Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jan-Fredrik Borge AS
Juridisk navn:  Jan-Fredrik Borge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22500569
Øvre Ullern terrasse 37 Øvre Ullern terrasse 37 Fax: 22509928
0380 Oslo 380 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 939196382
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/1986 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Siv Øk Ragnhild Møller Aut Regn- Skapsfører
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.56%
Resultat  
  
-155.56%
Egenkapital  
  
-9.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 153.000 162.000 328.000 572.000 482.000
Resultat: -20.000 36.000 -20.000 -61.000 174.000
Egenkapital: 142.000 157.000 193.000 415.000 460.000
Regnskap for  Jan-Fredrik Borge AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 153.000 162.000 328.000 572.000 482.000
Driftskostnader -173.000 -125.000 -349.000 -635.000 -310.000
Driftsresultat -20.000 36.000 -21.000 -62.000 173.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 1.000
Resultat før skatt -20.000 36.000 -20.000 -61.000 174.000
Skattekostnad 4.000 -7.000 -1.000 15.000 -42.000
Årsresultat -15.000 30.000 -22.000 -46.000 132.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 237.000 278.000
Sum omløpsmidler 162.000 188.000 471.000 382.000 317.000
Sum eiendeler 162.000 188.000 471.000 619.000 595.000
Sum opptjent egenkapital 42.000 57.000 93.000 315.000 360.000
Sum egenkapital 142.000 157.000 193.000 415.000 460.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 11.000 26.000
Sum kortsiktig gjeld 20.000 30.000 278.000 193.000 109.000
Sum gjeld og egenkapital 162.000 187.000 471.000 619.000 595.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 153.000 162.000 328.000 572.000 482.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 153.000 162.000 328.000 572.000 482.000
Varekostnad -43.000 -66.000 -59.000 -62.000 -56.000
Lønninger -50.000 0 -14.000 -334.000 -18.000
Avskrivning 0 -42.000 -42.000 -42.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -80.000 -59.000 -234.000 -197.000 -194.000
Driftskostnader -173.000 -125.000 -349.000 -635.000 -310.000
Driftsresultat -20.000 36.000 -21.000 -62.000 173.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -100.000 0 0
Årsresultat -15.000 30.000 -22.000 -46.000 132.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 237.000 278.000
Sum varige driftsmidler 0 0 237.000 278.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 237.000 278.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 8.000 67.000 100.000 1.000 5.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 154.000 120.000 371.000 382.000 312.000
Sum omløpsmidler 162.000 188.000 471.000 382.000 317.000
Sum eiendeler 162.000 188.000 471.000 619.000 595.000
Sum opptjent egenkapital 42.000 57.000 93.000 315.000 360.000
Sum egenkapital 142.000 157.000 193.000 415.000 460.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 11.000 26.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 11.000 26.000
Leverandørgjeld 0 0 12.000 1.000
Betalbar skatt 7.000 12.000 0 40.000
Skyldig offentlige avgifter 19.000 22.000 66.000 151.000 68.000
Utbytte 0 -100.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 1.000 0 30.000 0
Sum kortsiktig gjeld 20.000 30.000 278.000 193.000 109.000
Sum gjeld og egenkapital 162.000 187.000 471.000 619.000 595.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 142.000 158.000 193.000 189.000 208.000
Likviditetsgrad 1 8.1 6.3 1.7 2 2.9
Likviditetsgrad 2 8.1 6.3 1.7 2 2.9
Soliditet 87.7 8 4 6 77.3
Resultatgrad -13.1 22.2 -6.4 -10.8 35.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.2 1.4 0.5 0.3
Total kapitalrentabilitet -12.3 19.3 -4.5 -9.9 29.2
Signatur
26.08.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex