It-konsulentene As
Juridisk navn:  It-konsulentene As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gjønneshagen 9 Gjønneshagen 9 Fax:
1357 Bekkestua 1357 Bekkestua
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 920474748
Aksjekapital: 90.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 2/1/2018 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Driv Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-39.71%
Resultat  
  
426.27%
Egenkapital  
  
13.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 2.381.000 3.949.000 1.430.000
Resultat: 621.000 118.000 104.000
Egenkapital: 292.000 258.000 170.000
Regnskap for  It-konsulentene As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 2.381.000 3.949.000 1.430.000
Driftskostnader -1.760.000 -3.828.000 -1.325.000
Driftsresultat 621.000 120.000 104.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -2.000 0
Finans -2.000 0
Resultat før skatt 621.000 118.000 104.000
Skattekostnad -137.000 -31.000 -24.000
Årsresultat 485.000 87.000 80.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 1.477.000 1.192.000 978.000
Sum eiendeler 1.477.000 1.192.000 978.000
Sum opptjent egenkapital 202.000 168.000 80.000
Sum egenkapital 292.000 258.000 170.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.185.000 935.000 808.000
Sum gjeld og egenkapital 1.477.000 1.193.000 978.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.745.000 2.867.000 1.037.000
Andre inntekter 636.000 1.082.000 392.000
Driftsinntekter 2.381.000 3.949.000 1.430.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -1.645.000 -3.666.000 -1.241.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -115.000 -162.000 -84.000
Driftskostnader -1.760.000 -3.828.000 -1.325.000
Driftsresultat 621.000 120.000 104.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -2.000 0
Finans -2.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -450.000 0 0
Årsresultat 485.000 87.000 80.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 634.000 762.000 648.000
Andre fordringer 149.000 0 44.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 695.000 430.000 287.000
Sum omløpsmidler 1.477.000 1.192.000 978.000
Sum eiendeler 1.477.000 1.192.000 978.000
Sum opptjent egenkapital 202.000 168.000 80.000
Sum egenkapital 292.000 258.000 170.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 14.000 39.000 0
Betalbar skatt 137.000 31.000 24.000
Skyldig offentlige avgifter 364.000 299.000 503.000
Utbytte -450.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 221.000 566.000 281.000
Sum kortsiktig gjeld 1.185.000 935.000 808.000
Sum gjeld og egenkapital 1.477.000 1.193.000 978.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 292.000 257.000 170.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 1.2
Soliditet 19.8 21.6 17.4
Resultatgrad 26.1 3 7.3
Rentedekningsgrad 6
Gjeldsgrad 4.1 3.6 4.8
Total kapitalrentabilitet 42.0 10.1 10.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex