Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
J.r.r. Holding AS
Juridisk navn:  J.r.r. Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91555760
Vangsmyra 20 Vangsmyra 20 Fax:
4480 Kvinesdal 4480 Kvinesdal
Fylke: Kommune:
Agder Kvinesdal
Org.nr: 994597922
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/24/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-28.13%
Egenkapital  
  
30.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 49.000 49.000 0 0 0
Resultat: 493.000 686.000 9.000 120.000 34.000
Egenkapital: 1.988.000 1.518.000 855.000 854.000 751.000
Regnskap for  J.r.r. Holding AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 49.000 49.000 0 0 0
Driftskostnader -8.000 -5.000 -5.000 -4.000 -9.000
Driftsresultat 41.000 44.000 -5.000 -4.000 -9.000
Finansinntekter 453.000 641.000 39.000 124.000 44.000
Finanskostnader 0 -25.000 0 0
Finans 453.000 641.000 14.000 124.000 44.000
Resultat før skatt 493.000 686.000 9.000 120.000 34.000
Skattekostnad -22.000 -23.000 -8.000 -17.000 -2.000
Årsresultat 471.000 663.000 1.000 103.000 32.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 684.000 684.000 684.000 709.000 709.000
Sum omløpsmidler 1.329.000 857.000 180.000 162.000 44.000
Sum eiendeler 2.013.000 1.541.000 864.000 871.000 753.000
Sum opptjent egenkapital 1.888.000 1.418.000 755.000 754.000 651.000
Sum egenkapital 1.988.000 1.518.000 855.000 854.000 751.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 24.000 21.000 9.000 17.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 2.012.000 1.541.000 864.000 871.000 753.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 49.000 49.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 49.000 49.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -5.000 -5.000 -4.000 -9.000
Driftskostnader -8.000 -5.000 -5.000 -4.000 -9.000
Driftsresultat 41.000 44.000 -5.000 -4.000 -9.000
Finansinntekter 453.000 641.000 39.000 124.000 44.000
Finanskostnader 0 -25.000 0 0
Finans 453.000 641.000 14.000 124.000 44.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 471.000 663.000 1.000 103.000 32.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 684.000 684.000 684.000 709.000 709.000
Sum anleggsmidler 684.000 684.000 684.000 709.000 709.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 350.000 0 0 0
Sum investeringer 1.013.000 0 0 0 0
Kasse, bank 316.000 507.000 180.000 162.000 44.000
Sum omløpsmidler 1.329.000 857.000 180.000 162.000 44.000
Sum eiendeler 2.013.000 1.541.000 864.000 871.000 753.000
Sum opptjent egenkapital 1.888.000 1.418.000 755.000 754.000 651.000
Sum egenkapital 1.988.000 1.518.000 855.000 854.000 751.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 0 0 0
Leverandørgjeld 0 1.000 0 0
Betalbar skatt 24.000 21.000 8.000 17.000 2.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 24.000 21.000 9.000 17.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 2.012.000 1.541.000 864.000 871.000 753.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.305.000 836.000 171.000 145.000 42.000
Likviditetsgrad 1 55.4 40.8 2 9.5 2
Likviditetsgrad 2 55.4 40.8 2 9.5 2
Soliditet 98.8 98.5 9 9 99.7
Resultatgrad 83.7 89.8
Rentedekningsgrad -0.2
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 24.6 44.5 3.9 13.8 4.6
Signatur
26.04.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.04.2021
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex