Investeringsselskapet Trifolium AS
Juridisk navn:  Investeringsselskapet Trifolium AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95012960
Løysebakken 30 Skolegaten 51 Fax:
3039 Drammen 3080 Holmestrand
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Holmestrand
Org.nr: 991531947
Aksjekapital: 100.500 NOK
Etableringsdato: 6/13/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Erto Consult As
Utvikling:
Omsetning  
  
220%
Resultat  
  
113.33%
Egenkapital  
  
5.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 16.000 5.000 10.000 35.000 37.000
Resultat: 4.000 -30.000 -37.000 -4.000 -6.000
Egenkapital: 59.000 56.000 79.000 109.000 113.000
Regnskap for  Investeringsselskapet Trifolium AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 16.000 5.000 10.000 35.000 37.000
Driftskostnader -12.000 -35.000 -47.000 -39.000 -43.000
Driftsresultat 4.000 -30.000 -37.000 -4.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 1.000
Resultat før skatt 4.000 -30.000 -37.000 -4.000 -6.000
Skattekostnad -1.000 7.000 7.000 0 -1.000
Årsresultat 3.000 -23.000 -30.000 -4.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 37.000 38.000 32.000 25.000 25.000
Sum omløpsmidler 85.000 77.000 79.000 96.000 97.000
Sum eiendeler 122.000 115.000 111.000 121.000 122.000
Sum opptjent egenkapital -42.000 -45.000 -21.000 9.000 13.000
Sum egenkapital 59.000 56.000 79.000 109.000 113.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 64.000 60.000 32.000 11.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 123.000 116.000 112.000 121.000 123.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.000 5.000 10.000 2.000 21.000
Andre inntekter 15.000 0 0 33.000 15.000
Driftsinntekter 16.000 5.000 10.000 35.000 37.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -4.000 -5.000 -5.000 -6.000 -4.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -30.000 -42.000 -33.000 -39.000
Driftskostnader -12.000 -35.000 -47.000 -39.000 -43.000
Driftsresultat 4.000 -30.000 -37.000 -4.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 3.000 -23.000 -30.000 -4.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 37.000 38.000 32.000 25.000 25.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 37.000 38.000 32.000 25.000 25.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 2.000 0 0
Andre fordringer 76.000 76.000 77.000 95.000 89.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 9.000 1.000 0 0 8.000
Sum omløpsmidler 85.000 77.000 79.000 96.000 97.000
Sum eiendeler 122.000 115.000 111.000 121.000 122.000
Sum opptjent egenkapital -42.000 -45.000 -21.000 9.000 13.000
Sum egenkapital 59.000 56.000 79.000 109.000 113.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 5.000 6.000 5.000 5.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 1.000 6.000 4.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 58.000 54.000 25.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 64.000 60.000 32.000 11.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 123.000 116.000 112.000 121.000 123.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 21.000 17.000 47.000 85.000 88.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 2.5 8.7 10.8
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 2.5 8.7 10.8
Soliditet 48.0 48.3 71.2 90.8 92.6
Resultatgrad 25.0 -11.4 -18.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.1 1.1 0.4 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 3.3 -25.9 -33.3 -2.5 -4.9
Signatur
09.01.2013
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex