Installasjon & Driftsteknikk As
Juridisk navn:  Installasjon & Driftsteknikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41409177
Skotbuveien 93 Johan Scharffenbergs Vei 91 Fax:
1409 Skotbu 694 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 998101778
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 2/28/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Webøkonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-20.01%
Resultat  
  
-382.86%
Egenkapital  
  
-181.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.727.000 2.159.000 2.294.000 2.091.000 2.520.000
Resultat: -338.000 -70.000 13.000 10.000 140.000
Egenkapital: -152.000 186.000 244.000 239.000 235.000
Regnskap for  Installasjon & Driftsteknikk As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.727.000 2.159.000 2.294.000 2.091.000 2.520.000
Driftskostnader -1.906.000 -2.130.000 -2.262.000 -2.062.000 -2.373.000
Driftsresultat -180.000 29.000 32.000 28.000 147.000
Finansinntekter 8.000 0 0 0
Finanskostnader -158.000 -108.000 -20.000 -18.000 -6.000
Finans -158.000 -100.000 -20.000 -18.000 -6.000
Resultat før skatt -338.000 -70.000 13.000 10.000 140.000
Skattekostnad -1.000 12.000 -7.000 -7.000 -41.000
Årsresultat -338.000 -58.000 5.000 3.000 99.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.058.000 2.570.000 300.000 375.000 0
Sum omløpsmidler 452.000 744.000 461.000 419.000 496.000
Sum eiendeler 2.510.000 3.314.000 761.000 794.000 496.000
Sum opptjent egenkapital -182.000 156.000 214.000 209.000 205.000
Sum egenkapital -152.000 186.000 244.000 239.000 235.000
Sum langsiktig gjeld 2.799.000 3.017.000 335.000 374.000 0
Sum kortsiktig gjeld -138.000 111.000 183.000 182.000 261.000
Sum gjeld og egenkapital 2.509.000 3.314.000 762.000 795.000 496.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.727.000 2.057.000 2.294.000 2.075.000 2.565.000
Andre inntekter 103.000 0 15.000 -45.000
Driftsinntekter 1.727.000 2.159.000 2.294.000 2.091.000 2.520.000
Varekostnad -391.000 -891.000 -1.011.000 -558.000 -893.000
Lønninger -733.000 -797.000 -946.000 -1.123.000 -1.032.000
Avskrivning -512.000 -245.000 -75.000 -50.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -270.000 -197.000 -230.000 -331.000 -448.000
Driftskostnader -1.906.000 -2.130.000 -2.262.000 -2.062.000 -2.373.000
Driftsresultat -180.000 29.000 32.000 28.000 147.000
Finansinntekter 8.000 0 0 0
Finanskostnader -158.000 -108.000 -20.000 -18.000 -6.000
Finans -158.000 -100.000 -20.000 -18.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -338.000 -58.000 5.000 3.000 99.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 11.000 12.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.046.000 2.558.000 300.000 375.000 0
Sum varige driftsmidler 2.046.000 2.558.000 300.000 375.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.058.000 2.570.000 300.000 375.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 199.000 319.000 133.000 49.000 0
Andre fordringer 190.000 190.000 190.000 185.000 145.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 63.000 234.000 138.000 185.000 352.000
Sum omløpsmidler 452.000 744.000 461.000 419.000 496.000
Sum eiendeler 2.510.000 3.314.000 761.000 794.000 496.000
Sum opptjent egenkapital -182.000 156.000 214.000 209.000 205.000
Sum egenkapital -152.000 186.000 244.000 239.000 235.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 6.000 6.000 0
Gjeld til kredittinstitutt -32.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.799.000 3.017.000 335.000 374.000 0
Leverandørgjeld -42.000 60.000 37.000 27.000 42.000
Betalbar skatt 0 7.000 1.000 0
Skyldig offentlige avgifter 63.000 35.000 42.000 44.000 105.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -127.000 16.000 97.000 110.000 114.000
Sum kortsiktig gjeld -138.000 111.000 183.000 182.000 261.000
Sum gjeld og egenkapital 2.509.000 3.314.000 762.000 795.000 496.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 590.000 633.000 278.000 237.000 235.000
Likviditetsgrad 1 -3.3 6.7 2.5 2.3 1.9
Likviditetsgrad 2 -3.3 6.7 2.5 2.3 1.9
Soliditet -6.1 5.6 3 30.1 47.4
Resultatgrad -10.4 1.3 1.4 1.3 5.8
Rentedekningsgrad -1.1 0.3 1.6 1.6 24.5
Gjeldsgrad -17.5 16.8 2.1 2.3 1.1
Total kapitalrentabilitet -7.2 1.1 4.2 3.5 29.6
Signatur
02.10.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex