It-Konsulentfirma Henrik Engebø As
Juridisk navn:  It-Konsulentfirma Henrik Engebø As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Trollkleiva 6 Trollkleiva 6 Fax:
4638 Kristiansand S 4638 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 916607393
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/13/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-10%
Resultat  
  
-100.65%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 9.000 10.000 1.082.000 1.008.000 916.000
Resultat: -1.000 153.000 320.000 127.000 98.000
Egenkapital: 30.000 30.000 56.000 60.000 34.000
Regnskap for  It-Konsulentfirma Henrik Engebø As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 9.000 10.000 1.082.000 1.008.000 916.000
Driftskostnader -10.000 143.000 -762.000 -879.000 -817.000
Driftsresultat -1.000 153.000 320.000 129.000 98.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -3.000 0
Finans 0 0 -3.000 0
Resultat før skatt -1.000 153.000 320.000 127.000 98.000
Skattekostnad -34.000 -74.000 -31.000 -25.000
Årsresultat -1.000 119.000 247.000 96.000 74.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 59.000 94.000 987.000 793.000 595.000
Sum eiendeler 59.000 94.000 987.000 793.000 595.000
Sum opptjent egenkapital 0 26.000 30.000 0
Sum egenkapital 30.000 30.000 56.000 60.000 34.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 29.000 63.000 931.000 734.000 562.000
Sum gjeld og egenkapital 59.000 93.000 987.000 794.000 596.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.000 10.000 1.082.000 1.008.000 916.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 9.000 10.000 1.082.000 1.008.000 916.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 166.000 -691.000 -690.000 -703.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -23.000 -71.000 -189.000 -114.000
Driftskostnader -10.000 143.000 -762.000 -879.000 -817.000
Driftsresultat -1.000 153.000 320.000 129.000 98.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -3.000 0
Finans 0 0 -3.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -250.000 -70.000 -70.000
Årsresultat -1.000 119.000 247.000 96.000 74.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 24.000 13.000 121.000 147.000 166.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 35.000 81.000 866.000 646.000 429.000
Sum omløpsmidler 59.000 94.000 987.000 793.000 595.000
Sum eiendeler 59.000 94.000 987.000 793.000 595.000
Sum opptjent egenkapital 0 26.000 30.000 0
Sum egenkapital 30.000 30.000 56.000 60.000 34.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 34.000 74.000 31.000 25.000
Skyldig offentlige avgifter 3.000 298.000 252.000 284.000
Utbytte 0 -250.000 -70.000 -70.000
Annen kortsiktig gjeld 29.000 27.000 309.000 380.000 183.000
Sum kortsiktig gjeld 29.000 63.000 931.000 734.000 562.000
Sum gjeld og egenkapital 59.000 93.000 987.000 794.000 596.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 30.000 31.000 56.000 59.000 33.000
Likviditetsgrad 1 2.0 1.5 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 2.0 1.5 1.1 1.1 1.1
Soliditet 50.8 32.3 5.7 7.6 5.7
Resultatgrad -11.1 1 29.6 12.8 10.7
Rentedekningsgrad 4
Gjeldsgrad 1.0 2.1 16.6 12.2 16.5
Total kapitalrentabilitet -1.7 164.5 32.4 16.2 16.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex