J Hansen AS
Juridisk navn:  J Hansen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75091000
Tonnesveien 309 Tonnesveien 309 Fax: 75091112
8750 Tonnes 8750 Tonnes
Fylke: Kommune:
Nordland Lurøy
Org.nr: 837551862
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 5/18/1985
Foretakstype: AS
Revisor: Helgeland Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.69%
Resultat  
  
338.97%
Egenkapital  
  
25.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 15.242.000 14.024.000 13.492.000 13.143.000 12.486.000
Resultat: 466.000 -195.000 212.000 219.000 330.000
Egenkapital: 1.806.000 1.440.000 1.590.000 1.423.000 1.129.000
Regnskap for  J Hansen AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 15.242.000 14.024.000 13.492.000 13.143.000 12.486.000
Driftskostnader -14.721.000 -14.144.000 -13.204.000 -12.803.000 -12.072.000
Driftsresultat 521.000 -119.000 288.000 340.000 414.000
Finansinntekter 13.000 13.000 18.000 13.000 12.000
Finanskostnader -68.000 -88.000 -94.000 -133.000 -95.000
Finans -55.000 -75.000 -76.000 -120.000 -83.000
Resultat før skatt 466.000 -195.000 212.000 219.000 330.000
Skattekostnad -100.000 45.000 -44.000 74.000 -81.000
Årsresultat 366.000 -150.000 167.000 294.000 248.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.400.000 1.596.000 1.665.000 1.878.000 1.426.000
Sum omløpsmidler 2.376.000 2.445.000 2.503.000 2.753.000 2.362.000
Sum eiendeler 3.776.000 4.041.000 4.168.000 4.631.000 3.788.000
Sum opptjent egenkapital 1.306.000 940.000 1.090.000 923.000 629.000
Sum egenkapital 1.806.000 1.440.000 1.590.000 1.423.000 1.129.000
Sum langsiktig gjeld 1.308.000 1.413.000 1.636.000 1.785.000 1.646.000
Sum kortsiktig gjeld 661.000 1.188.000 941.000 1.423.000 1.013.000
Sum gjeld og egenkapital 3.775.000 4.041.000 4.167.000 4.631.000 3.788.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.977.000 13.672.000 13.297.000 12.913.000 12.188.000
Andre inntekter 265.000 352.000 196.000 230.000 298.000
Driftsinntekter 15.242.000 14.024.000 13.492.000 13.143.000 12.486.000
Varekostnad -11.593.000 -11.073.000 -10.200.000 -10.090.000 -9.499.000
Lønninger -2.101.000 -1.962.000 -1.862.000 -1.757.000 -1.696.000
Avskrivning -212.000 -216.000 -206.000 -130.000 -100.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -815.000 -893.000 -936.000 -826.000 -777.000
Driftskostnader -14.721.000 -14.144.000 -13.204.000 -12.803.000 -12.072.000
Driftsresultat 521.000 -119.000 288.000 340.000 414.000
Finansinntekter 13.000 13.000 18.000 13.000 12.000
Finanskostnader -68.000 -88.000 -94.000 -133.000 -95.000
Finans -55.000 -75.000 -76.000 -120.000 -83.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 366.000 -150.000 167.000 294.000 248.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 8.000 0 7.000 0
Fast eiendom 699.000 765.000 839.000 913.000 987.000
Maskiner anlegg 582.000 713.000 630.000 726.000 0
Driftsløsøre 71.000 62.000 148.000 184.000 391.000
Sum varige driftsmidler 1.352.000 1.540.000 1.617.000 1.823.000 1.378.000
Sum finansielle anleggsmidler 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000
Sum anleggsmidler 1.400.000 1.596.000 1.665.000 1.878.000 1.426.000
Varebeholdning 1.494.000 1.731.000 1.825.000 1.714.000 1.632.000
Kundefordringer 476.000 488.000 483.000 869.000 521.000
Andre fordringer 113.000 162.000 125.000 131.000 133.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 293.000 64.000 71.000 39.000 76.000
Sum omløpsmidler 2.376.000 2.445.000 2.503.000 2.753.000 2.362.000
Sum eiendeler 3.776.000 4.041.000 4.168.000 4.631.000 3.788.000
Sum opptjent egenkapital 1.306.000 940.000 1.090.000 923.000 629.000
Sum egenkapital 1.806.000 1.440.000 1.590.000 1.423.000 1.129.000
Sum avsetninger til forpliktelser 81.000 0 37.000 0 67.000
Gjeld til kredittinstitutt 51.000 46.000 60.000 125.000
Sum langsiktig gjeld 1.308.000 1.413.000 1.636.000 1.785.000 1.646.000
Leverandørgjeld 162.000 794.000 443.000 1.054.000 536.000
Betalbar skatt 11.000 0 0 0 56.000
Skyldig offentlige avgifter 255.000 130.000 206.000 123.000 120.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 232.000 214.000 246.000 186.000 176.000
Sum kortsiktig gjeld 661.000 1.188.000 941.000 1.423.000 1.013.000
Sum gjeld og egenkapital 3.775.000 4.041.000 4.167.000 4.631.000 3.788.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.715.000 1.257.000 1.562.000 1.330.000 1.349.000
Likviditetsgrad 1 3.6 2.1 2.7 1.9 2.3
Likviditetsgrad 2 1.3 0.6 0.7 0.7 0.7
Soliditet 47.8 35.6 38.2 30.7 29.8
Resultatgrad 3.4 -0.8 2.1 2.6 3.3
Rentedekningsgrad 7.7 -1.4 3.1 2.6 4.4
Gjeldsgrad 1.1 1.8 1.6 2.3 2.4
Total kapitalrentabilitet 14.1 -2.6 7.3 7.6 11.2
Signatur
08.03.2017
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV TO AV STYREMEDLEMMENE I
FELLESSKAP.
Prokurister
08.03.2017
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex