Jakt Og Fiskeboden AS
Juridisk navn:  Jakt Og Fiskeboden AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32125710
Torvgata 10 Torvgata 10 Fax: 32125711
3513 Hønefoss 3513 Hønefoss
Fylke: Kommune:
Viken Ringerike
Org.nr: 964888035
Aksjekapital: 350.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/18/1992
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Økonomihuset As
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.44%
Resultat  
  
-400%
Egenkapital  
  
-68.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.154.000 2.742.000 2.226.000 2.443.000 2.383.000
Resultat: -231.000 77.000 -95.000 63.000 16.000
Egenkapital: 82.000 263.000 203.000 280.000 234.000
Regnskap for  Jakt Og Fiskeboden AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.154.000 2.742.000 2.226.000 2.443.000 2.383.000
Driftskostnader -2.326.000 -2.612.000 -2.265.000 -2.326.000 -2.317.000
Driftsresultat -173.000 130.000 -40.000 117.000 66.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -58.000 -53.000 -56.000 -55.000 -51.000
Finans -58.000 -53.000 -56.000 -55.000 -51.000
Resultat før skatt -231.000 77.000 -95.000 63.000 16.000
Skattekostnad 50.000 -17.000 19.000 -16.000 -6.000
Årsresultat -181.000 59.000 -76.000 46.000 10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 70.000 20.000 37.000 18.000 35.000
Sum omløpsmidler 1.133.000 1.289.000 1.129.000 1.157.000 1.047.000
Sum eiendeler 1.203.000 1.309.000 1.166.000 1.175.000 1.082.000
Sum opptjent egenkapital -268.000 -87.000 -147.000 -70.000 -116.000
Sum egenkapital 82.000 263.000 203.000 280.000 234.000
Sum langsiktig gjeld 262.000 217.000 269.000 317.000 361.000
Sum kortsiktig gjeld 858.000 829.000 694.000 579.000 486.000
Sum gjeld og egenkapital 1.202.000 1.309.000 1.166.000 1.176.000 1.081.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.138.000 2.742.000 2.226.000 2.443.000 2.383.000
Andre inntekter 16.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.154.000 2.742.000 2.226.000 2.443.000 2.383.000
Varekostnad -1.656.000 -1.873.000 -1.686.000 -1.783.000 -1.760.000
Lønninger -241.000 -260.000 -211.000 -200.000 -248.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -429.000 -479.000 -368.000 -343.000 -309.000
Driftskostnader -2.326.000 -2.612.000 -2.265.000 -2.326.000 -2.317.000
Driftsresultat -173.000 130.000 -40.000 117.000 66.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -58.000 -53.000 -56.000 -55.000 -51.000
Finans -58.000 -53.000 -56.000 -55.000 -51.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -181.000 59.000 -76.000 46.000 10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 70.000 20.000 37.000 18.000 35.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 70.000 20.000 37.000 18.000 35.000
Varebeholdning 1.087.000 1.282.000 1.126.000 1.151.000 1.041.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 44.000 6.000 1.000 4.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000
Sum omløpsmidler 1.133.000 1.289.000 1.129.000 1.157.000 1.047.000
Sum eiendeler 1.203.000 1.309.000 1.166.000 1.175.000 1.082.000
Sum opptjent egenkapital -268.000 -87.000 -147.000 -70.000 -116.000
Sum egenkapital 82.000 263.000 203.000 280.000 234.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 260.000 311.000 284.000 308.000 203.000
Sum langsiktig gjeld 262.000 217.000 269.000 317.000 361.000
Leverandørgjeld 491.000 469.000 301.000 200.000 184.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 55.000 15.000 57.000 38.000 32.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 52.000 34.000 53.000 32.000 67.000
Sum kortsiktig gjeld 858.000 829.000 694.000 579.000 486.000
Sum gjeld og egenkapital 1.202.000 1.309.000 1.166.000 1.176.000 1.081.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 275.000 460.000 435.000 578.000 561.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1 1 2 2
Likviditetsgrad 2 0.1 0 0 0 0
Soliditet 6.8 20.1 17.4 23.8 21.6
Resultatgrad 4.7 -1.8 4.8 2.8
Rentedekningsgrad 2.5 -0.7 2.1 1.3
Gjeldsgrad 13.7 4 4.7 3.2 3.6
Total kapitalrentabilitet -14.4 9.9 -3.4 9.9 6.1
Signatur
17.11.2011
STYRETS FORMANN.
Prokurister
17.11.2011
Prokura ikke tildelt
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex