Jøklagutane Holding As
Juridisk navn:  Jøklagutane Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99331222
Fax:
5719 Finse 5719 Finse
Fylke: Kommune:
Vestland Ulvik
Org.nr: 980916219
Aksjekapital: 2.800.000 NOK
Etableringsdato: 6/2/1999 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: jøklagutane as
Revisor: Nilsons Revisjonskontor AS
Regnskapsfører: Innvik Rekneskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.88%
Resultat  
  
-84.39%
Egenkapital  
  
0.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 514.000 552.000 655.000 635.000 578.000
Resultat: 27.000 173.000 416.000 282.000 369.000
Egenkapital: 3.892.000 3.877.000 3.863.000 3.687.000 3.495.000
Regnskap for  Jøklagutane Holding As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 514.000 552.000 655.000 635.000 578.000
Driftskostnader -426.000 -471.000 -473.000 -520.000 -613.000
Driftsresultat 88.000 81.000 182.000 115.000 -35.000
Finansinntekter 10.000 166.000 309.000 243.000 483.000
Finanskostnader -71.000 -73.000 -75.000 -76.000 -78.000
Finans -61.000 93.000 234.000 167.000 405.000
Resultat før skatt 27.000 173.000 416.000 282.000 369.000
Skattekostnad -12.000 -42.000 -86.000 -90.000 -11.000
Årsresultat 14.000 132.000 330.000 192.000 359.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.769.000 3.717.000 3.708.000 3.701.000 3.674.000
Sum omløpsmidler 1.745.000 1.821.000 1.873.000 1.762.000 1.464.000
Sum eiendeler 5.514.000 5.538.000 5.581.000 5.463.000 5.138.000
Sum opptjent egenkapital 1.024.000 1.010.000 995.000 819.000 627.000
Sum egenkapital 3.892.000 3.877.000 3.863.000 3.687.000 3.495.000
Sum langsiktig gjeld 1.263.000 1.301.000 1.337.000 1.372.000 1.405.000
Sum kortsiktig gjeld 359.000 359.000 381.000 404.000 238.000
Sum gjeld og egenkapital 5.514.000 5.538.000 5.581.000 5.463.000 5.138.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 119.000 185.000 292.000 333.000 263.000
Andre inntekter 395.000 367.000 363.000 302.000 315.000
Driftsinntekter 514.000 552.000 655.000 635.000 578.000
Varekostnad -76.000 -42.000 -214.000 -212.000 -242.000
Lønninger 0 -14.000 -9.000 -13.000 -27.000
Avskrivning -108.000 -81.000 -81.000 -89.000 -113.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -242.000 -334.000 -169.000 -206.000 -231.000
Driftskostnader -426.000 -471.000 -473.000 -520.000 -613.000
Driftsresultat 88.000 81.000 182.000 115.000 -35.000
Finansinntekter 10.000 166.000 309.000 243.000 483.000
Finanskostnader -71.000 -73.000 -75.000 -76.000 -78.000
Finans -61.000 93.000 234.000 167.000 405.000
Konsernbidrag 0 -117.000 -154.000 -76.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 14.000 132.000 330.000 192.000 359.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.671.000 2.727.000 2.783.000 2.839.000 2.895.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 184.000 76.000 101.000 40.000 74.000
Sum varige driftsmidler 2.855.000 2.803.000 2.884.000 2.879.000 2.968.000
Sum finansielle anleggsmidler 914.000 914.000 824.000 822.000 706.000
Sum anleggsmidler 3.769.000 3.717.000 3.708.000 3.701.000 3.674.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 28.000 20.000 88.000 86.000 0
Andre fordringer 211.000 511.000 365.000 310.000 108.000
Sum investeringer 5.000 5.000 7.000 11.000 74.000
Kasse, bank 1.501.000 1.284.000 1.413.000 1.356.000 1.281.000
Sum omløpsmidler 1.745.000 1.821.000 1.873.000 1.762.000 1.464.000
Sum eiendeler 5.514.000 5.538.000 5.581.000 5.463.000 5.138.000
Sum opptjent egenkapital 1.024.000 1.010.000 995.000 819.000 627.000
Sum egenkapital 3.892.000 3.877.000 3.863.000 3.687.000 3.495.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.263.000 1.301.000 1.337.000 1.372.000 1.405.000
Leverandørgjeld 2.000 3.000 2.000 24.000 67.000
Betalbar skatt 12.000 9.000 40.000 66.000 10.000
Skyldig offentlige avgifter 21.000 31.000 68.000 -8.000 39.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 323.000 316.000 271.000 322.000 123.000
Sum kortsiktig gjeld 359.000 359.000 381.000 404.000 238.000
Sum gjeld og egenkapital 5.514.000 5.538.000 5.581.000 5.463.000 5.138.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.386.000 1.462.000 1.492.000 1.358.000 1.226.000
Likviditetsgrad 1 4.9 5.1 4.9 4.4 6.2
Likviditetsgrad 2 4.9 5.1 4.9 4.4 6.2
Soliditet 70.6 7 69.2 67.5 6
Resultatgrad 17.1 14.7 27.8 18.1 -6.1
Rentedekningsgrad 1.2 1.1 2.4 1.5 -0.4
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet 1.8 4.5 8.8 6.6 8.7
Signatur
15.10.2020
SIGNATUR KVAR FOR SEG
NORDAHL-PEDERSEN EIRIK
SIGNATUR KVAR FOR SEG
TANGEN KJELL MAGNE
Prokurister
15.10.2020
PROKURA KVAR FOR SEG
NORDAHL-PEDERSEN EIRIK
PROKURA KVAR FOR SEG
TANGEN KJELL MAGNE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex