Invest 3 As
Juridisk navn:  Invest 3 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Filipstadveien 5 Filipstadveien 5 Fax:
0250 Oslo 250 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 996576604
Aksjekapital: 102.000 NOK
Etableringsdato: 1/26/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Deas Asset Management Operations As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.94%
Resultat  
  
1094.46%
Egenkapital  
  
0.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 17.693.000 19.218.000 18.674.000 17.893.000 16.033.000
Resultat: 4.127.000 -415.000 1.729.000 783.000 -9.333.000
Egenkapital: 151.021.000 150.581.000 153.944.000 157.575.000 161.360.000
Regnskap for  Invest 3 As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 17.693.000 19.218.000 18.674.000 17.893.000 16.033.000
Driftskostnader -8.917.000 -15.115.000 -12.295.000 -12.410.000 -11.722.000
Driftsresultat 8.775.000 4.103.000 6.380.000 5.483.000 4.311.000
Finansinntekter 78.000 181.000 53.000 0 12.000
Finanskostnader -4.726.000 -4.699.000 -4.703.000 -4.700.000 -13.656.000
Finans -4.648.000 -4.518.000 -4.650.000 -4.700.000 -13.644.000
Resultat før skatt 4.127.000 -415.000 1.729.000 783.000 -9.333.000
Skattekostnad -908.000 91.000 -742.000 -493.000 2.074.000
Årsresultat 3.219.000 -324.000 986.000 289.000 -7.258.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 215.304.000 221.051.000 231.406.000 241.573.000 244.475.000
Sum omløpsmidler 24.688.000 30.773.000 15.380.000 8.608.000 8.505.000
Sum eiendeler 239.992.000 251.824.000 246.786.000 250.181.000 252.980.000
Sum opptjent egenkapital -8.075.000 -11.294.000 -10.971.000 -11.957.000 -12.246.000
Sum egenkapital 151.021.000 150.581.000 153.944.000 157.575.000 161.360.000
Sum langsiktig gjeld 78.072.000 78.072.000 78.072.000 78.072.000 78.072.000
Sum kortsiktig gjeld 10.899.000 23.171.000 14.770.000 14.534.000 13.548.000
Sum gjeld og egenkapital 239.992.000 251.825.000 246.785.000 250.181.000 252.980.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.693.000 19.218.000 18.674.000 17.893.000 16.033.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 17.693.000 19.218.000 18.674.000 17.893.000 16.033.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -5.879.000 -11.144.000 -11.120.000 -10.674.000 -9.439.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.038.000 -3.971.000 -1.175.000 -1.736.000 -2.283.000
Driftskostnader -8.917.000 -15.115.000 -12.295.000 -12.410.000 -11.722.000
Driftsresultat 8.775.000 4.103.000 6.380.000 5.483.000 4.311.000
Finansinntekter 78.000 181.000 53.000 0 12.000
Finanskostnader -4.726.000 -4.699.000 -4.703.000 -4.700.000 -13.656.000
Finans -4.648.000 -4.518.000 -4.650.000 -4.700.000 -13.644.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 3.219.000 -324.000 986.000 289.000 -7.258.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 8.447.000 8.571.000 7.623.000 6.988.000 6.194.000
Fast eiendom 206.857.000 212.480.000 223.783.000 234.585.000 238.280.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 206.857.000 212.480.000 223.783.000 234.585.000 238.280.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 215.304.000 221.051.000 231.406.000 241.573.000 244.475.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 6.691.000 6.885.000 7.365.000 1.459.000 5.954.000
Andre fordringer 2.826.000 2.832.000 1.833.000 1.269.000 1.174.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 24.688.000 30.773.000 15.380.000 8.608.000 8.505.000
Sum eiendeler 239.992.000 251.824.000 246.786.000 250.181.000 252.980.000
Sum opptjent egenkapital -8.075.000 -11.294.000 -10.971.000 -11.957.000 -12.246.000
Sum egenkapital 151.021.000 150.581.000 153.944.000 157.575.000 161.360.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 78.072.000 78.072.000 78.072.000 78.072.000 78.072.000
Leverandørgjeld 174.000 233.000 451.000 0 187.000
Betalbar skatt 0 0 0 2.284.000
Skyldig offentlige avgifter 1.151.000 1.340.000 1.282.000 1.167.000 997.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.010.000 5.840.000 5.860.000 5.645.000 5.030.000
Sum kortsiktig gjeld 10.899.000 23.171.000 14.770.000 14.534.000 13.548.000
Sum gjeld og egenkapital 239.992.000 251.825.000 246.785.000 250.181.000 252.980.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.789.000 7.602.000 610.000 -5.926.000 -5.043.000
Likviditetsgrad 1 2.3 1.3 1 0.6 0.6
Likviditetsgrad 2 2.3 1.3 1 0.6 0.6
Soliditet 62.9 59.8 62.4 6 63.8
Resultatgrad 49.6 21.3 34.2 30.6 26.9
Rentedekningsgrad 1.9 0.9 1.4 1.2 0.3
Gjeldsgrad 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet 3.7 1.7 2.6 2.2 1.7
Signatur
14.05.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
28.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex