Jaktia As
Juridisk navn:  Jaktia As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63928500
Postboks 39 Kongsvingervegen 377 Fax:
2041 Kløfta 2040 Kløfta
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 919932848
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 11/9/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Regnskapsmakeren AS
Utvikling:
Omsetning  
  
13.5%
Resultat  
  
176.97%
Egenkapital  
  
4288.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 9.195.000 8.101.000 5.401.000 0
Resultat: 956.000 -1.242.000 -1.964.000 -1.437.000
Egenkapital: 746.000 17.000 50.000 -1.006.000
Regnskap for  Jaktia As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 9.195.000 8.101.000 5.401.000 0
Driftskostnader -8.166.000 -9.200.000 -7.233.000 -1.437.000
Driftsresultat 1.029.000 -1.099.000 -1.831.000 -1.437.000
Finansinntekter 95.000 66.000 5.000 0
Finanskostnader -168.000 -208.000 -138.000 0
Finans -73.000 -142.000 -133.000 0
Resultat før skatt 956.000 -1.242.000 -1.964.000 -1.437.000
Skattekostnad -227.000 269.000 449.000 330.000
Årsresultat 729.000 -973.000 -1.516.000 -1.106.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 25.000 58.000 85.000 330.000
Sum omløpsmidler 8.949.000 7.345.000 5.857.000 450.000
Sum eiendeler 8.974.000 7.403.000 5.942.000 780.000
Sum opptjent egenkapital 646.000 -83.000 -50.000 -1.106.000
Sum egenkapital 746.000 17.000 50.000 -1.006.000
Sum langsiktig gjeld 6.551.000 5.906.000 5.117.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.678.000 1.481.000 775.000 1.787.000
Sum gjeld og egenkapital 8.975.000 7.404.000 5.942.000 781.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.195.000 8.006.000 5.401.000 0
Andre inntekter 95.000 0 0
Driftsinntekter 9.195.000 8.101.000 5.401.000 0
Varekostnad -1.949.000 -2.246.000 -1.407.000 0
Lønninger -3.855.000 -2.949.000 -2.024.000 0
Avskrivning -31.000 -31.000 -18.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.331.000 -3.974.000 -3.784.000 -1.437.000
Driftskostnader -8.166.000 -9.200.000 -7.233.000 -1.437.000
Driftsresultat 1.029.000 -1.099.000 -1.831.000 -1.437.000
Finansinntekter 95.000 66.000 5.000 0
Finanskostnader -168.000 -208.000 -138.000 0
Finans -73.000 -142.000 -133.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 729.000 -973.000 -1.516.000 -1.106.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 12.000 14.000 11.000 330.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 13.000 44.000 74.000 0
Sum varige driftsmidler 13.000 44.000 74.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 25.000 58.000 85.000 330.000
Varebeholdning 484.000 541.000 192.000 0
Kundefordringer 1.582.000 1.276.000 960.000 0
Andre fordringer 5.580.000 4.844.000 3.521.000 350.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.303.000 684.000 1.185.000 100.000
Sum omløpsmidler 8.949.000 7.345.000 5.857.000 450.000
Sum eiendeler 8.974.000 7.403.000 5.942.000 780.000
Sum opptjent egenkapital 646.000 -83.000 -50.000 -1.106.000
Sum egenkapital 746.000 17.000 50.000 -1.006.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.551.000 5.906.000 5.117.000 0
Leverandørgjeld 691.000 723.000 403.000 1.787.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 593.000 527.000 214.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 394.000 231.000 159.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.678.000 1.481.000 775.000 1.787.000
Sum gjeld og egenkapital 8.975.000 7.404.000 5.942.000 781.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.271.000 5.864.000 5.082.000 -1.337.000
Likviditetsgrad 1 5.3 5 7.6 0.3
Likviditetsgrad 2 5.0 4.6 7.3 0.3
Soliditet 8.3 0.2 0.8 -128.8
Resultatgrad 11.2 -13.6 -33.9
Rentedekningsgrad 6.1 -5.3 -13.3
Gjeldsgrad 11.0 434.5 117.8 -1.8
Total kapitalrentabilitet 12.5 -30.7
Signatur
01.01.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex