Jakt & Fiskespesialisten AS
Juridisk navn:  Jakt & Fiskespesialisten AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71257700
Lingedalsvegen 9 Lingedalsvegen 9 Fax:
6415 Molde 6415 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 993366498
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 11/20/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Effektiv Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
17.4%
Resultat  
  
189.37%
Egenkapital  
  
24.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 17.861.000 15.214.000 15.570.000 15.435.000 15.291.000
Resultat: 1.007.000 348.000 114.000 730.000 508.000
Egenkapital: 3.961.000 3.181.000 2.911.000 2.928.000 2.782.000
Regnskap for  Jakt & Fiskespesialisten AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 17.861.000 15.214.000 15.570.000 15.435.000 15.291.000
Driftskostnader -16.754.000 -14.737.000 -15.340.000 -14.585.000 -14.674.000
Driftsresultat 1.108.000 478.000 231.000 850.000 617.000
Finansinntekter 1.000 6.000 1.000 4.000
Finanskostnader -100.000 -131.000 -123.000 -122.000 -112.000
Finans -100.000 -130.000 -117.000 -121.000 -108.000
Resultat før skatt 1.007.000 348.000 114.000 730.000 508.000
Skattekostnad -227.000 -78.000 -30.000 -184.000 -130.000
Årsresultat 780.000 270.000 84.000 546.000 378.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 62.000 63.000 65.000 80.000 114.000
Sum omløpsmidler 6.913.000 6.923.000 7.127.000 6.963.000 6.337.000
Sum eiendeler 6.975.000 6.986.000 7.192.000 7.043.000 6.451.000
Sum opptjent egenkapital 3.926.000 3.146.000 2.876.000 2.893.000 2.747.000
Sum egenkapital 3.961.000 3.181.000 2.911.000 2.928.000 2.782.000
Sum langsiktig gjeld 745.000 931.000 357.000 467.000 577.000
Sum kortsiktig gjeld 2.268.000 2.874.000 3.923.000 3.648.000 3.092.000
Sum gjeld og egenkapital 6.974.000 6.986.000 7.191.000 7.043.000 6.451.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.861.000 15.214.000 15.570.000 15.435.000 15.291.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 17.861.000 15.214.000 15.570.000 15.435.000 15.291.000
Varekostnad -12.197.000 -10.213.000 -10.521.000 -10.030.000 -10.501.000
Lønninger -2.570.000 -2.572.000 -2.793.000 -2.685.000 -2.650.000
Avskrivning 0 -12.000 -36.000 -36.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.987.000 -1.952.000 -2.014.000 -1.834.000 -1.487.000
Driftskostnader -16.754.000 -14.737.000 -15.340.000 -14.585.000 -14.674.000
Driftsresultat 1.108.000 478.000 231.000 850.000 617.000
Finansinntekter 1.000 6.000 1.000 4.000
Finanskostnader -100.000 -131.000 -123.000 -122.000 -112.000
Finans -100.000 -130.000 -117.000 -121.000 -108.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -100.000 -400.000 -200.000
Årsresultat 780.000 270.000 84.000 546.000 378.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 62.000 63.000 65.000 68.000 66.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 12.000 48.000
Sum varige driftsmidler 0 0 12.000 48.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 62.000 63.000 65.000 80.000 114.000
Varebeholdning 6.561.000 6.711.000 6.839.000 6.659.000 6.022.000
Kundefordringer 51.000 52.000 87.000 33.000 33.000
Andre fordringer 230.000 69.000 98.000 168.000 131.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 73.000 90.000 102.000 103.000 152.000
Sum omløpsmidler 6.913.000 6.923.000 7.127.000 6.963.000 6.337.000
Sum eiendeler 6.975.000 6.986.000 7.192.000 7.043.000 6.451.000
Sum opptjent egenkapital 3.926.000 3.146.000 2.876.000 2.893.000 2.747.000
Sum egenkapital 3.961.000 3.181.000 2.911.000 2.928.000 2.782.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 376.000 864.000 1.314.000 1.348.000 1.217.000
Sum langsiktig gjeld 745.000 931.000 357.000 467.000 577.000
Leverandørgjeld 727.000 806.000 1.263.000 1.017.000 924.000
Betalbar skatt 226.000 76.000 27.000 186.000 132.000
Skyldig offentlige avgifter 336.000 309.000 323.000 337.000 271.000
Utbytte 0 -100.000 -400.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 603.000 818.000 896.000 360.000 349.000
Sum kortsiktig gjeld 2.268.000 2.874.000 3.923.000 3.648.000 3.092.000
Sum gjeld og egenkapital 6.974.000 6.986.000 7.191.000 7.043.000 6.451.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.645.000 4.049.000 3.204.000 3.315.000 3.245.000
Likviditetsgrad 1 3.0 2.4 1.8 1.9 2
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
Soliditet 56.8 45.5 40.5 41.6 43.1
Resultatgrad 6.2 3.1 1.5 5.5 4
Rentedekningsgrad 11.1 3.6 1.9 7 5.5
Gjeldsgrad 0.8 1.2 1.5 1.4 1.3
Total kapitalrentabilitet 15.9 6.9 3.3 12.1 9.6
Signatur
18.04.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex