Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jæren Skoglag As
Juridisk navn:  Jæren Skoglag As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51481475
Kvernelandsvegen 435 Kvernelandsvegen 435 Fax:
4346 Bryne 4346 Bryne
Fylke: Kommune:
Rogaland Time
Org.nr: 816841542
Aksjekapital: 841.600 NOK
Etableringsdato: 2/6/1874 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bryne Revisjon AS
Regnskapsfører: Lima Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
175.24%
Resultat  
  
278.62%
Egenkapital  
  
-33.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.658.000 1.329.000 1.312.000 2.811.000 1.465.000
Resultat: 1.098.000 290.000 475.000 561.000 -108.000
Egenkapital: 6.682.000 9.974.000 9.727.000 9.380.000 8.954.000
Regnskap for  Jæren Skoglag As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.658.000 1.329.000 1.312.000 2.811.000 1.465.000
Driftskostnader -2.683.000 -1.151.000 -895.000 -2.305.000 -1.637.000
Driftsresultat 974.000 177.000 417.000 506.000 -173.000
Finansinntekter 123.000 113.000 58.000 56.000 65.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 123.000 113.000 58.000 56.000 65.000
Resultat før skatt 1.098.000 290.000 475.000 561.000 -108.000
Skattekostnad -182.000 -44.000 -128.000 -136.000 70.000
Årsresultat 916.000 247.000 347.000 426.000 -38.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.442.000 2.634.000 2.687.000 2.825.000 3.260.000
Sum omløpsmidler 8.692.000 7.470.000 7.176.000 6.810.000 5.857.000
Sum eiendeler 11.134.000 10.104.000 9.863.000 9.635.000 9.117.000
Sum opptjent egenkapital 5.840.000 9.132.000 8.886.000 8.538.000 8.113.000
Sum egenkapital 6.682.000 9.974.000 9.727.000 9.380.000 8.954.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.452.000 130.000 135.000 255.000 164.000
Sum gjeld og egenkapital 11.134.000 10.104.000 9.863.000 9.635.000 9.119.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.150.000 443.000 721.000 1.562.000 696.000
Andre inntekter 1.508.000 886.000 591.000 1.248.000 769.000
Driftsinntekter 3.658.000 1.329.000 1.312.000 2.811.000 1.465.000
Varekostnad -1.030.000 -409.000 -262.000 -1.004.000 -500.000
Lønninger -154.000 -160.000 -160.000 -245.000 -706.000
Avskrivning -10.000 -10.000 -10.000 -34.000 -50.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.489.000 -572.000 -463.000 -1.022.000 -381.000
Driftskostnader -2.683.000 -1.151.000 -895.000 -2.305.000 -1.637.000
Driftsresultat 974.000 177.000 417.000 506.000 -173.000
Finansinntekter 123.000 113.000 58.000 56.000 65.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 123.000 113.000 58.000 56.000 65.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -4.208.000 0 0 0 0
Årsresultat 916.000 247.000 347.000 426.000 -38.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 378.000 560.000 603.000 731.000 866.000
Fast eiendom 988.000 998.000 1.009.000 1.019.000 1.029.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 290.000
Sum varige driftsmidler 988.000 998.000 1.009.000 1.019.000 1.319.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.076.000 1.076.000 1.075.000 1.075.000 1.075.000
Sum anleggsmidler 2.442.000 2.634.000 2.687.000 2.825.000 3.260.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 57.000 37.000 206.000 205.000 69.000
Andre fordringer 9.000 17.000 159.000 0
Sum investeringer 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000
Kasse, bank 8.606.000 7.395.000 6.924.000 6.416.000 5.759.000
Sum omløpsmidler 8.692.000 7.470.000 7.176.000 6.810.000 5.857.000
Sum eiendeler 11.134.000 10.104.000 9.863.000 9.635.000 9.117.000
Sum opptjent egenkapital 5.840.000 9.132.000 8.886.000 8.538.000 8.113.000
Sum egenkapital 6.682.000 9.974.000 9.727.000 9.380.000 8.954.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 11.000 101.000 64.000 35.000 25.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 207.000 1.000 46.000 219.000 76.000
Utbytte -4.208.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 27.000 28.000 25.000 0 62.000
Sum kortsiktig gjeld 4.452.000 130.000 135.000 255.000 164.000
Sum gjeld og egenkapital 11.134.000 10.104.000 9.863.000 9.635.000 9.119.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.240.000 7.340.000 7.041.000 6.555.000 5.693.000
Likviditetsgrad 1 2.0 57.5 53.2 26.7 35.7
Likviditetsgrad 2 2.0 57.5 53.2 26.7 35.7
Soliditet 60.0 98.7 98.6 97.4 98.2
Resultatgrad 26.6 13.3 31.8 1 -11.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.7 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 9.9 2.9 4.8 5.8 -1.2
Signatur
20.08.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex