It-Konsulentfirma Henrik Engebø As
Juridisk navn:  It-Konsulentfirma Henrik Engebø As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sjølystveien 50 Sjølystveien 50 Fax:
4610 Kristiansand S 4610 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 916607393
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/13/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
11.11%
Resultat  
  
300%
Egenkapital  
  
6.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 10.000 9.000 10.000 1.082.000 1.008.000
Resultat: 2.000 -1.000 153.000 320.000 127.000
Egenkapital: 32.000 30.000 30.000 56.000 60.000
Regnskap for  It-Konsulentfirma Henrik Engebø As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 10.000 9.000 10.000 1.082.000 1.008.000
Driftskostnader -8.000 -10.000 143.000 -762.000 -879.000
Driftsresultat 2.000 -1.000 153.000 320.000 129.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -3.000
Finans 0 0 -3.000
Resultat før skatt 2.000 -1.000 153.000 320.000 127.000
Skattekostnad -34.000 -74.000 -31.000
Årsresultat 2.000 -1.000 119.000 247.000 96.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 38.000 59.000 94.000 987.000 793.000
Sum eiendeler 38.000 59.000 94.000 987.000 793.000
Sum opptjent egenkapital 2.000 0 26.000 30.000
Sum egenkapital 32.000 30.000 30.000 56.000 60.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000 29.000 63.000 931.000 734.000
Sum gjeld og egenkapital 38.000 59.000 93.000 987.000 794.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.000 9.000 10.000 1.082.000 1.008.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 10.000 9.000 10.000 1.082.000 1.008.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 166.000 -691.000 -690.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -10.000 -23.000 -71.000 -189.000
Driftskostnader -8.000 -10.000 143.000 -762.000 -879.000
Driftsresultat 2.000 -1.000 153.000 320.000 129.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -3.000
Finans 0 0 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 -250.000 -70.000
Årsresultat 2.000 -1.000 119.000 247.000 96.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 10.000 24.000 13.000 121.000 147.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 28.000 35.000 81.000 866.000 646.000
Sum omløpsmidler 38.000 59.000 94.000 987.000 793.000
Sum eiendeler 38.000 59.000 94.000 987.000 793.000
Sum opptjent egenkapital 2.000 0 26.000 30.000
Sum egenkapital 32.000 30.000 30.000 56.000 60.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 0 0 0
Betalbar skatt 34.000 74.000 31.000
Skyldig offentlige avgifter 3.000 298.000 252.000
Utbytte 0 -250.000 -70.000
Annen kortsiktig gjeld 1.000 29.000 27.000 309.000 380.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000 29.000 63.000 931.000 734.000
Sum gjeld og egenkapital 38.000 59.000 93.000 987.000 794.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 32.000 30.000 31.000 56.000 59.000
Likviditetsgrad 1 6.3 2.0 1.5 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 6.3 2.0 1.5 1.1 1.1
Soliditet 84.2 50.8 32.3 5.7 7.6
Resultatgrad 20.0 -11.1 1 29.6 12.8
Rentedekningsgrad 4
Gjeldsgrad 0.2 1.0 2.1 16.6 12.2
Total kapitalrentabilitet 5.3 -1.7 164.5 32.4 16.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex