Installasjons Partner As
Juridisk navn:  Installasjons Partner As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Krogstadveien 14 Krogstadveien 14 Fax:
1643 Råde 1643 Råde
Fylke: Kommune:
Viken Råde
Org.nr: 918037659
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 11/4/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Progressum Drammen As
Utvikling:
Omsetning  
  
-43.78%
Resultat  
  
-80%
Egenkapital  
  
3.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 244.000 434.000 480.000 205.000
Resultat: 5.000 25.000 -87.000 -162.000
Egenkapital: 165.000 160.000 135.000 223.000
Regnskap for  Installasjons Partner As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 244.000 434.000 480.000 205.000
Driftskostnader -238.000 -409.000 -567.000 -367.000
Driftsresultat 5.000 25.000 -87.000 -161.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000
Finans 0 0 -1.000
Resultat før skatt 5.000 25.000 -87.000 -162.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 5.000 25.000 -87.000 -162.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.000 38.000 49.000 65.000
Sum omløpsmidler 185.000 245.000 249.000 200.000
Sum eiendeler 202.000 283.000 298.000 265.000
Sum opptjent egenkapital 135.000 130.000 105.000 193.000
Sum egenkapital 165.000 160.000 135.000 223.000
Sum langsiktig gjeld -5.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 42.000 123.000 163.000 42.000
Sum gjeld og egenkapital 202.000 283.000 298.000 265.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 244.000 434.000 480.000 205.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 244.000 434.000 480.000 205.000
Varekostnad -20.000 -12.000 -37.000 -21.000
Lønninger -134.000 -292.000 -427.000 -211.000
Avskrivning -16.000 -16.000 -16.000 -15.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -68.000 -89.000 -87.000 -120.000
Driftskostnader -238.000 -409.000 -567.000 -367.000
Driftsresultat 5.000 25.000 -87.000 -161.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000
Finans 0 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 5.000 25.000 -87.000 -162.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 17.000 33.000 49.000 65.000
Sum varige driftsmidler 17.000 33.000 49.000 65.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 0 0
Sum anleggsmidler 17.000 38.000 49.000 65.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 112.000 49.000 139.000 100.000
Andre fordringer -23.000 0 2.000 21.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 96.000 196.000 108.000 78.000
Sum omløpsmidler 185.000 245.000 249.000 200.000
Sum eiendeler 202.000 283.000 298.000 265.000
Sum opptjent egenkapital 135.000 130.000 105.000 193.000
Sum egenkapital 165.000 160.000 135.000 223.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld -5.000 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 0 8.000 4.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 36.000 63.000 110.000 18.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 60.000 44.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 42.000 123.000 163.000 42.000
Sum gjeld og egenkapital 202.000 283.000 298.000 265.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 143.000 122.000 86.000 158.000
Likviditetsgrad 1 4.4 2 1.5 4.8
Likviditetsgrad 2 4.4 2 1.5 4.8
Soliditet 81.7 56.5 45.3 84.2
Resultatgrad 2.0 5.8 -18.1 -78.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.8 1.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 2.5 8.8 -29.2 -60.8
Signatur
03.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex