Jakt & Friluft AS
Juridisk navn:  Jakt & Friluft AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37060700
Postboks 1610 Stoa Bryggeriveien 4 Fax: 37028550
4857 Arendal 4848 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 982736323
Aksjekapital: 1.756.000 NOK
Antall ansatte: 42
Etableringsdato: 6/28/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
19.11%
Resultat  
  
62.49%
Egenkapital  
  
31.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 151.649.000 127.318.000 115.666.000 109.044.000 104.585.000
Resultat: 15.404.000 9.480.000 6.849.000 6.435.000 2.503.000
Egenkapital: 29.595.000 22.579.000 15.186.000 10.037.000 5.339.000
Regnskap for  Jakt & Friluft AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 151.649.000 127.318.000 115.666.000 109.044.000 104.585.000
Driftskostnader -135.551.000 -116.775.000 -107.621.000 -101.264.000 -100.476.000
Driftsresultat 16.098.000 10.544.000 8.045.000 7.779.000 4.109.000
Finansinntekter 522.000 215.000 127.000 294.000 164.000
Finanskostnader -1.215.000 -1.280.000 -1.323.000 -1.638.000 -1.770.000
Finans -693.000 -1.065.000 -1.196.000 -1.344.000 -1.606.000
Resultat før skatt 15.404.000 9.480.000 6.849.000 6.435.000 2.503.000
Skattekostnad -3.389.000 -2.087.000 -1.701.000 -1.737.000 -885.000
Årsresultat 12.016.000 7.393.000 5.148.000 4.698.000 1.618.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.271.000 1.053.000 3.184.000 5.047.000 7.047.000
Sum omløpsmidler 63.672.000 52.188.000 43.922.000 38.909.000 37.504.000
Sum eiendeler 64.943.000 53.241.000 47.106.000 43.956.000 44.551.000
Sum opptjent egenkapital 25.873.000 18.858.000 11.464.000 6.316.000 1.618.000
Sum egenkapital 29.595.000 22.579.000 15.186.000 10.037.000 5.339.000
Sum langsiktig gjeld 6.800.000 13.599.000 15.599.000 17.599.000 17.799.000
Sum kortsiktig gjeld 28.548.000 17.063.000 16.321.000 16.320.000 21.413.000
Sum gjeld og egenkapital 64.942.000 53.241.000 47.105.000 43.956.000 44.551.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 151.410.000 127.132.000 115.430.000 108.803.000 104.577.000
Andre inntekter 239.000 187.000 236.000 241.000 9.000
Driftsinntekter 151.649.000 127.318.000 115.666.000 109.044.000 104.585.000
Varekostnad -111.147.000 -93.100.000 -84.587.000 -78.762.000 -75.614.000
Lønninger -16.243.000 -15.342.000 -15.317.000 -14.488.000 -15.805.000
Avskrivning -310.000 -231.000 -268.000 -542.000 -810.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.851.000 -8.102.000 -7.449.000 -7.472.000 -8.247.000
Driftskostnader -135.551.000 -116.775.000 -107.621.000 -101.264.000 -100.476.000
Driftsresultat 16.098.000 10.544.000 8.045.000 7.779.000 4.109.000
Finansinntekter 522.000 215.000 127.000 294.000 164.000
Finanskostnader -1.215.000 -1.280.000 -1.323.000 -1.638.000 -1.770.000
Finans -693.000 -1.065.000 -1.196.000 -1.344.000 -1.606.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -5.000.000 0 0 0 0
Årsresultat 12.016.000 7.393.000 5.148.000 4.698.000 1.618.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 466.000 599.000 2.686.000 4.386.000 6.123.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 805.000 454.000 498.000 650.000 883.000
Sum varige driftsmidler 805.000 454.000 498.000 650.000 883.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 10.000 40.000
Sum anleggsmidler 1.271.000 1.053.000 3.184.000 5.047.000 7.047.000
Varebeholdning 46.941.000 45.870.000 37.810.000 34.496.000 32.746.000
Kundefordringer 4.786.000 3.825.000 3.283.000 1.978.000 2.548.000
Andre fordringer 2.121.000 974.000 1.371.000 942.000 752.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 9.824.000 1.519.000 1.458.000 1.494.000 1.459.000
Sum omløpsmidler 63.672.000 52.188.000 43.922.000 38.909.000 37.504.000
Sum eiendeler 64.943.000 53.241.000 47.106.000 43.956.000 44.551.000
Sum opptjent egenkapital 25.873.000 18.858.000 11.464.000 6.316.000 1.618.000
Sum egenkapital 29.595.000 22.579.000 15.186.000 10.037.000 5.339.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.478.000 4.403.000 5.468.000 11.585.000
Sum langsiktig gjeld 6.800.000 13.599.000 15.599.000 17.599.000 17.799.000
Leverandørgjeld 11.819.000 7.690.000 4.873.000 3.740.000 3.275.000
Betalbar skatt 3.256.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.441.000 2.696.000 2.667.000 2.931.000 2.637.000
Utbytte -5.000.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.033.000 4.198.000 4.377.000 4.181.000 3.915.000
Sum kortsiktig gjeld 28.548.000 17.063.000 16.321.000 16.320.000 21.413.000
Sum gjeld og egenkapital 64.942.000 53.241.000 47.105.000 43.956.000 44.551.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 35.124.000 35.125.000 27.601.000 22.589.000 16.091.000
Likviditetsgrad 1 2.2 3.1 2.7 2.4 1.8
Likviditetsgrad 2 0.6 0.4 0.4 0.3 0.2
Soliditet 45.6 42.4 32.2 22.8 1
Resultatgrad 10.6 8.3 7 7.1 3.9
Rentedekningsgrad 13.2 8.2 6.1 4.7 2.3
Gjeldsgrad 1.2 1.4 2.1 3.4 7.3
Total kapitalrentabilitet 25.6 20.2 17.3 18.4 9.6
Signatur
01.01.2021
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
01.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex