Sum eiendeler 360.000 378.000 561.000 366.000 245.000
Sum opptjent egenkapital 331.000 341.000 443.000 292.000 184.000
Sum egenkapital 361.000 371.000 473.000 322.000 214.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000 88.000 44.000 31.000
Sum gjeld og egenkapital 361.000 377.000 561.000 366.000 245.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.000 0 221.000 295.000 171.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.000 0 221.000 295.000 171.000
Varekostnad 0 -2.000 -72.000 -34.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -22.000 -108.000 -27.000 -80.000 -46.000
Driftskostnader -22.000 -108.000 -29.000 -152.000 -80.000
Driftsresultat -17.000 -108.000 191.000 143.000 91.000
Finansinntekter 6.000 7.000 4.000 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans 6.000 6.000 4.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -11.000 -102.000 150.000 109.000 68.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 272.000 325.000 380.000 0 0
Sum anleggsmidler 272.000 325.000 380.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 5.000 74.000 0 0
Andre fordringer 5.000 25.000 4.000 9.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 84.000 23.000 102.000 358.000 240.000
Sum omløpsmidler 88.000 53.000 181.000 366.000 245.000
Sum eiendeler 360.000 378.000 561.000 366.000 245.000
Sum opptjent egenkapital 331.000 341.000 443.000 292.000 184.000
Sum egenkapital 361.000 371.000 473.000 322.000 214.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 45.000 34.000 23.000
Skyldig offentlige avgifter 0 33.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 10.000 9.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000 88.000 44.000 31.000
Sum gjeld og egenkapital 361.000 377.000 561.000 366.000 245.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 88.000 47.000 93.000 322.000 214.000
Likviditetsgrad 1 8.8 2.1 8.3 7.9
Likviditetsgrad 2 8.8 2.1 8.3 7.9
Soliditet 100.0 98.4 84.3 8 87.3
Resultatgrad -340.0 86.4 48.5 53.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.2 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -3.0 -26.8 34.8 39.1 37.1
Signatur
07.07.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
SIGNATUR
Prokurister
07.07.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex