Ivar Arne Lytomt
Juridisk navn:  Ivar Arne Lytomt
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67532028
Bjerkelundsveien 78A Bjerkelundsveien 78A Fax:
1357 Bekkestua 1357 Bekkestua
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 962407870
Aksjekapital: 692 NOK
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.07%
Resultat  
  
-5.95%
Egenkapital  
  
-90%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 634.000 705.000 807.000 752.000 990.000
Resultat: 553.000 588.000 687.000 639.000 838.000
Egenkapital: 2.000 20.000 62.000 297.000 347.000
Regnskap for  Ivar Arne Lytomt
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 634.000 705.000 807.000 752.000 990.000
Driftskostnader -81.000 -117.000 -119.000 -113.000 -151.000
Driftsresultat 553.000 588.000 687.000 639.000 838.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 553.000 588.000 687.000 639.000 838.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 553.000 588.000 687.000 639.000 838.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 132.000 165.000 206.000 258.000
Sum omløpsmidler 126.000 49.000 86.000 145.000 131.000
Sum eiendeler 126.000 181.000 251.000 351.000 389.000
Sum opptjent egenkapital 2.000 20.000 62.000 297.000 347.000
Sum egenkapital 2.000 20.000 62.000 297.000 347.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 124.000 161.000 189.000 55.000 42.000
Sum gjeld og egenkapital 126.000 181.000 251.000 352.000 389.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 535.000 705.000 807.000 752.000 990.000
Andre inntekter 99.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 634.000 705.000 807.000 752.000 990.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 -33.000 -41.000 -52.000 -64.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -81.000 -84.000 -78.000 -61.000 -87.000
Driftskostnader -81.000 -117.000 -119.000 -113.000 -151.000
Driftsresultat 553.000 588.000 687.000 639.000 838.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 553.000 588.000 687.000 639.000 838.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 132.000 165.000 206.000 258.000
Sum varige driftsmidler 0 132.000 165.000 206.000 258.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 132.000 165.000 206.000 258.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 70.000 145.000 125.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 126.000 49.000 16.000 0 5.000
Sum omløpsmidler 126.000 49.000 86.000 145.000 131.000
Sum eiendeler 126.000 181.000 251.000 351.000 389.000
Sum opptjent egenkapital 2.000 20.000 62.000 297.000 347.000
Sum egenkapital 2.000 20.000 62.000 297.000 347.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 123.000 161.000 189.000 55.000 42.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 124.000 161.000 189.000 55.000 42.000
Sum gjeld og egenkapital 126.000 181.000 251.000 352.000 389.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.000 -112.000 -103.000 90.000 89.000
Likviditetsgrad 1 1 0.3 0.5 2.6 3.1
Likviditetsgrad 2 1 0.4 0.5 2.7 3.2
Soliditet 1.6 11.0 24.7 84.4 89.2
Resultatgrad 87.2 83.4 85.1 85.0 84.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 6 8.1 3.0 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 438.9 324.9 273.7 181.5 215.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2015
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2014
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex