Jakta Invest As
Juridisk navn:  Jakta Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92685386
Hovdenesvegen 17 Hovdenesvegen 17 Fax:
6019 Ålesund 6019 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 911616084
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/10/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Motregn As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
311.27%
Egenkapital  
  
70.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 180.000 0 5.000 0 25.000
Resultat: 1.423.000 346.000 35.000 -9.000 1.515.000
Egenkapital: 3.299.000 1.939.000 1.594.000 1.565.000 1.574.000
Regnskap for  Jakta Invest As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 180.000 0 5.000 0 25.000
Driftskostnader -3.000 -10.000 -77.000 -11.000 -14.000
Driftsresultat 177.000 -10.000 -73.000 -11.000 11.000
Finansinntekter 1.265.000 402.000 132.000 3.000 1.504.000
Finanskostnader -18.000 -46.000 -25.000 0 0
Finans 1.247.000 356.000 107.000 3.000 1.504.000
Resultat før skatt 1.423.000 346.000 35.000 -9.000 1.515.000
Skattekostnad -64.000 0 -6.000 0 -15.000
Årsresultat 1.359.000 346.000 29.000 -9.000 1.500.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.523.000 3.978.000 4.339.000 1.542.000 324.000
Sum omløpsmidler 926.000 154.000 29.000 53.000 1.287.000
Sum eiendeler 3.449.000 4.132.000 4.368.000 1.595.000 1.611.000
Sum opptjent egenkapital 3.278.000 1.919.000 1.573.000 1.544.000 1.553.000
Sum egenkapital 3.299.000 1.939.000 1.594.000 1.565.000 1.574.000
Sum langsiktig gjeld 1.152.000 1.515.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 151.000 1.041.000 1.259.000 31.000 37.000
Sum gjeld og egenkapital 3.450.000 4.133.000 4.368.000 1.596.000 1.611.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 180.000 0 5.000 0 25.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 180.000 0 5.000 0 25.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.000 -10.000 -77.000 -11.000 -14.000
Driftskostnader -3.000 -10.000 -77.000 -11.000 -14.000
Driftsresultat 177.000 -10.000 -73.000 -11.000 11.000
Finansinntekter 1.265.000 402.000 132.000 3.000 1.504.000
Finanskostnader -18.000 -46.000 -25.000 0 0
Finans 1.247.000 356.000 107.000 3.000 1.504.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.359.000 346.000 29.000 -9.000 1.500.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.523.000 3.978.000 4.339.000 1.542.000 324.000
Sum anleggsmidler 2.523.000 3.978.000 4.339.000 1.542.000 324.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 162.000 0 0 0 0
Andre fordringer 8.000 3.000 2.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 764.000 146.000 26.000 52.000 1.287.000
Sum omløpsmidler 926.000 154.000 29.000 53.000 1.287.000
Sum eiendeler 3.449.000 4.132.000 4.368.000 1.595.000 1.611.000
Sum opptjent egenkapital 3.278.000 1.919.000 1.573.000 1.544.000 1.553.000
Sum egenkapital 3.299.000 1.939.000 1.594.000 1.565.000 1.574.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.152.000 1.515.000 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 64.000 0 6.000 0 15.000
Skyldig offentlige avgifter 44.000 -2.000 0 0 6.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 42.000 1.042.000 1.253.000 31.000 17.000
Sum kortsiktig gjeld 151.000 1.041.000 1.259.000 31.000 37.000
Sum gjeld og egenkapital 3.450.000 4.133.000 4.368.000 1.596.000 1.611.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 775.000 -887.000 -1.230.000 22.000 1.250.000
Likviditetsgrad 1 6.1 0.1 0 1.7 34.8
Likviditetsgrad 2 6.1 0.1 0 1.7 34.8
Soliditet 95.6 46.9 36.5 98.1 97.7
Resultatgrad 98.3 4
Rentedekningsgrad 9.8 -0.2 -2.9
Gjeldsgrad 1.1 1.7 0 0
Total kapitalrentabilitet 41.8 9.5 1.4 -0.5 9
Signatur
18.08.2020
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex