Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jacob Aall & Søn As
Juridisk navn:  Jacob Aall & Søn As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37160237
Jacob Aalls Vei 26 Jacob Aalls Vei 26 Fax: 37160522
4934 Nes Verk 4934 Nes Verk
Fylke: Kommune:
Agder Tvedestrand
Org.nr: 920353452
Aksjekapital: 325.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 9/1/1885 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Landbø Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
203.94%
Resultat  
  
9058.33%
Egenkapital  
  
60.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.778.000 1.243.000 3.075.000 1.275.000 692.000
Resultat: 1.075.000 -12.000 100.000 142.000 194.000
Egenkapital: 2.226.000 1.383.000 1.550.000 1.327.000 1.187.000
Regnskap for  Jacob Aall & Søn As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.778.000 1.243.000 3.075.000 1.275.000 692.000
Driftskostnader -2.771.000 -1.253.000 -2.973.000 -1.121.000 -483.000
Driftsresultat 1.007.000 -9.000 102.000 155.000 209.000
Finansinntekter 86.000 16.000 18.000 5.000 6.000
Finanskostnader -18.000 -19.000 -19.000 -18.000 -21.000
Finans 68.000 -3.000 -1.000 -13.000 -15.000
Resultat før skatt 1.075.000 -12.000 100.000 142.000 194.000
Skattekostnad -231.000 -155.000 122.000 -2.000 -44.000
Årsresultat 843.000 -167.000 223.000 140.000 150.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.728.000 1.816.000 1.987.000 1.854.000 1.846.000
Sum omløpsmidler 1.697.000 324.000 525.000 519.000 396.000
Sum eiendeler 3.425.000 2.140.000 2.512.000 2.373.000 2.242.000
Sum opptjent egenkapital 1.901.000 1.058.000 1.225.000 1.002.000 862.000
Sum egenkapital 2.226.000 1.383.000 1.550.000 1.327.000 1.187.000
Sum langsiktig gjeld 432.000 489.000 544.000 598.000 652.000
Sum kortsiktig gjeld 767.000 269.000 419.000 448.000 403.000
Sum gjeld og egenkapital 3.425.000 2.141.000 2.513.000 2.373.000 2.242.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.378.000 328.000 2.286.000 580.000 74.000
Andre inntekter 1.400.000 915.000 789.000 696.000 618.000
Driftsinntekter 3.778.000 1.243.000 3.075.000 1.275.000 692.000
Varekostnad -1.415.000 -349.000 -1.537.000 -360.000 -112.000
Lønninger -148.000 -95.000 -124.000 -25.000 -13.000
Avskrivning -16.000 -16.000 -12.000 -30.000 -32.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.192.000 -793.000 -1.300.000 -706.000 -326.000
Driftskostnader -2.771.000 -1.253.000 -2.973.000 -1.121.000 -483.000
Driftsresultat 1.007.000 -9.000 102.000 155.000 209.000
Finansinntekter 86.000 16.000 18.000 5.000 6.000
Finanskostnader -18.000 -19.000 -19.000 -18.000 -21.000
Finans 68.000 -3.000 -1.000 -13.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 843.000 -167.000 223.000 140.000 150.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 67.000 139.000 294.000 172.000 175.000
Fast eiendom 1.583.000 1.583.000 1.583.000 1.583.000 1.602.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 9.000 25.000 41.000 30.000 0
Sum varige driftsmidler 1.592.000 1.608.000 1.624.000 1.613.000 1.602.000
Sum finansielle anleggsmidler 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000
Sum anleggsmidler 1.728.000 1.816.000 1.987.000 1.854.000 1.846.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 117.000 80.000 7.000
Andre fordringer 182.000 159.000 32.000 9.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.515.000 165.000 376.000 430.000 383.000
Sum omløpsmidler 1.697.000 324.000 525.000 519.000 396.000
Sum eiendeler 3.425.000 2.140.000 2.512.000 2.373.000 2.242.000
Sum opptjent egenkapital 1.901.000 1.058.000 1.225.000 1.002.000 862.000
Sum egenkapital 2.226.000 1.383.000 1.550.000 1.327.000 1.187.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 432.000 489.000 544.000 598.000 652.000
Leverandørgjeld 39.000 23.000 1.000 36.000 24.000
Betalbar skatt 159.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 371.000 19.000 187.000 58.000 16.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 197.000 227.000 230.000 355.000 363.000
Sum kortsiktig gjeld 767.000 269.000 419.000 448.000 403.000
Sum gjeld og egenkapital 3.425.000 2.141.000 2.513.000 2.373.000 2.242.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 930.000 55.000 106.000 71.000 -7.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.2 1.3 1.2 1
Likviditetsgrad 2 2.2 1.2 1.3 1.2 1
Soliditet 65.0 64.6 61.7 55.9 52.9
Resultatgrad 26.7 -0.7 3.3 12.2 30.2
Rentedekningsgrad 55.9 -0.5 5.4 8.6 1
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.6 0.8 0.9
Total kapitalrentabilitet 31.9 0.3 4.8 6.7 9.6
Signatur
16.09.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
16.09.2016
Daglig leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex