Invest Bss Skien AS
Juridisk navn:  Invest Bss Skien AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35534800
Kongens Gate 19 Kongens Gate 19 Fax: 35534801
3717 Skien 3717 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 980547779
Aksjekapital: 432.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/19/1999
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.98%
Resultat  
  
664.71%
Egenkapital  
  
40.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.162.000 3.012.000 2.905.000 5.038.000 4.500.000
Resultat: 192.000 -34.000 -78.000 154.000 66.000
Egenkapital: 591.000 420.000 399.000 377.000 222.000
Regnskap for  Invest Bss Skien AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.162.000 3.012.000 2.905.000 5.038.000 4.500.000
Driftskostnader -2.879.000 -2.945.000 -2.894.000 -4.792.000 -4.358.000
Driftsresultat 282.000 67.000 10.000 245.000 143.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -91.000 -101.000 -88.000 -92.000 -77.000
Finans -91.000 -101.000 -88.000 -92.000 -77.000
Resultat før skatt 192.000 -34.000 -78.000 154.000 66.000
Skattekostnad -20.000 0 0 0 0
Årsresultat 171.000 21.000 22.000 154.000 66.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.000 21.000 8.000 10.000 12.000
Sum omløpsmidler 2.873.000 3.038.000 2.884.000 2.523.000 2.467.000
Sum eiendeler 2.900.000 3.059.000 2.892.000 2.533.000 2.479.000
Sum opptjent egenkapital 153.000 -18.000 -39.000 -61.000 -216.000
Sum egenkapital 591.000 420.000 399.000 377.000 222.000
Sum langsiktig gjeld 91.000 227.000 408.000 690.000 474.000
Sum kortsiktig gjeld 2.217.000 2.413.000 2.085.000 1.466.000 1.783.000
Sum gjeld og egenkapital 2.899.000 3.060.000 2.892.000 2.533.000 2.479.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.148.000 3.012.000 2.905.000 5.036.000 4.500.000
Andre inntekter 14.000 0 0 2.000 0
Driftsinntekter 3.162.000 3.012.000 2.905.000 5.038.000 4.500.000
Varekostnad -2.447.000 -2.224.000 -1.985.000 -3.653.000 -3.317.000
Lønninger -387.000 -594.000 -689.000 -734.000 -648.000
Avskrivning -13.000 -5.000 -2.000 -13.000 -3.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -32.000 -122.000 -218.000 -392.000 -390.000
Driftskostnader -2.879.000 -2.945.000 -2.894.000 -4.792.000 -4.358.000
Driftsresultat 282.000 67.000 10.000 245.000 143.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -91.000 -101.000 -88.000 -92.000 -77.000
Finans -91.000 -101.000 -88.000 -92.000 -77.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 171.000 21.000 22.000 154.000 66.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 27.000 21.000 8.000 10.000 12.000
Sum varige driftsmidler 27.000 21.000 8.000 10.000 12.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 27.000 21.000 8.000 10.000 12.000
Varebeholdning 2.829.000 2.866.000 2.586.000 2.270.000 2.145.000
Kundefordringer 11.000 13.000 9.000 0 114.000
Andre fordringer 4.000 130.000 100.000 200.000 150.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 29.000 30.000 189.000 53.000 58.000
Sum omløpsmidler 2.873.000 3.038.000 2.884.000 2.523.000 2.467.000
Sum eiendeler 2.900.000 3.059.000 2.892.000 2.533.000 2.479.000
Sum opptjent egenkapital 153.000 -18.000 -39.000 -61.000 -216.000
Sum egenkapital 591.000 420.000 399.000 377.000 222.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 107.000 114.000 0 9.000 0
Sum langsiktig gjeld 91.000 227.000 408.000 690.000 474.000
Leverandørgjeld 422.000 651.000 404.000 566.000 716.000
Betalbar skatt 20.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 86.000 55.000 91.000 177.000 106.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.583.000 1.592.000 1.590.000 714.000 960.000
Sum kortsiktig gjeld 2.217.000 2.413.000 2.085.000 1.466.000 1.783.000
Sum gjeld og egenkapital 2.899.000 3.060.000 2.892.000 2.533.000 2.479.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 656.000 625.000 799.000 1.057.000 684.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.4 1.7 1.4
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.2 0.2
Soliditet 20.4 13.7 13.8 14.9 9
Resultatgrad 8.9 2.2 0.3 4.9 3.2
Rentedekningsgrad 3.1 0.7 0.1 2.7 1.9
Gjeldsgrad 3.9 6.3 6.2 5.7 10.2
Total kapitalrentabilitet 9.7 2.2 0.3 9.7 5.8
Signatur
06.04.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
06.04.2021
Daglig leder alene.
Prokura
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex