Invest Del Mar As
Juridisk navn:  Invest Del Mar As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Anne Gunn Alendal Indre Steinsvik 14 c/o Anne Gunn Alendal Indre Steinsvik 14 Fax:
5237 Rådal 5237 Rådal
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 925128724
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/15/2020
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Es Revisjon As
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 0
Resultat: -6.000
Egenkapital: 24.000
Regnskap for  Invest Del Mar As
Resultat 2020
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -6.000
Driftsresultat -6.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -6.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 325.000
Sum omløpsmidler 24.000
Sum eiendeler 349.000
Sum opptjent egenkapital -6.000
Sum egenkapital 24.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 325.000
Sum gjeld og egenkapital 349.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -6.000
Driftskostnader -6.000
Driftsresultat -6.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 325.000
Sum anleggsmidler 325.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 24.000
Sum omløpsmidler 24.000
Sum eiendeler 349.000
Sum opptjent egenkapital -6.000
Sum egenkapital 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 325.000
Sum kortsiktig gjeld 325.000
Sum gjeld og egenkapital 349.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -301.000
Likviditetsgrad 1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1
Soliditet 6.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 13.5
Total kapitalrentabilitet -1.7
Signatur
06.04.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex