Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
J.o. Moen AS
Juridisk navn:  J.o. Moen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71223250
Øran Vest Øran Vest Fax:
6300 Åndalsnes 6300 Åndalsnes
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Rauma
Org.nr: 914355664
Aksjekapital: 1.070.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/14/1964
Foretakstype: AS
Tidligere navn: j o moen & sønner maskinstasjon as
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Fjord Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.95%
Resultat  
  
234.53%
Egenkapital  
  
4.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.088.000 6.754.000 6.191.000 6.043.000 5.906.000
Resultat: 1.114.000 333.000 935.000 878.000 865.000
Egenkapital: 3.858.000 3.692.000 5.433.000 5.264.000 5.150.000
Regnskap for  J.o. Moen AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.088.000 6.754.000 6.191.000 6.043.000 5.906.000
Driftskostnader -5.584.000 -5.891.000 -4.863.000 -4.701.000 -4.508.000
Driftsresultat 1.503.000 863.000 1.328.000 1.342.000 1.398.000
Finansinntekter 104.000 116.000 87.000 105.000 108.000
Finanskostnader -493.000 -645.000 -480.000 -569.000 -641.000
Finans -389.000 -529.000 -393.000 -464.000 -533.000
Resultat før skatt 1.114.000 333.000 935.000 878.000 865.000
Skattekostnad -247.000 -75.000 -231.000 -229.000 -235.000
Årsresultat 868.000 259.000 704.000 649.000 630.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.097.000 17.716.000 17.796.000 13.916.000 14.300.000
Sum omløpsmidler 2.731.000 3.330.000 5.260.000 5.775.000 2.945.000
Sum eiendeler 19.828.000 21.046.000 23.056.000 19.691.000 17.245.000
Sum opptjent egenkapital 1.054.000 888.000 2.630.000 2.460.000 2.346.000
Sum egenkapital 3.858.000 3.692.000 5.433.000 5.264.000 5.150.000
Sum langsiktig gjeld 11.052.000 11.550.000 12.523.000 9.717.000 10.450.000
Sum kortsiktig gjeld 4.918.000 5.804.000 5.099.000 4.710.000 1.644.000
Sum gjeld og egenkapital 19.828.000 21.046.000 23.056.000 19.691.000 17.244.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.167.000 4.955.000 4.648.000 4.606.000 4.402.000
Andre inntekter 1.921.000 1.799.000 1.543.000 1.437.000 1.504.000
Driftsinntekter 7.088.000 6.754.000 6.191.000 6.043.000 5.906.000
Varekostnad -4.000 0 0 0 -7.000
Lønninger -1.576.000 -1.538.000 -1.558.000 -1.576.000 -1.560.000
Avskrivning -669.000 -695.000 -581.000 -526.000 -506.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.335.000 -3.658.000 -2.724.000 -2.599.000 -2.435.000
Driftskostnader -5.584.000 -5.891.000 -4.863.000 -4.701.000 -4.508.000
Driftsresultat 1.503.000 863.000 1.328.000 1.342.000 1.398.000
Finansinntekter 104.000 116.000 87.000 105.000 108.000
Finanskostnader -493.000 -645.000 -480.000 -569.000 -641.000
Finans -389.000 -529.000 -393.000 -464.000 -533.000
Konsernbidrag -702.000 -2.000.000 0 0 0
Utbytte 0 -535.000 -535.000 -535.000
Årsresultat 868.000 259.000 704.000 649.000 630.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 265.000 288.000 321.000 400.000 429.000
Fast eiendom 14.379.000 14.924.000 14.978.000 11.137.000 11.479.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 77.000 128.000 121.000 2.000 16.000
Sum varige driftsmidler 14.456.000 15.052.000 15.099.000 11.139.000 11.495.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.376.000 2.376.000 2.376.000 2.376.000 2.376.000
Sum anleggsmidler 17.097.000 17.716.000 17.796.000 13.916.000 14.300.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 21.000 26.000 0 0
Andre fordringer 2.069.000 3.163.000 4.215.000 4.832.000 1.578.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 662.000 146.000 1.019.000 943.000 1.367.000
Sum omløpsmidler 2.731.000 3.330.000 5.260.000 5.775.000 2.945.000
Sum eiendeler 19.828.000 21.046.000 23.056.000 19.691.000 17.245.000
Sum opptjent egenkapital 1.054.000 888.000 2.630.000 2.460.000 2.346.000
Sum egenkapital 3.858.000 3.692.000 5.433.000 5.264.000 5.150.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.804.000 2.589.000 3.503.000 3.190.000 0
Sum langsiktig gjeld 11.052.000 11.550.000 12.523.000 9.717.000 10.450.000
Leverandørgjeld 245.000 246.000 274.000 230.000 303.000
Betalbar skatt 26.000 42.000 151.000 200.000 189.000
Skyldig offentlige avgifter 313.000 283.000 295.000 193.000 120.000
Utbytte 0 -535.000 -535.000 -535.000
Annen kortsiktig gjeld 2.530.000 2.644.000 340.000 362.000 497.000
Sum kortsiktig gjeld 4.918.000 5.804.000 5.099.000 4.710.000 1.644.000
Sum gjeld og egenkapital 19.828.000 21.046.000 23.056.000 19.691.000 17.244.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.187.000 -2.474.000 161.000 1.065.000 1.301.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.6 1 1.2 1.8
Likviditetsgrad 2 0.6 0.6 1 1.2 1.8
Soliditet 19.5 17.5 23.6 26.7 29.9
Resultatgrad 21.2 12.8 21.5 22.2 23.7
Rentedekningsgrad 3.0 1.3 2.8 2.4 2.2
Gjeldsgrad 4.1 4.7 3.2 2.7 2.3
Total kapitalrentabilitet 8.1 4.7 6.1 7.3 8.7
Signatur
27.09.2021
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
27.09.2021
Daglig leder og styrets leder i fellesskap.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex