Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Intergraph Norge AS
Juridisk navn:  Intergraph Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66985858
Stokkamyrveien 20 Stokkamyrveien 20 Fax: 66845854
4313 Sandnes 4313 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 934338839
Aksjekapital: 3.000.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 11/9/1983
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-28.61%
Resultat  
  
18.64%
Egenkapital  
  
18.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 21.226.000 29.734.000 27.077.000 29.435.000 42.413.000
Resultat: 2.743.000 2.312.000 1.296.000 866.000 537.000
Egenkapital: 17.897.000 15.153.000 12.842.000 11.546.000 12.839.000
Regnskap for  Intergraph Norge AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 21.226.000 29.734.000 27.077.000 29.435.000 42.413.000
Driftskostnader -19.401.000 -27.707.000 -26.089.000 -28.255.000 -41.955.000
Driftsresultat 1.826.000 2.027.000 988.000 1.180.000 457.000
Finansinntekter 2.266.000 382.000 465.000 186.000 342.000
Finanskostnader -1.348.000 -97.000 -158.000 -500.000 -262.000
Finans 918.000 285.000 307.000 -314.000 80.000
Resultat før skatt 2.743.000 2.312.000 1.296.000 866.000 537.000
Skattekostnad 0 0 -2.160.000 -2.526.000
Årsresultat 2.743.000 2.312.000 1.296.000 -1.294.000 -1.989.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 74.000 153.000 113.000 157.000 2.905.000
Sum omløpsmidler 28.096.000 26.640.000 24.683.000 17.470.000 20.639.000
Sum eiendeler 28.170.000 26.793.000 24.796.000 17.627.000 23.544.000
Sum opptjent egenkapital 11.349.000 8.605.000 6.294.000 4.998.000 6.292.000
Sum egenkapital 17.897.000 15.153.000 12.842.000 11.546.000 12.839.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.273.000 11.640.000 11.953.000 6.082.000 10.704.000
Sum gjeld og egenkapital 28.170.000 26.793.000 24.795.000 17.628.000 23.544.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.185.000 29.707.000 27.077.000 29.435.000 42.413.000
Andre inntekter 41.000 27.000 0 0 0
Driftsinntekter 21.226.000 29.734.000 27.077.000 29.435.000 42.413.000
Varekostnad -6.219.000 -9.722.000 -5.041.000 -3.263.000 -15.597.000
Lønninger -8.936.000 -12.794.000 -15.405.000 -16.207.000 -18.332.000
Avskrivning -85.000 -99.000 -112.000 -741.000 -384.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.161.000 -5.092.000 -5.531.000 -8.044.000 -7.642.000
Driftskostnader -19.401.000 -27.707.000 -26.089.000 -28.255.000 -41.955.000
Driftsresultat 1.826.000 2.027.000 988.000 1.180.000 457.000
Finansinntekter 2.266.000 382.000 465.000 186.000 342.000
Finanskostnader -1.348.000 -97.000 -158.000 -500.000 -262.000
Finans 918.000 285.000 307.000 -314.000 80.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 2.743.000 2.312.000 1.296.000 -1.294.000 -1.989.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 2.160.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 74.000 153.000 113.000 157.000 745.000
Sum varige driftsmidler 74.000 153.000 113.000 157.000 745.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 74.000 153.000 113.000 157.000 2.905.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 16.997.000 18.658.000 14.660.000 16.162.000 3.698.000
Andre fordringer 302.000 212.000 310.000 297.000 319.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 282.000 370.000 537.000 512.000 720.000
Sum omløpsmidler 28.096.000 26.640.000 24.683.000 17.470.000 20.639.000
Sum eiendeler 28.170.000 26.793.000 24.796.000 17.627.000 23.544.000
Sum opptjent egenkapital 11.349.000 8.605.000 6.294.000 4.998.000 6.292.000
Sum egenkapital 17.897.000 15.153.000 12.842.000 11.546.000 12.839.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 353.000 1.219.000 1.536.000 492.000 3.738.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.971.000 2.581.000 1.797.000 1.249.000 1.615.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.949.000 7.839.000 8.621.000 4.341.000 5.351.000
Sum kortsiktig gjeld 10.273.000 11.640.000 11.953.000 6.082.000 10.704.000
Sum gjeld og egenkapital 28.170.000 26.793.000 24.795.000 17.628.000 23.544.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 17.823.000 15.000.000 12.730.000 11.388.000 9.935.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.3 2.1 2.9 1.9
Likviditetsgrad 2 2.7 2.3 2.1 2.9 1.9
Soliditet 63.5 56.6 51.8 65.5 54.5
Resultatgrad 8.6 6.8 3.6 4 1.1
Rentedekningsgrad 1.4 20.9 6.3 2.4 1.7
Gjeldsgrad 0.6 0.8 0.9 0.5 0.8
Total kapitalrentabilitet 14.5 9 5.9 7.7 3.4
Signatur
03.11.2021
STYRET I FELLESSKAP.
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
13.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex