Installasjonsfirmaet Owesen AS
Juridisk navn:  Installasjonsfirmaet Owesen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67178900
Postboks 62 Vakåsveien 9 Fax: 67178909
1309 Rud 1395 Hvalstad
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 933300048
Aksjekapital: 700.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 1/10/1983
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Skatt & Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
26.81%
Resultat  
  
278.38%
Egenkapital  
  
80.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.091.000 3.226.000 2.952.000 2.395.000 2.033.000
Resultat: 1.400.000 370.000 522.000 -359.000 -1.113.000
Egenkapital: -334.000 -1.734.000 -2.104.000 -2.625.000 -2.266.000
Regnskap for  Installasjonsfirmaet Owesen AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.091.000 3.226.000 2.952.000 2.395.000 2.033.000
Driftskostnader -2.683.000 -2.847.000 -2.421.000 -2.743.000 -3.136.000
Driftsresultat 1.408.000 379.000 530.000 -350.000 -1.103.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -8.000 -9.000 -8.000 -10.000 -10.000
Finans -8.000 -9.000 -8.000 -10.000 -10.000
Resultat før skatt 1.400.000 370.000 522.000 -359.000 -1.113.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 1.400.000 370.000 522.000 -359.000 -1.113.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 53.000 68.000 25.000 43.000 18.000
Sum omløpsmidler 3.272.000 2.036.000 1.469.000 511.000 546.000
Sum eiendeler 3.325.000 2.104.000 1.494.000 554.000 564.000
Sum opptjent egenkapital -1.034.000 -2.434.000 -2.804.000 -3.325.000 -2.966.000
Sum egenkapital -334.000 -1.734.000 -2.104.000 -2.625.000 -2.266.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.659.000 3.838.000 3.598.000 3.179.000 2.830.000
Sum gjeld og egenkapital 3.325.000 2.104.000 1.494.000 554.000 564.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.091.000 3.226.000 2.952.000 2.395.000 2.033.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.091.000 3.226.000 2.952.000 2.395.000 2.033.000
Varekostnad -1.736.000 -1.616.000 0 -2.000 0
Lønninger -190.000 -245.000 -420.000 -1.096.000 -1.063.000
Avskrivning -12.000 -15.000 -18.000 -16.000 -21.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -745.000 -971.000 -805.000 -778.000 -941.000
Driftskostnader -2.683.000 -2.847.000 -2.421.000 -2.743.000 -3.136.000
Driftsresultat 1.408.000 379.000 530.000 -350.000 -1.103.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -8.000 -9.000 -8.000 -10.000 -10.000
Finans -8.000 -9.000 -8.000 -10.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.400.000 370.000 522.000 -359.000 -1.113.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 54.000 67.000 25.000 43.000 18.000
Sum varige driftsmidler 54.000 67.000 25.000 43.000 18.000
Sum finansielle anleggsmidler -2.000 2.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 53.000 68.000 25.000 43.000 18.000
Varebeholdning 920.000 179.000 307.000 215.000 126.000
Kundefordringer 2.343.000 1.814.000 1.148.000 765.000 271.000
Andre fordringer 0 14.000 -469.000 -45.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 9.000 42.000 0 0 194.000
Sum omløpsmidler 3.272.000 2.036.000 1.469.000 511.000 546.000
Sum eiendeler 3.325.000 2.104.000 1.494.000 554.000 564.000
Sum opptjent egenkapital -1.034.000 -2.434.000 -2.804.000 -3.325.000 -2.966.000
Sum egenkapital -334.000 -1.734.000 -2.104.000 -2.625.000 -2.266.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 123.000 0 94.000 233.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 660.000 731.000 198.000 222.000 295.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 215.000 373.000 391.000 207.000 161.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.662.000 2.734.000 2.915.000 2.517.000 2.374.000
Sum kortsiktig gjeld 3.659.000 3.838.000 3.598.000 3.179.000 2.830.000
Sum gjeld og egenkapital 3.325.000 2.104.000 1.494.000 554.000 564.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -387.000 -1.802.000 -2.129.000 -2.668.000 -2.284.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.5 0.4 0.2 0.2
Likviditetsgrad 2 0.6 0.5 0.3 0.1 0.1
Soliditet -10.0 -82.4 -140.8 -473.8 -401.8
Resultatgrad 34.4 11.7 1 -14.6 -54.3
Rentedekningsgrad 176.0 42.1 66.3 -110.3
Gjeldsgrad -11.0 -2.2 -1.7 -1.2 -1.2
Total kapitalrentabilitet 42.3 1 35.5 -63.2 -195.6
Signatur
15.09.2021
STYRET
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Presisering om tapt aksjekapital
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex