Jan A. Lervik As
Juridisk navn:  Jan A. Lervik As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fredlisletta 10 Fredlisletta 10 Fax:
3031 Drammen 3031 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 922381755
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/26/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Deloitte Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
50%
Resultat  
  
-44.44%
Egenkapital  
  
54.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 180.000 120.000
Resultat: 1.019.000 1.834.000
Egenkapital: 2.863.000 1.855.000
Regnskap for  Jan A. Lervik As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 180.000 120.000
Driftskostnader -32.000 -60.000
Driftsresultat 148.000 60.000
Finansinntekter 1.000.000 1.875.000
Finanskostnader -130.000 -100.000
Finans 870.000 1.775.000
Resultat før skatt 1.019.000 1.834.000
Skattekostnad -11.000 -3.000
Årsresultat 1.008.000 1.831.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.153.000 4.153.000
Sum omløpsmidler 2.379.000 1.902.000
Sum eiendeler 6.532.000 6.055.000
Sum opptjent egenkapital 2.833.000 1.825.000
Sum egenkapital 2.863.000 1.855.000
Sum langsiktig gjeld 3.662.000 4.200.000
Sum kortsiktig gjeld 7.000 0
Sum gjeld og egenkapital 6.532.000 6.055.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 180.000 120.000
Driftsinntekter 180.000 120.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -32.000 -60.000
Driftskostnader -32.000 -60.000
Driftsresultat 148.000 60.000
Finansinntekter 1.000.000 1.875.000
Finanskostnader -130.000 -100.000
Finans 870.000 1.775.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 1.008.000 1.831.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 2.153.000 2.153.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 2.153.000 2.153.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000.000 2.000.000
Sum anleggsmidler 4.153.000 4.153.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 2.364.000 1.874.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 15.000 28.000
Sum omløpsmidler 2.379.000 1.902.000
Sum eiendeler 6.532.000 6.055.000
Sum opptjent egenkapital 2.833.000 1.825.000
Sum egenkapital 2.863.000 1.855.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.000 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 3.662.000 4.200.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 7.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 7.000 0
Sum gjeld og egenkapital 6.532.000 6.055.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.372.000 1.902.000
Likviditetsgrad 1 339.9
Likviditetsgrad 2 339.9 0
Soliditet 43.8 30.6
Resultatgrad 82.2 5
Rentedekningsgrad 1.1 0.6
Gjeldsgrad 1.3 2.3
Total kapitalrentabilitet 17.6 3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex