Into Elektro AS
Juridisk navn:  Into Elektro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53482030
Sundsvegen 77 Sundsvegen 77 Fax: 53482040
5450 Sunde I Sunnhordland 5450 Sunde I Sunnhordland
Fylke: Kommune:
Vestland Kvinnherad
Org.nr: 859028012
Aksjekapital: 105.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 9/28/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Collegium Revisjon AS
Regnskapsfører: Sumarum AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.39%
Resultat  
  
-9.56%
Egenkapital  
  
6.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 15.170.000 15.867.000 16.892.000 14.854.000 14.051.000
Resultat: 1.817.000 2.009.000 3.778.000 1.846.000 2.563.000
Egenkapital: 3.565.000 3.349.000 4.284.000 1.351.000 1.430.000
Regnskap for  Into Elektro AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 15.170.000 15.867.000 16.892.000 14.854.000 14.051.000
Driftskostnader -13.420.000 -13.915.000 -13.167.000 -13.055.000 -11.525.000
Driftsresultat 1.751.000 1.951.000 3.725.000 1.799.000 2.527.000
Finansinntekter 69.000 74.000 70.000 59.000 54.000
Finanskostnader -3.000 -17.000 -17.000 -13.000 -19.000
Finans 66.000 57.000 53.000 46.000 35.000
Resultat før skatt 1.817.000 2.009.000 3.778.000 1.846.000 2.563.000
Skattekostnad -400.000 -444.000 -845.000 -443.000 -639.000
Årsresultat 1.417.000 1.565.000 2.933.000 1.404.000 1.923.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.142.000 2.228.000 1.872.000 1.685.000 1.548.000
Sum omløpsmidler 5.286.000 5.183.000 6.630.000 4.680.000 4.939.000
Sum eiendeler 7.428.000 7.411.000 8.502.000 6.365.000 6.487.000
Sum opptjent egenkapital 3.460.000 3.244.000 4.179.000 1.246.000 1.325.000
Sum egenkapital 3.565.000 3.349.000 4.284.000 1.351.000 1.430.000
Sum langsiktig gjeld 79.000 92.000 63.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.784.000 3.971.000 4.155.000 5.014.000 5.058.000
Sum gjeld og egenkapital 7.428.000 7.412.000 8.502.000 6.365.000 6.488.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.169.000 15.657.000 16.415.000 14.852.000 14.050.000
Andre inntekter 1.000 210.000 477.000 3.000 2.000
Driftsinntekter 15.170.000 15.867.000 16.892.000 14.854.000 14.051.000
Varekostnad -4.282.000 -5.223.000 -4.547.000 -4.515.000 -4.450.000
Lønninger -6.665.000 -6.436.000 -6.784.000 -6.579.000 -5.296.000
Avskrivning -102.000 -111.000 -56.000 -64.000 -43.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.427.000 -2.336.000 -1.808.000 -2.015.000 -1.773.000
Driftskostnader -13.420.000 -13.915.000 -13.167.000 -13.055.000 -11.525.000
Driftsresultat 1.751.000 1.951.000 3.725.000 1.799.000 2.527.000
Finansinntekter 69.000 74.000 70.000 59.000 54.000
Finanskostnader -3.000 -17.000 -17.000 -13.000 -19.000
Finans 66.000 57.000 53.000 46.000 35.000
Konsernbidrag 0 0 -283.000 0
Utbytte 0 0 -1.200.000 -2.000.000
Årsresultat 1.417.000 1.565.000 2.933.000 1.404.000 1.923.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 244.000 274.000 23.000 46.000 69.000
Driftsløsøre 370.000 379.000 69.000 56.000 79.000
Sum varige driftsmidler 614.000 652.000 248.000 285.000 148.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.528.000 1.576.000 1.624.000 1.400.000 1.400.000
Sum anleggsmidler 2.142.000 2.228.000 1.872.000 1.685.000 1.548.000
Varebeholdning 951.000 895.000 704.000 676.000 558.000
Kundefordringer 3.346.000 2.793.000 2.005.000 3.528.000 2.760.000
Andre fordringer 209.000 176.000 147.000 76.000 656.000
Sum investeringer 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Kasse, bank 774.000 1.313.000 3.767.000 393.000 959.000
Sum omløpsmidler 5.286.000 5.183.000 6.630.000 4.680.000 4.939.000
Sum eiendeler 7.428.000 7.411.000 8.502.000 6.365.000 6.487.000
Sum opptjent egenkapital 3.460.000 3.244.000 4.179.000 1.246.000 1.325.000
Sum egenkapital 3.565.000 3.349.000 4.284.000 1.351.000 1.430.000
Sum avsetninger til forpliktelser 79.000 92.000 63.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 150.000 0
Sum langsiktig gjeld 79.000 92.000 63.000 0 0
Leverandørgjeld 451.000 769.000 610.000 680.000 649.000
Betalbar skatt 413.000 415.000 782.000 354.000 639.000
Skyldig offentlige avgifter 1.161.000 1.003.000 956.000 1.181.000 1.024.000
Utbytte 0 0 -1.200.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 1.759.000 1.784.000 1.807.000 1.450.000 746.000
Sum kortsiktig gjeld 3.784.000 3.971.000 4.155.000 5.014.000 5.058.000
Sum gjeld og egenkapital 7.428.000 7.412.000 8.502.000 6.365.000 6.488.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.502.000 1.212.000 2.475.000 -334.000 -119.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 1.6 0.9 1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.4 0.8 0.9
Soliditet 48.0 45.2 50.4 21.2 2
Resultatgrad 11.5 12.3 22.1 12.1 1
Rentedekningsgrad 583.7 114.8 219.1 138.4 1
Gjeldsgrad 1.1 1.2 1 3.7 3.5
Total kapitalrentabilitet 24.5 27.3 44.6 29.2 39.8
Signatur
11.04.2016
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Prokurister
15.03.2016
PROKURA KVAR FOR SEG
VOSTER TORE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex