Jaktdepotet AS
Juridisk navn:  Jaktdepotet AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32882270
Gråterudveien 39 Gråterudveien 39 Fax: 32882271
3036 Drammen 3036 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 985254168
Aksjekapital: 2.266.724 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 1/2/2003 1
Foretakstype: AS
Revisor: Knudsen Revisjonsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.45%
Resultat  
  
61.72%
Egenkapital  
  
0.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 32.990.000 36.034.000 33.178.000 38.094.000 33.613.000
Resultat: 6.273.000 3.879.000 4.140.000 7.897.000 6.689.000
Egenkapital: 23.493.000 23.402.000 23.353.000 23.863.000 18.006.000
Regnskap for  Jaktdepotet AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 32.990.000 36.034.000 33.178.000 38.094.000 33.613.000
Driftskostnader -26.395.000 -31.756.000 -28.518.000 -29.630.000 -26.349.000
Driftsresultat 6.596.000 4.278.000 4.660.000 8.463.000 7.264.000
Finansinntekter 30.000 178.000 57.000 211.000 295.000
Finanskostnader -354.000 -577.000 -576.000 -778.000 -869.000
Finans -324.000 -399.000 -519.000 -567.000 -574.000
Resultat før skatt 6.273.000 3.879.000 4.140.000 7.897.000 6.689.000
Skattekostnad -1.382.000 -830.000 -734.000 -1.659.000 -1.970.000
Årsresultat 4.891.000 3.049.000 3.406.000 6.238.000 4.719.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 698.000 1.489.000 3.955.000 3.201.000 1.432.000
Sum omløpsmidler 37.854.000 35.576.000 34.262.000 31.346.000 28.379.000
Sum eiendeler 38.552.000 37.065.000 38.217.000 34.547.000 29.811.000
Sum opptjent egenkapital 20.395.000 20.304.000 20.255.000 20.765.000 14.907.000
Sum egenkapital 23.493.000 23.402.000 23.353.000 23.863.000 18.006.000
Sum langsiktig gjeld 4.071.000 5.087.000 6.375.000 826.000 4.485.000
Sum kortsiktig gjeld 10.987.000 8.576.000 8.489.000 9.857.000 7.320.000
Sum gjeld og egenkapital 38.551.000 37.065.000 38.217.000 34.546.000 29.810.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 32.990.000 36.034.000 33.172.000 38.093.000 33.595.000
Andre inntekter 0 5.000 1.000 18.000
Driftsinntekter 32.990.000 36.034.000 33.178.000 38.094.000 33.613.000
Varekostnad -19.475.000 -23.042.000 -19.801.000 -20.753.000 -18.730.000
Lønninger -4.276.000 -4.388.000 -4.760.000 -5.689.000 -4.557.000
Avskrivning -58.000 -49.000 -45.000 -8.000 -26.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.586.000 -4.277.000 -3.912.000 -3.180.000 -3.036.000
Driftskostnader -26.395.000 -31.756.000 -28.518.000 -29.630.000 -26.349.000
Driftsresultat 6.596.000 4.278.000 4.660.000 8.463.000 7.264.000
Finansinntekter 30.000 178.000 57.000 211.000 295.000
Finanskostnader -354.000 -577.000 -576.000 -778.000 -869.000
Finans -324.000 -399.000 -519.000 -567.000 -574.000
Konsernbidrag 0 -1.036.000 -381.000 -128.000
Utbytte -4.800.000 -3.000.000 0 0 0
Årsresultat 4.891.000 3.049.000 3.406.000 6.238.000 4.719.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 19.000 19.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 207.000 229.000 278.000 9.000 17.000
Sum varige driftsmidler 207.000 229.000 278.000 9.000 17.000
Sum finansielle anleggsmidler 472.000 1.241.000 3.677.000 3.192.000 1.415.000
Sum anleggsmidler 698.000 1.489.000 3.955.000 3.201.000 1.432.000
Varebeholdning 27.963.000 33.875.000 28.586.000 27.710.000 23.106.000
Kundefordringer 30.000 116.000 577.000 912.000 1.117.000
Andre fordringer 2.070.000 899.000 3.268.000 1.883.000 1.269.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 7.791.000 686.000 1.201.000 256.000 355.000
Sum omløpsmidler 37.854.000 35.576.000 34.262.000 31.346.000 28.379.000
Sum eiendeler 38.552.000 37.065.000 38.217.000 34.547.000 29.811.000
Sum opptjent egenkapital 20.395.000 20.304.000 20.255.000 20.765.000 14.907.000
Sum egenkapital 23.493.000 23.402.000 23.353.000 23.863.000 18.006.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.703.000 2.506.000 2.498.000 1.950.000
Sum langsiktig gjeld 4.071.000 5.087.000 6.375.000 826.000 4.485.000
Leverandørgjeld 520.000 808.000 2.607.000 2.477.000 1.947.000
Betalbar skatt 1.381.000 849.000 425.000 1.782.000 1.351.000
Skyldig offentlige avgifter 1.074.000 1.217.000 1.083.000 1.218.000 458.000
Utbytte -4.800.000 -3.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.011.000 3.999.000 1.868.000 1.882.000 1.615.000
Sum kortsiktig gjeld 10.987.000 8.576.000 8.489.000 9.857.000 7.320.000
Sum gjeld og egenkapital 38.551.000 37.065.000 38.217.000 34.546.000 29.810.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 26.867.000 27.000.000 25.773.000 21.489.000 21.059.000
Likviditetsgrad 1 3.4 4.1 4 3.2 3.9
Likviditetsgrad 2 0.9 0.2 0.7 0.4 0.7
Soliditet 60.9 63.1 61.1 69.1 60.4
Resultatgrad 20.0 11.9 1 22.2 21.6
Rentedekningsgrad 18.6 7.4 8.1 10.9 8.4
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.6 0.4 0.7
Total kapitalrentabilitet 17.2 1 12.3 25.1 25.4
Signatur
12.11.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex