Invest In Life As
Juridisk navn:  Invest In Life As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94540084
Eidvangvegen 13 Eidvangvegen 13 Fax:
2080 Eidsvoll 2080 Eidsvoll
Fylke: Kommune:
Viken Eidsvoll
Org.nr: 913174534
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/20/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Myrland Pettersen Da
Utvikling:
Omsetning  
  
807.14%
Resultat  
  
302.63%
Egenkapital  
  
466.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 127.000 14.000 0 0 0
Resultat: 77.000 -38.000 0 0 0
Egenkapital: 55.000 -15.000 29.000 29.000 29.000
Regnskap for  Invest In Life As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 127.000 14.000 0 0 0
Driftskostnader -50.000 -52.000 0 0 0
Driftsresultat 77.000 -38.000 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 77.000 -38.000 0 0 0
Skattekostnad -7.000 0 0 0 0
Årsresultat 70.000 -38.000 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 57.000 19.000 30.000 30.000 30.000
Sum eiendeler 57.000 19.000 30.000 30.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 25.000 -45.000 -1.000 -1.000 -1.000
Sum egenkapital 55.000 -15.000 29.000 29.000 29.000
Sum langsiktig gjeld -5.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.000 35.000 1.000 1.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 57.000 20.000 30.000 30.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 127.000 14.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 127.000 14.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -50.000 -52.000 0 0 0
Driftskostnader -50.000 -52.000 0 0 0
Driftsresultat 77.000 -38.000 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 70.000 -38.000 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer -3.000 -8.000 0 0 0
Andre fordringer 1.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 58.000 28.000 30.000 30.000 30.000
Sum omløpsmidler 57.000 19.000 30.000 30.000 30.000
Sum eiendeler 57.000 19.000 30.000 30.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 25.000 -45.000 -1.000 -1.000 -1.000
Sum egenkapital 55.000 -15.000 29.000 29.000 29.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld -5.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 7.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 34.000 1.000 1.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 7.000 35.000 1.000 1.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 57.000 20.000 30.000 30.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 50.000 -16.000 29.000 29.000 29.000
Likviditetsgrad 1 8.1 0.5 3 3 3
Likviditetsgrad 2 8.1 0.5 3 3 3
Soliditet 96.5 96.7 96.7 96.7
Resultatgrad 60.6 -271.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.3 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 135.1 0 0 0
Signatur
31.08.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex