Isak D Westgaard AS
Juridisk navn:  Isak D Westgaard AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74820120
Industrivegen 13 Industrivegen 13 Fax: 74820129
7502 Stjørdal 7502 Stjørdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 917319693
Aksjekapital: 120.000 NOK
Antall ansatte: 83
Etableringsdato: 1/2/1981 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.2%
Resultat  
  
20.98%
Egenkapital  
  
6.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 142.535.000 140.841.000 125.662.000 121.598.000 110.987.000
Resultat: 8.108.000 6.702.000 -5.093.000 968.000 -1.105.000
Egenkapital: 35.536.000 33.235.000 28.021.000 32.021.000 31.262.000
Regnskap for  Isak D Westgaard AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 142.535.000 140.841.000 125.662.000 121.598.000 110.987.000
Driftskostnader -133.515.000 -132.847.000 -129.081.000 -119.411.000 -111.248.000
Driftsresultat 9.020.000 7.994.000 -3.420.000 2.187.000 -261.000
Finansinntekter 85.000 81.000 42.000 63.000 64.000
Finanskostnader -997.000 -1.373.000 -1.716.000 -1.283.000 -909.000
Finans -912.000 -1.292.000 -1.674.000 -1.220.000 -845.000
Resultat før skatt 8.108.000 6.702.000 -5.093.000 968.000 -1.105.000
Skattekostnad -1.807.000 -1.487.000 1.094.000 -209.000 279.000
Årsresultat 6.300.000 5.215.000 -4.000.000 759.000 -826.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 63.786.000 68.808.000 72.672.000 71.394.000 64.433.000
Sum omløpsmidler 43.450.000 35.366.000 22.164.000 31.165.000 25.073.000
Sum eiendeler 107.236.000 104.174.000 94.836.000 102.559.000 89.506.000
Sum opptjent egenkapital 35.416.000 33.115.000 27.901.000 31.901.000 31.142.000
Sum egenkapital 35.536.000 33.235.000 28.021.000 32.021.000 31.262.000
Sum langsiktig gjeld 40.306.000 43.883.000 42.850.000 45.600.000 37.485.000
Sum kortsiktig gjeld 31.395.000 27.056.000 23.966.000 24.939.000 20.758.000
Sum gjeld og egenkapital 107.237.000 104.174.000 94.837.000 102.560.000 89.505.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 130.907.000 133.343.000 120.345.000 112.499.000 101.337.000
Andre inntekter 11.627.000 7.498.000 5.317.000 9.099.000 9.650.000
Driftsinntekter 142.535.000 140.841.000 125.662.000 121.598.000 110.987.000
Varekostnad -36.144.000 -40.276.000 -33.064.000 -30.650.000 -30.844.000
Lønninger -38.985.000 -37.543.000 -38.226.000 -34.292.000 -30.906.000
Avskrivning -15.757.000 -15.433.000 -16.863.000 -14.230.000 -10.514.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -42.629.000 -39.595.000 -40.928.000 -40.239.000 -38.984.000
Driftskostnader -133.515.000 -132.847.000 -129.081.000 -119.411.000 -111.248.000
Driftsresultat 9.020.000 7.994.000 -3.420.000 2.187.000 -261.000
Finansinntekter 85.000 81.000 42.000 63.000 64.000
Finanskostnader -997.000 -1.373.000 -1.716.000 -1.283.000 -909.000
Finans -912.000 -1.292.000 -1.674.000 -1.220.000 -845.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -4.000.000 0 0 0
Årsresultat 6.300.000 5.215.000 -4.000.000 759.000 -826.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 25.000 83.000 684.000 82.000 0
Fast eiendom 21.657.000 22.779.000 23.963.000 22.311.000 23.604.000
Maskiner anlegg 20.759.000 21.649.000 23.587.000 16.152.000 5.008.000
Driftsløsøre 19.245.000 22.198.000 22.339.000 30.749.000 35.719.000
Sum varige driftsmidler 61.661.000 66.625.000 69.888.000 69.212.000 64.331.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 102.000
Sum anleggsmidler 63.786.000 68.808.000 72.672.000 71.394.000 64.433.000
Varebeholdning 898.000 1.266.000 1.268.000 794.000 594.000
Kundefordringer 17.089.000 17.281.000 18.460.000 18.174.000 15.677.000
Andre fordringer 1.297.000 1.494.000 1.933.000 6.588.000 2.891.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 24.165.000 15.326.000 504.000 5.610.000 5.911.000
Sum omløpsmidler 43.450.000 35.366.000 22.164.000 31.165.000 25.073.000
Sum eiendeler 107.236.000 104.174.000 94.836.000 102.559.000 89.506.000
Sum opptjent egenkapital 35.416.000 33.115.000 27.901.000 31.901.000 31.142.000
Sum egenkapital 35.536.000 33.235.000 28.021.000 32.021.000 31.262.000
Sum avsetninger til forpliktelser 262.000 302.000 0 554.000 344.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.486.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 40.306.000 43.883.000 42.850.000 45.600.000 37.485.000
Leverandørgjeld 7.067.000 9.848.000 8.169.000 15.321.000 11.067.000
Betalbar skatt 1.848.000 645.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.776.000 4.473.000 4.209.000 2.441.000 1.502.000
Utbytte -4.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.704.000 12.090.000 9.102.000 7.178.000 8.189.000
Sum kortsiktig gjeld 31.395.000 27.056.000 23.966.000 24.939.000 20.758.000
Sum gjeld og egenkapital 107.237.000 104.174.000 94.837.000 102.560.000 89.505.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.055.000 8.310.000 -1.802.000 6.226.000 4.315.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 0.9 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.4 1.3 0.9 1.2 1.2
Soliditet 33.1 31.9 29.5 31.2 34.9
Resultatgrad 6.3 5.7 -2.7 1.8 -0.2
Rentedekningsgrad 9.0 5.8 1.7 -0.3
Gjeldsgrad 2.0 2.1 2.4 2.2 1.9
Total kapitalrentabilitet 8.5 7.8 -3.6 2.2 -0.2
Signatur
07.12.2021
STYRETS FORMANN.
Prokurister
07.12.2021
Daglig leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex