Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jan-Ketil Buarø As
Juridisk navn:  Jan-Ketil Buarø As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fax:
7742 Yttervåg 7742 Yttervåg
Fylke: Kommune:
Trøndelag Osen
Org.nr: 915470386
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/18/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Oros Bjørnør Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
42.33%
Resultat  
  
247.88%
Egenkapital  
  
128.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.829.000 1.285.000 821.000 1.220.000 160.000
Resultat: 1.148.000 330.000 139.000 313.000 -53.000
Egenkapital: 1.592.000 697.000 439.000 333.000 96.000
Regnskap for  Jan-Ketil Buarø As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.829.000 1.285.000 821.000 1.220.000 160.000
Driftskostnader -680.000 -948.000 -678.000 -904.000 -212.000
Driftsresultat 1.149.000 336.000 142.000 316.000 -51.000
Finansinntekter 5.000 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -5.000 -7.000 -4.000 -3.000 -2.000
Finans -6.000 -3.000 -2.000 -2.000
Resultat før skatt 1.148.000 330.000 139.000 313.000 -53.000
Skattekostnad -253.000 -73.000 -33.000 -76.000 13.000
Årsresultat 895.000 258.000 106.000 237.000 -40.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 174.000 228.000 203.000 254.000 186.000
Sum omløpsmidler 2.224.000 1.421.000 845.000 932.000 411.000
Sum eiendeler 2.398.000 1.649.000 1.048.000 1.186.000 597.000
Sum opptjent egenkapital 1.562.000 667.000 409.000 303.000 66.000
Sum egenkapital 1.592.000 697.000 439.000 333.000 96.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 805.000 952.000 609.000 853.000 501.000
Sum gjeld og egenkapital 2.397.000 1.649.000 1.048.000 1.186.000 597.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 747.000 1.285.000 821.000 1.220.000 159.000
Andre inntekter 1.083.000 0 0 0 1.000
Driftsinntekter 1.829.000 1.285.000 821.000 1.220.000 160.000
Varekostnad -7.000 0 0 -12.000 -6.000
Lønninger -398.000 -681.000 -443.000 -658.000 -71.000
Avskrivning -29.000 -29.000 -54.000 -79.000 -70.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -246.000 -238.000 -181.000 -155.000 -65.000
Driftskostnader -680.000 -948.000 -678.000 -904.000 -212.000
Driftsresultat 1.149.000 336.000 142.000 316.000 -51.000
Finansinntekter 5.000 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -5.000 -7.000 -4.000 -3.000 -2.000
Finans -6.000 -3.000 -2.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 895.000 258.000 106.000 237.000 -40.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 16.000 24.000 18.000 15.000 14.000
Fast eiendom 65.000 68.000 71.000 73.000 0
Maskiner anlegg 8.000 13.000 19.000 28.000 11.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 157.000 204.000 185.000 239.000 173.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 174.000 228.000 203.000 254.000 186.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 1.000 1.000 1.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.224.000 1.421.000 844.000 931.000 410.000
Sum omløpsmidler 2.224.000 1.421.000 845.000 932.000 411.000
Sum eiendeler 2.398.000 1.649.000 1.048.000 1.186.000 597.000
Sum opptjent egenkapital 1.562.000 667.000 409.000 303.000 66.000
Sum egenkapital 1.592.000 697.000 439.000 333.000 96.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 -1.000 -1.000 1.000
Betalbar skatt 244.000 79.000 36.000 77.000 0
Skyldig offentlige avgifter 34.000 355.000 70.000 281.000 18.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 527.000 518.000 503.000 495.000 482.000
Sum kortsiktig gjeld 805.000 952.000 609.000 853.000 501.000
Sum gjeld og egenkapital 2.397.000 1.649.000 1.048.000 1.186.000 597.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.419.000 469.000 236.000 79.000 -90.000
Likviditetsgrad 1 2.8 1.5 1.4 1.1 0.8
Likviditetsgrad 2 2.8 1.5 1.4 1.1 0.8
Soliditet 66.4 42.3 41.9 28.1 16.1
Resultatgrad 62.8 26.1 17.3 25.9 -31.9
Rentedekningsgrad 229.8 4 35.5 105.3 -25.5
Gjeldsgrad 0.5 1.4 1.4 2.6 5.2
Total kapitalrentabilitet 48.1 20.4 13.6 26.7 -8.5
Signatur
24.06.2015
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex