Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Itakt Internett Og Telebransjens Anti-Kriminalitets Tiltak
Juridisk navn:  Itakt Internett Og Telebransjens Anti-Kriminalitets Tiltak
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48201213
Postboks 4444 Nydalen ITAKT/Telia Norge AS Lørenfaret 1A Fax: 96212838
0403 Oslo 585 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 983267378
Aksjekapital: 182 NOK
Etableringsdato: 10/31/2000
Foretakstype: FLI
Revisor: Ernst & Young AS
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 170.000
Resultat: 170.000
Egenkapital: 0
Regnskap for  Itakt Internett Og Telebransjens Anti-Kriminalitets Tiltak
Resultat 2019
Driftsinntekter 170.000
Driftskostnader 0
Driftsresultat 170.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 170.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 170.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 0
Sum eiendeler 0
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 0
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 170.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 170.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 170.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 170.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 0
Sum eiendeler 0
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet
Resultatgrad 1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex