JPC AS
Juridisk navn:  JPC AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22510230
Olaf Helsets vei 5 Olaf Helsets vei 5 Fax: 22510231
0694 Oslo 694 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 976627199
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 7/1/1996 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisor Cirkelen Tønsberg As
Regnskapsfører: Intunor Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.18%
Resultat  
  
-46.69%
Egenkapital  
  
0.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 17.762.000 16.728.000 15.848.000 13.943.000 13.303.000
Resultat: 1.313.000 2.463.000 2.596.000 1.387.000 1.517.000
Egenkapital: 2.801.000 2.777.000 2.857.000 2.860.000 1.804.000
Regnskap for  JPC AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 17.762.000 16.728.000 15.848.000 13.943.000 13.303.000
Driftskostnader -16.451.000 -14.271.000 -13.257.000 -12.553.000 -11.779.000
Driftsresultat 1.311.000 2.457.000 2.590.000 1.390.000 1.525.000
Finansinntekter 4.000 8.000 9.000 5.000 6.000
Finanskostnader -2.000 -3.000 -2.000 -8.000 -13.000
Finans 2.000 5.000 7.000 -3.000 -7.000
Resultat før skatt 1.313.000 2.463.000 2.596.000 1.387.000 1.517.000
Skattekostnad -289.000 -542.000 -600.000 -331.000 -377.000
Årsresultat 1.024.000 1.920.000 1.996.000 1.056.000 1.140.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.696.000 1.953.000 905.000 1.104.000 1.264.000
Sum omløpsmidler 3.310.000 3.164.000 3.980.000 3.670.000 2.824.000
Sum eiendeler 5.006.000 5.117.000 4.885.000 4.774.000 4.088.000
Sum opptjent egenkapital 2.701.000 2.677.000 2.757.000 2.760.000 1.704.000
Sum egenkapital 2.801.000 2.777.000 2.857.000 2.860.000 1.804.000
Sum langsiktig gjeld 17.000 9.000 46.000 438.000
Sum kortsiktig gjeld 2.204.000 2.323.000 2.020.000 1.869.000 1.845.000
Sum gjeld og egenkapital 5.005.000 5.117.000 4.886.000 4.775.000 4.087.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.584.000 16.604.000 15.762.000 13.940.000 13.173.000
Andre inntekter 178.000 124.000 86.000 4.000 130.000
Driftsinntekter 17.762.000 16.728.000 15.848.000 13.943.000 13.303.000
Varekostnad -5.859.000 -4.965.000 -4.882.000 -3.966.000 -4.189.000
Lønninger -7.378.000 -6.392.000 -6.080.000 -6.091.000 -4.816.000
Avskrivning -715.000 -621.000 -468.000 -441.000 -333.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.499.000 -2.293.000 -1.827.000 -2.055.000 -2.441.000
Driftskostnader -16.451.000 -14.271.000 -13.257.000 -12.553.000 -11.779.000
Driftsresultat 1.311.000 2.457.000 2.590.000 1.390.000 1.525.000
Finansinntekter 4.000 8.000 9.000 5.000 6.000
Finanskostnader -2.000 -3.000 -2.000 -8.000 -13.000
Finans 2.000 5.000 7.000 -3.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.024.000 1.920.000 1.996.000 1.056.000 1.140.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 7.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.688.000 1.953.000 845.000 1.104.000 1.264.000
Sum varige driftsmidler 1.688.000 1.953.000 845.000 1.104.000 1.264.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 60.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.696.000 1.953.000 905.000 1.104.000 1.264.000
Varebeholdning 184.000 123.000 65.000 29.000 41.000
Kundefordringer 815.000 893.000 646.000 1.589.000 651.000
Andre fordringer 394.000 604.000 265.000 162.000 367.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.917.000 1.544.000 3.003.000 1.890.000 1.765.000
Sum omløpsmidler 3.310.000 3.164.000 3.980.000 3.670.000 2.824.000
Sum eiendeler 5.006.000 5.117.000 4.885.000 4.774.000 4.088.000
Sum opptjent egenkapital 2.701.000 2.677.000 2.757.000 2.760.000 1.704.000
Sum egenkapital 2.801.000 2.777.000 2.857.000 2.860.000 1.804.000
Sum avsetninger til forpliktelser 17.000 9.000 46.000 95.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 17.000 9.000 46.000 438.000
Leverandørgjeld 591.000 747.000 377.000 329.000 669.000
Betalbar skatt 313.000 534.000 637.000 380.000 351.000
Skyldig offentlige avgifter 534.000 385.000 448.000 566.000 353.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 766.000 657.000 558.000 593.000 471.000
Sum kortsiktig gjeld 2.204.000 2.323.000 2.020.000 1.869.000 1.845.000
Sum gjeld og egenkapital 5.005.000 5.117.000 4.886.000 4.775.000 4.087.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.106.000 841.000 1.960.000 1.801.000 979.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 2 2 1.5
Likviditetsgrad 2 1.4 1.3 1.9 1.9 1.5
Soliditet 56.0 54.3 58.5 59.9 44.1
Resultatgrad 7.4 14.7 16.3 1 11.5
Rentedekningsgrad 655.5 8 1 173.8 117.3
Gjeldsgrad 0.8 0.8 0.7 0.7 1.3
Total kapitalrentabilitet 26.3 48.2 53.2 29.2 37.5
Signatur
14.10.2020
DAGLIG LEDER.
Prokurister
14.10.2020
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex