Jaktcompagniet AS
Juridisk navn:  Jaktcompagniet AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40418148
Nils Heglands Veg 72 Nils Heglands Veg 72 Fax:
4735 Evje 4735 Evje
Fylke: Kommune:
Agder Evje Og Hornnes
Org.nr: 986296077
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 11/15/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorsenteret Mandal AS
Regnskapsfører: Merkantil Service AS
Utvikling:
Omsetning  
  
30.11%
Resultat  
  
-166.37%
Egenkapital  
  
-19.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.335.000 6.406.000 5.542.000 1.758.000 378.000
Resultat: -375.000 565.000 289.000 225.000 356.000
Egenkapital: 1.169.000 1.461.000 903.000 678.000 534.000
Regnskap for  Jaktcompagniet AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.335.000 6.406.000 5.542.000 1.758.000 378.000
Driftskostnader -8.596.000 -5.712.000 -5.167.000 -1.422.000 -22.000
Driftsresultat -261.000 694.000 376.000 336.000 356.000
Finansinntekter 7.000 0 1.000 13.000 0
Finanskostnader -121.000 -129.000 -87.000 -124.000 0
Finans -114.000 -129.000 -86.000 -111.000 0
Resultat før skatt -375.000 565.000 289.000 225.000 356.000
Skattekostnad 82.000 -125.000 -64.000 -82.000 -72.000
Årsresultat -293.000 441.000 225.000 144.000 284.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 116.000 10.000 8.000 0 240.000
Sum omløpsmidler 4.536.000 3.806.000 2.765.000 2.457.000 385.000
Sum eiendeler 4.652.000 3.816.000 2.773.000 2.457.000 625.000
Sum opptjent egenkapital 1.069.000 1.361.000 803.000 578.000 434.000
Sum egenkapital 1.169.000 1.461.000 903.000 678.000 534.000
Sum langsiktig gjeld 2.036.000 1.514.000 1.296.000 1.283.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.447.000 841.000 574.000 496.000 91.000
Sum gjeld og egenkapital 4.652.000 3.816.000 2.773.000 2.457.000 625.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.335.000 6.406.000 5.542.000 1.758.000 378.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 8.335.000 6.406.000 5.542.000 1.758.000 378.000
Varekostnad -7.589.000 -4.959.000 -4.412.000 -1.166.000 -5.000
Lønninger -469.000 -293.000 -317.000 -122.000 0
Avskrivning -24.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -514.000 -460.000 -438.000 -134.000 -17.000
Driftskostnader -8.596.000 -5.712.000 -5.167.000 -1.422.000 -22.000
Driftsresultat -261.000 694.000 376.000 336.000 356.000
Finansinntekter 7.000 0 1.000 13.000 0
Finanskostnader -121.000 -129.000 -87.000 -124.000 0
Finans -114.000 -129.000 -86.000 -111.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -293.000 441.000 225.000 144.000 284.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 8.000 10.000 8.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 108.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 108.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 240.000
Sum anleggsmidler 116.000 10.000 8.000 0 240.000
Varebeholdning 4.048.000 3.713.000 2.412.000 2.107.000 10.000
Kundefordringer 291.000 128.000 173.000 132.000 0
Andre fordringer 114.000 26.000 0 8.000 313.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 83.000 0 179.000 209.000 62.000
Sum omløpsmidler 4.536.000 3.806.000 2.765.000 2.457.000 385.000
Sum eiendeler 4.652.000 3.816.000 2.773.000 2.457.000 625.000
Sum opptjent egenkapital 1.069.000 1.361.000 803.000 578.000 434.000
Sum egenkapital 1.169.000 1.461.000 903.000 678.000 534.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.036.000 1.514.000 1.296.000 1.283.000 0
Leverandørgjeld 1.022.000 428.000 235.000 243.000 0
Betalbar skatt 126.000 72.000 82.000 72.000
Skyldig offentlige avgifter 205.000 140.000 163.000 78.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 220.000 146.000 104.000 93.000 19.000
Sum kortsiktig gjeld 1.447.000 841.000 574.000 496.000 91.000
Sum gjeld og egenkapital 4.652.000 3.816.000 2.773.000 2.457.000 625.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.089.000 2.965.000 2.191.000 1.961.000 294.000
Likviditetsgrad 1 3.1 4.5 4.8 5 4.2
Likviditetsgrad 2 0.3 0.1 0.6 0.7 4.1
Soliditet 25.1 38.3 32.6 27.6 85.4
Resultatgrad -3.1 10.8 6.8 19.1 94.2
Rentedekningsgrad -2.2 5.4 4.3 2.7
Gjeldsgrad 3.0 1.6 2.1 2.6 0.2
Total kapitalrentabilitet -5.5 18.2 13.6 14.2 5
Signatur
06.09.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
06.09.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex