Ito Pallpack Gruppen As
Juridisk navn:  Ito Pallpack Gruppen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23302600
Postboks 9176 Grønland Konows Gate 5 Fax: 23302601
0134 Oslo 192 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 812983482
Aksjekapital: 90.000 NOK
Etableringsdato: 1/15/1970
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Akershus As
Utvikling:
Omsetning  
  
-68.4%
Resultat  
  
-43.63%
Egenkapital  
  
1.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 13.106.000 41.479.000 26.091.000 35.139.000 69.758.000
Resultat: 11.653.000 20.672.000 31.846.000 10.875.000 8.884.000
Egenkapital: 35.997.000 35.433.000 16.272.000 1.523.000 8.234.000
Regnskap for  Ito Pallpack Gruppen As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 13.106.000 41.479.000 26.091.000 35.139.000 69.758.000
Driftskostnader -11.631.000 -34.512.000 -20.806.000 -31.497.000 -62.139.000
Driftsresultat 1.474.000 6.968.000 5.286.000 3.642.000 7.618.000
Finansinntekter 10.668.000 14.472.000 26.914.000 7.765.000 1.534.000
Finanskostnader -490.000 -767.000 -354.000 -533.000 -269.000
Finans 10.178.000 13.705.000 26.560.000 7.232.000 1.265.000
Resultat før skatt 11.653.000 20.672.000 31.846.000 10.875.000 8.884.000
Skattekostnad -489.000 -1.511.000 -990.000 -834.000 -1.885.000
Årsresultat 11.164.000 19.162.000 30.856.000 10.041.000 6.999.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 37.403.000 57.762.000 47.378.000 47.116.000 19.994.000
Sum omløpsmidler 30.401.000 34.228.000 48.135.000 20.952.000 18.359.000
Sum eiendeler 67.804.000 91.990.000 95.513.000 68.068.000 38.353.000
Sum opptjent egenkapital 35.759.000 35.269.000 16.108.000 1.359.000 7.734.000
Sum egenkapital 35.997.000 35.433.000 16.272.000 1.523.000 8.234.000
Sum langsiktig gjeld 250.000 27.825.000 26.887.000 51.176.000 3.347.000
Sum kortsiktig gjeld 31.557.000 28.732.000 52.355.000 15.368.000 26.773.000
Sum gjeld og egenkapital 67.804.000 91.990.000 95.514.000 68.067.000 38.354.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.106.000 41.479.000 26.091.000 35.139.000 69.758.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 13.106.000 41.479.000 26.091.000 35.139.000 69.758.000
Varekostnad -11.010.000 -33.115.000 -20.557.000 -21.954.000 -43.221.000
Lønninger -25.000 -25.000 0 -5.803.000 -11.816.000
Avskrivning 0 0 0 -244.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -596.000 -1.372.000 -249.000 -3.740.000 -6.858.000
Driftskostnader -11.631.000 -34.512.000 -20.806.000 -31.497.000 -62.139.000
Driftsresultat 1.474.000 6.968.000 5.286.000 3.642.000 7.618.000
Finansinntekter 10.668.000 14.472.000 26.914.000 7.765.000 1.534.000
Finanskostnader -490.000 -767.000 -354.000 -533.000 -269.000
Finans 10.178.000 13.705.000 26.560.000 7.232.000 1.265.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -17.000.000 0 -16.108.000 -4.000.000 -3.000.000
Årsresultat 11.164.000 19.162.000 30.856.000 10.041.000 6.999.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 1.159.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 1.159.000
Sum finansielle anleggsmidler 37.403.000 57.762.000 47.378.000 47.116.000 18.836.000
Sum anleggsmidler 37.403.000 57.762.000 47.378.000 47.116.000 19.994.000
Varebeholdning 100.000 1.500.000 6.815.000 1.936.000 2.374.000
Kundefordringer 325.000 3.211.000 21.622.000 2.555.000 8.157.000
Andre fordringer 12.172.000 19.003.000 16.875.000 4.876.000 4.280.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 17.803.000 10.514.000 2.823.000 11.586.000 3.548.000
Sum omløpsmidler 30.401.000 34.228.000 48.135.000 20.952.000 18.359.000
Sum eiendeler 67.804.000 91.990.000 95.513.000 68.068.000 38.353.000
Sum opptjent egenkapital 35.759.000 35.269.000 16.108.000 1.359.000 7.734.000
Sum egenkapital 35.997.000 35.433.000 16.272.000 1.523.000 8.234.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 250.000 27.825.000 26.887.000 51.176.000 3.347.000
Leverandørgjeld 267.000 1.788.000 59.000 0 2.494.000
Betalbar skatt 489.000 1.511.000 0 0 509.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 1.286.000
Utbytte -17.000.000 0 -16.108.000 -4.000.000 -3.000.000
Annen kortsiktig gjeld 26.802.000 25.434.000 36.188.000 15.368.000 19.483.000
Sum kortsiktig gjeld 31.557.000 28.732.000 52.355.000 15.368.000 26.773.000
Sum gjeld og egenkapital 67.804.000 91.990.000 95.514.000 68.067.000 38.354.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.156.000 5.496.000 -4.220.000 5.584.000 -8.414.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.2 0.9 1.4 0.7
Likviditetsgrad 2 1.0 1.1 0.8 1.2 0.6
Soliditet 53.1 38.5 1 2.2 21.5
Resultatgrad 11.2 16.8 20.3 10.4 10.9
Rentedekningsgrad 3.0 9.1 14.9 6.8 28.3
Gjeldsgrad 0.9 1.6 4.9 43.7 3.7
Total kapitalrentabilitet 17.9 23.3 33.7 16.8 23.9
Signatur
17.11.2020
STYRETS FORMANN TEGNER FIRMAET.
Prokurister
17.11.2020
PROKURA HVER FOR SEG
HAGEN ARNE
PROKURA HVER FOR SEG
HAGEN ROMAR CHRISTIAN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex