Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Iversen Produkter AS
Juridisk navn:  Iversen Produkter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63980528
Ullersmovegen 9G Ullersmovegen 9G Fax:
2040 Kløfta 2040 Kløfta
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 937783752
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/28/1985
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Eidcon Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.77%
Resultat  
  
-65.62%
Egenkapital  
  
3.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 330.000 312.000 229.000 238.000 261.000
Resultat: 33.000 96.000 -171.000 91.000 -76.000
Egenkapital: 898.000 865.000 770.000 941.000 871.000
Regnskap for  Iversen Produkter AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 330.000 312.000 229.000 238.000 261.000
Driftskostnader -298.000 -216.000 -400.000 -148.000 -338.000
Driftsresultat 32.000 95.000 -171.000 91.000 -77.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 1.000
Resultat før skatt 33.000 96.000 -171.000 91.000 -76.000
Skattekostnad 0 0 -22.000 18.000
Årsresultat 33.000 96.000 -171.000 69.000 -58.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 868.000 868.000 868.000 868.000 886.000
Sum omløpsmidler 603.000 566.000 456.000 620.000 540.000
Sum eiendeler 1.471.000 1.434.000 1.324.000 1.488.000 1.426.000
Sum opptjent egenkapital 798.000 765.000 670.000 841.000 771.000
Sum egenkapital 898.000 865.000 770.000 941.000 871.000
Sum langsiktig gjeld 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000
Sum kortsiktig gjeld 63.000 58.000 43.000 37.000 45.000
Sum gjeld og egenkapital 1.471.000 1.433.000 1.323.000 1.488.000 1.426.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 132.000 118.000 121.000 112.000 135.000
Andre inntekter 198.000 194.000 108.000 126.000 126.000
Driftsinntekter 330.000 312.000 229.000 238.000 261.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -42.000 -42.000 -42.000 -42.000 -43.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -256.000 -174.000 -358.000 -106.000 -295.000
Driftskostnader -298.000 -216.000 -400.000 -148.000 -338.000
Driftsresultat 32.000 95.000 -171.000 91.000 -77.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 33.000 96.000 -171.000 69.000 -58.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 18.000
Fast eiendom 868.000 868.000 868.000 868.000 868.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 868.000 868.000 868.000 868.000 868.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 868.000 868.000 868.000 868.000 886.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 40.000 36.000 39.000 25.000 39.000
Andre fordringer 21.000 20.000 1.000 1.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 542.000 511.000 416.000 594.000 501.000
Sum omløpsmidler 603.000 566.000 456.000 620.000 540.000
Sum eiendeler 1.471.000 1.434.000 1.324.000 1.488.000 1.426.000
Sum opptjent egenkapital 798.000 765.000 670.000 841.000 771.000
Sum egenkapital 898.000 865.000 770.000 941.000 871.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000
Leverandørgjeld 26.000 25.000 5.000 2.000 4.000
Betalbar skatt 0 0 4.000 0
Skyldig offentlige avgifter 33.000 29.000 34.000 21.000 31.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000 4.000 4.000 10.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 63.000 58.000 43.000 37.000 45.000
Sum gjeld og egenkapital 1.471.000 1.433.000 1.323.000 1.488.000 1.426.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 540.000 508.000 413.000 583.000 495.000
Likviditetsgrad 1 9.6 9.8 10.6 16.8 1
Likviditetsgrad 2 9.6 9.8 10.6 16.8 1
Soliditet 61.0 60.4 58.2 63.2 61.1
Resultatgrad 9.7 30.4 -74.7 38.2 -29.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet 2.2 6.6 -12.9 6.2 -5.3
Signatur
11.08.2016
SIGNATUR
IVERSEN KÅRE
Prokurister
11.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex