Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Itakt Internett Og Telebransjens Anti-Kriminalitets Tiltak
Juridisk navn:  Itakt Internett Og Telebransjens Anti-Kriminalitets Tiltak
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48201213
Postboks 4444 Nydalen ITAKT/Telia Norge AS Lørenfaret 1A Fax: 96212838
0403 Oslo 585 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 983267378
Aksjekapital: 182 NOK
Etableringsdato: 10/31/2000
Foretakstype: FLI
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-51.43%
Resultat  
  
529.63%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2008 2007 2006 2005
Omsetning: 170.000 350.000 325.000 275.000 250.000
Resultat: 170.000 27.000 1.000 26.000 14.000
Egenkapital: 0 328.000 290.000 289.000 264.000
Regnskap for  Itakt Internett Og Telebransjens Anti-Kriminalitets Tiltak
Resultat 2019 2008 2007 2006 2005
Driftsinntekter 170.000 350.000 325.000 275.000 250.000
Driftskostnader 0 -342.000 -337.000 -256.000 -239.000
Driftsresultat 170.000 8.000 -12.000 19.000 11.000
Finansinntekter 0 19.000 13.000 6.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 19.000 13.000 6.000 3.000
Resultat før skatt 170.000 27.000 1.000 26.000 14.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 170.000 27.000 1.000 26.000 14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 422.000 301.000 367.000 371.000
Sum eiendeler 0 422.000 301.000 367.000 371.000
Sum opptjent egenkapital 0 328.000 290.000
Sum egenkapital 0 328.000 290.000 289.000 264.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 94.000 11.000 77.000 107.000
Sum gjeld og egenkapital 0 422.000 301.000 366.000 371.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 170.000 350.000 325.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 170.000 350.000 325.000 275.000 250.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -342.000 -337.000 -256.000 -239.000
Driftskostnader 0 -342.000 -337.000 -256.000 -239.000
Driftsresultat 170.000 8.000 -12.000 19.000 11.000
Finansinntekter 0 19.000 13.000 6.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 19.000 13.000 6.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 170.000 27.000 1.000 26.000 14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 0 422.000 301.000 367.000 371.000
Sum omløpsmidler 0 422.000 301.000 367.000 371.000
Sum eiendeler 0 422.000 301.000 367.000 371.000
Sum opptjent egenkapital 0 328.000 290.000
Sum egenkapital 0 328.000 290.000 289.000 264.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 94.000 11.000 77.000 107.000
Sum kortsiktig gjeld 0 94.000 11.000 77.000 107.000
Sum gjeld og egenkapital 0 422.000 301.000 366.000 371.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 328.000 290.000 290.000 264.000
Likviditetsgrad 1 4.5 27.4 4.8 3.5
Likviditetsgrad 2 0 4.5 27.4 4.8 3.5
Soliditet 77.7 96.3 79.0 71.2
Resultatgrad 1 2.3 -3.7 6.9 4.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.0 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 6.4 0.3 6.8 3.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2008
Normal beretning
Auditor Notes for 2007
Normal beretning
Auditor Notes for 2006
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex