Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Jæder Ådne Espeland As
Juridisk navn:  Jæder Ådne Espeland As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51611600
Postboks 33 Skurvemarka 5 Fax: 51611601
4339 Ålgård 4331 Ålgård
Fylke: Kommune:
Rogaland Gjesdal
Org.nr: 833598902
Aksjekapital: 10.000.000 NOK
Antall ansatte: 152
Etableringsdato: 1/4/1983 1
Foretakstype: AS
Revisor: Idsø & Ravnås Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
20.88%
Resultat  
  
116.84%
Egenkapital  
  
2.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 706.844.000 584.726.000 660.018.000 601.830.000 554.362.000
Resultat: 19.841.000 9.150.000 24.395.000 32.909.000 41.977.000
Egenkapital: 207.907.000 202.287.000 199.625.000 188.920.000 176.658.000
Regnskap for  Jæder Ådne Espeland As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 706.844.000 584.726.000 660.018.000 601.830.000 554.362.000
Driftskostnader -693.286.000 -578.316.000 -637.699.000 -574.386.000 -518.024.000
Driftsresultat 13.558.000 6.411.000 22.319.000 27.443.000 36.338.000
Finansinntekter 10.852.000 8.911.000 8.206.000 11.555.000 10.598.000
Finanskostnader -4.568.000 -6.172.000 -6.131.000 -6.089.000 -4.958.000
Finans 6.284.000 2.739.000 2.075.000 5.466.000 5.640.000
Resultat før skatt 19.841.000 9.150.000 24.395.000 32.909.000 41.977.000
Skattekostnad -4.220.000 -1.922.000 -4.691.000 -4.647.000 -10.610.000
Årsresultat 15.621.000 7.228.000 19.704.000 28.262.000 31.367.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 331.064.000 332.056.000 320.527.000 325.993.000 278.599.000
Sum omløpsmidler 116.266.000 114.062.000 110.218.000 99.178.000 106.509.000
Sum eiendeler 447.330.000 446.118.000 430.745.000 425.171.000 385.108.000
Sum opptjent egenkapital 197.907.000 192.286.000 189.624.000 178.920.000 166.658.000
Sum egenkapital 207.907.000 202.287.000 199.625.000 188.920.000 176.658.000
Sum langsiktig gjeld 147.778.000 158.862.000 148.563.000 163.112.000 127.668.000
Sum kortsiktig gjeld 91.645.000 84.969.000 82.558.000 73.138.000 80.782.000
Sum gjeld og egenkapital 447.330.000 446.117.000 430.745.000 425.170.000 385.108.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 706.839.000 584.131.000 659.838.000 601.731.000 553.257.000
Andre inntekter 5.000 595.000 180.000 98.000 1.106.000
Driftsinntekter 706.844.000 584.726.000 660.018.000 601.830.000 554.362.000
Varekostnad -568.602.000 -473.431.000 -522.007.000 -466.958.000 -426.405.000
Lønninger -64.592.000 -54.126.000 -61.337.000 -58.468.000 -52.649.000
Avskrivning -18.190.000 -17.310.000 -16.884.000 -14.509.000 -12.923.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -41.902.000 -33.449.000 -37.471.000 -34.451.000 -26.047.000
Driftskostnader -693.286.000 -578.316.000 -637.699.000 -574.386.000 -518.024.000
Driftsresultat 13.558.000 6.411.000 22.319.000 27.443.000 36.338.000
Finansinntekter 10.852.000 8.911.000 8.206.000 11.555.000 10.598.000
Finanskostnader -4.568.000 -6.172.000 -6.131.000 -6.089.000 -4.958.000
Finans 6.284.000 2.739.000 2.075.000 5.466.000 5.640.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -5.000.000 -9.000.000 -9.000.000 -15.000.000
Årsresultat 15.621.000 7.228.000 19.704.000 28.262.000 31.367.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 218.049.000 226.322.000 194.509.000 199.921.000 198.217.000
Maskiner anlegg 52.786.000 0 57.791.000 31.940.000
Driftsløsøre 587.000 771.000 57.818.000 1.764.000 2.540.000
Sum varige driftsmidler 266.210.000 279.879.000 252.327.000 259.476.000 232.696.000
Sum finansielle anleggsmidler 64.854.000 52.178.000 68.200.000 66.516.000 45.903.000
Sum anleggsmidler 331.064.000 332.056.000 320.527.000 325.993.000 278.599.000
Varebeholdning 41.650.000 39.638.000 35.620.000 33.600.000 31.144.000
Kundefordringer 49.946.000 60.836.000 63.419.000 51.214.000 61.038.000
Andre fordringer 12.996.000 3.513.000 2.959.000 2.916.000 4.730.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.674.000 3.075.000 2.220.000 2.748.000 2.596.000
Sum omløpsmidler 116.266.000 114.062.000 110.218.000 99.178.000 106.509.000
Sum eiendeler 447.330.000 446.118.000 430.745.000 425.171.000 385.108.000
Sum opptjent egenkapital 197.907.000 192.286.000 189.624.000 178.920.000 166.658.000
Sum egenkapital 207.907.000 202.287.000 199.625.000 188.920.000 176.658.000
Sum avsetninger til forpliktelser 9.022.000 8.929.000 8.925.000 8.003.000 7.537.000
Gjeld til kredittinstitutt 22.310.000 44.586.000 31.856.000 26.277.000 16.497.000
Sum langsiktig gjeld 147.778.000 158.862.000 148.563.000 163.112.000 127.668.000
Leverandørgjeld 26.145.000 30.002.000 21.833.000 20.495.000 24.548.000
Betalbar skatt 4.127.000 1.417.000 3.770.000 4.902.000 10.314.000
Skyldig offentlige avgifter 4.265.000 3.466.000 6.075.000 5.418.000 5.629.000
Utbytte -5.000.000 -9.000.000 -9.000.000 -15.000.000
Annen kortsiktig gjeld 8.194.000 5.498.000 10.024.000 7.045.000 8.793.000
Sum kortsiktig gjeld 91.645.000 84.969.000 82.558.000 73.138.000 80.782.000
Sum gjeld og egenkapital 447.330.000 446.117.000 430.745.000 425.170.000 385.108.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 24.621.000 29.093.000 27.660.000 26.040.000 25.727.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.3 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9
Soliditet 46.5 45.3 46.3 44.4 45.9
Resultatgrad 1.9 1.1 3.4 4.6 6.6
Rentedekningsgrad 3.0 1.0 3.6 4.5 7.3
Gjeldsgrad 1.2 1.2 1.2 1.3 1.2
Total kapitalrentabilitet 5.5 3.4 7.1 9.2 12.2
Signatur
08.12.2020
STYRETS FORMANN ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex