Installasjonsservice Drift As
Juridisk navn:  Installasjonsservice Drift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hans Egedes Vei 1 Hans Egedes Vei 1 Fax:
9475 Borkenes 9475 Borkenes
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Kvæfjord
Org.nr: 919273208
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 6/15/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Es Revisjon As
Regnskapsfører: Tid Og Penger As
Utvikling:
Omsetning  
  
25.75%
Resultat  
  
975.6%
Egenkapital  
  
36.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 19.426.000 15.448.000 21.176.000 26.477.000
Resultat: 3.614.000 336.000 4.676.000 4.993.000
Egenkapital: 10.492.000 7.671.000 7.409.000 3.833.000
Regnskap for  Installasjonsservice Drift As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 19.426.000 15.448.000 21.176.000 26.477.000
Driftskostnader -15.788.000 -15.106.000 -16.480.000 -21.482.000
Driftsresultat 3.638.000 342.000 4.696.000 4.995.000
Finansinntekter 18.000 15.000 13.000 7.000
Finanskostnader -42.000 -20.000 -33.000 -9.000
Finans -24.000 -5.000 -20.000 -2.000
Resultat før skatt 3.614.000 336.000 4.676.000 4.993.000
Skattekostnad -793.000 -74.000 -1.100.000 -1.184.000
Årsresultat 2.821.000 262.000 3.576.000 3.809.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.997.000 1.689.000 1.433.000 1.792.000
Sum omløpsmidler 13.108.000 10.829.000 13.572.000 7.603.000
Sum eiendeler 15.105.000 12.518.000 15.005.000 9.395.000
Sum opptjent egenkapital 10.462.000 7.641.000 7.385.000 3.809.000
Sum egenkapital 10.492.000 7.671.000 7.409.000 3.833.000
Sum langsiktig gjeld 408.000 0 26.000 299.000
Sum kortsiktig gjeld 4.205.000 4.846.000 7.570.000 5.263.000
Sum gjeld og egenkapital 15.105.000 12.517.000 15.005.000 9.395.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.900.000 15.447.000 21.175.000 26.429.000
Andre inntekter 526.000 1.000 0 48.000
Driftsinntekter 19.426.000 15.448.000 21.176.000 26.477.000
Varekostnad -5.047.000 -5.472.000 -6.619.000 -12.455.000
Lønninger -6.739.000 -6.151.000 -6.093.000 -5.900.000
Avskrivning -380.000 -337.000 -285.000 -193.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.622.000 -3.146.000 -3.483.000 -2.934.000
Driftskostnader -15.788.000 -15.106.000 -16.480.000 -21.482.000
Driftsresultat 3.638.000 342.000 4.696.000 4.995.000
Finansinntekter 18.000 15.000 13.000 7.000
Finanskostnader -42.000 -20.000 -33.000 -9.000
Finans -24.000 -5.000 -20.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 2.821.000 262.000 3.576.000 3.809.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 12.000 0 0
Fast eiendom 0 55.000 125.000
Maskiner anlegg 810.000 1.059.000 731.000 800.000
Driftsløsøre 555.000 238.000 118.000 187.000
Sum varige driftsmidler 1.365.000 1.297.000 903.000 1.112.000
Sum finansielle anleggsmidler 632.000 380.000 530.000 680.000
Sum anleggsmidler 1.997.000 1.689.000 1.433.000 1.792.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 3.358.000 3.799.000 5.309.000 3.298.000
Andre fordringer 1.866.000 1.697.000 4.022.000 448.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 7.884.000 5.333.000 4.241.000 3.858.000
Sum omløpsmidler 13.108.000 10.829.000 13.572.000 7.603.000
Sum eiendeler 15.105.000 12.518.000 15.005.000 9.395.000
Sum opptjent egenkapital 10.462.000 7.641.000 7.385.000 3.809.000
Sum egenkapital 10.492.000 7.671.000 7.409.000 3.833.000
Sum avsetninger til forpliktelser 408.000 0 26.000 299.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 408.000 0 26.000 299.000
Leverandørgjeld 1.223.000 1.340.000 1.224.000 1.223.000
Betalbar skatt 373.000 112.000 1.374.000 884.000
Skyldig offentlige avgifter 902.000 808.000 1.459.000 826.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.707.000 2.585.000 3.513.000 2.329.000
Sum kortsiktig gjeld 4.205.000 4.846.000 7.570.000 5.263.000
Sum gjeld og egenkapital 15.105.000 12.517.000 15.005.000 9.395.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.903.000 5.983.000 6.002.000 2.340.000
Likviditetsgrad 1 3.1 2.2 1.8 1.4
Likviditetsgrad 2 3.1 2.2 1.8 1.4
Soliditet 69.5 61.3 49.4 40.8
Resultatgrad 18.7 2.2 22.2 18.9
Rentedekningsgrad 86.6 17.1 142.3 5
Gjeldsgrad 0.4 0.6 1 1.5
Total kapitalrentabilitet 24.2 2.9 31.4 53.2
Signatur
29.03.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
10.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex