Jan A. Devold As
Juridisk navn:  Jan A. Devold As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45660129
Ingeniørveien 16 Ingeniørveien 16 Fax:
0196 Oslo 196 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 991222510
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/1/2007 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6%
Resultat  
  
51.79%
Egenkapital  
  
39.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 212.000 200.000 136.000 144.000 269.000
Resultat: 170.000 112.000 -31.000 13.000 163.000
Egenkapital: -257.000 -427.000 -539.000 -507.000 -521.000
Regnskap for  Jan A. Devold As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 212.000 200.000 136.000 144.000 269.000
Driftskostnader -43.000 -87.000 -168.000 -130.000 -107.000
Driftsresultat 170.000 112.000 -31.000 13.000 163.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 170.000 112.000 -31.000 13.000 163.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 170.000 112.000 -31.000 13.000 163.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 28.000 152.000 56.000 95.000 147.000
Sum eiendeler 28.000 152.000 56.000 95.000 147.000
Sum opptjent egenkapital -557.000 -727.000 -839.000 -807.000 -821.000
Sum egenkapital -257.000 -427.000 -539.000 -507.000 -521.000
Sum langsiktig gjeld 284.000 568.000 570.000 577.000 641.000
Sum kortsiktig gjeld 2.000 11.000 25.000 26.000 27.000
Sum gjeld og egenkapital 29.000 152.000 56.000 96.000 147.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 212.000 200.000 136.000 144.000 269.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 212.000 200.000 136.000 144.000 269.000
Varekostnad -4.000 -2.000 -32.000 -28.000 -23.000
Lønninger -10.000 -40.000 -43.000 -47.000 -44.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -29.000 -35.000 -93.000 -55.000 -40.000
Driftskostnader -43.000 -87.000 -168.000 -130.000 -107.000
Driftsresultat 170.000 112.000 -31.000 13.000 163.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 170.000 112.000 -31.000 13.000 163.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 12.000 16.000 28.000 60.000 67.000
Kundefordringer 0 0 17.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 16.000 136.000 28.000 18.000 80.000
Sum omløpsmidler 28.000 152.000 56.000 95.000 147.000
Sum eiendeler 28.000 152.000 56.000 95.000 147.000
Sum opptjent egenkapital -557.000 -727.000 -839.000 -807.000 -821.000
Sum egenkapital -257.000 -427.000 -539.000 -507.000 -521.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 284.000 568.000 570.000 577.000 641.000
Leverandørgjeld 0 0 1.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.000 3.000 3.000 3.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 7.000 22.000 22.000 21.000
Sum kortsiktig gjeld 2.000 11.000 25.000 26.000 27.000
Sum gjeld og egenkapital 29.000 152.000 56.000 96.000 147.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 26.000 141.000 31.000 69.000 120.000
Likviditetsgrad 1 14.0 13.8 2.2 3.7 5
Likviditetsgrad 2 8.0 12.4 1.1 1.3 3
Soliditet -886.2 -280.9 -962.5 -528.1 -354.4
Resultatgrad 80.2 5 -22.8 9 60.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.1 -1.4 -1.1 -1.2 -1.3
Total kapitalrentabilitet 586.2 73.7 -55.4 13.5 110.9
Signatur
10.01.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
SIGNATUR HVER FOR SEG
DEVOLD PEREIRA JAN ALEXANDER
SIGNATUR HVER FOR SEG
Prokurister
10.01.2020
Styrets medlemmer hver for seg.
Prokura hver for seg
Devold Pereira Jan Alexander
Prokura hver for seg
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex