Installasjon Og Salg AS
Juridisk navn:  Installasjon Og Salg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77673025
Kløvervegen 11 Kløvervegen 11 Fax: 77673020
9016 Tromsø 9016 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 865641052
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/18/1992
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Arji Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
89.53%
Resultat  
  
28.65%
Egenkapital  
  
3.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 815.000 430.000 426.000 468.000 499.000
Resultat: 220.000 171.000 304.000 346.000 372.000
Egenkapital: 6.010.000 5.800.000 5.768.000 5.534.000 5.178.000
Regnskap for  Installasjon Og Salg AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 815.000 430.000 426.000 468.000 499.000
Driftskostnader -601.000 -326.000 -186.000 -184.000 -184.000
Driftsresultat 214.000 104.000 239.000 285.000 315.000
Finansinntekter 6.000 67.000 65.000 61.000 58.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0
Finans 6.000 67.000 64.000 61.000 58.000
Resultat før skatt 220.000 171.000 304.000 346.000 372.000
Skattekostnad -11.000 32.000 -70.000 10.000 29.000
Årsresultat 209.000 203.000 234.000 356.000 401.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.505.000 3.505.000 3.505.000 3.318.000 3.351.000
Sum omløpsmidler 3.563.000 3.379.000 3.379.000 3.488.000 3.110.000
Sum eiendeler 7.068.000 6.884.000 6.884.000 6.806.000 6.461.000
Sum opptjent egenkapital 5.910.000 5.700.000 5.668.000 5.434.000 5.078.000
Sum egenkapital 6.010.000 5.800.000 5.768.000 5.534.000 5.178.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.058.000 1.083.000 1.116.000 1.273.000 1.283.000
Sum gjeld og egenkapital 7.068.000 6.883.000 6.884.000 6.807.000 6.461.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 815.000 430.000 426.000 468.000 499.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 815.000 430.000 426.000 468.000 499.000
Varekostnad -524.000 -246.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -77.000 -80.000 -186.000 -184.000 -184.000
Driftskostnader -601.000 -326.000 -186.000 -184.000 -184.000
Driftsresultat 214.000 104.000 239.000 285.000 315.000
Finansinntekter 6.000 67.000 65.000 61.000 58.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0
Finans 6.000 67.000 64.000 61.000 58.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 209.000 203.000 234.000 356.000 401.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.480.000 3.480.000 3.480.000 3.293.000 3.326.000
Sum anleggsmidler 3.505.000 3.505.000 3.505.000 3.318.000 3.351.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 209.000 389.000 389.000 668.000 787.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.354.000 2.990.000 2.990.000 2.820.000 2.323.000
Sum omløpsmidler 3.563.000 3.379.000 3.379.000 3.488.000 3.110.000
Sum eiendeler 7.068.000 6.884.000 6.884.000 6.806.000 6.461.000
Sum opptjent egenkapital 5.910.000 5.700.000 5.668.000 5.434.000 5.078.000
Sum egenkapital 6.010.000 5.800.000 5.768.000 5.534.000 5.178.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 28.000 28.000 28.000 45.000 45.000
Betalbar skatt 48.000 38.000 70.000 83.000 93.000
Skyldig offentlige avgifter 224.000 20.000 20.000 27.000 27.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 757.000 997.000 997.000 1.117.000 1.117.000
Sum kortsiktig gjeld 1.058.000 1.083.000 1.116.000 1.273.000 1.283.000
Sum gjeld og egenkapital 7.068.000 6.883.000 6.884.000 6.807.000 6.461.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.505.000 2.296.000 2.263.000 2.215.000 1.827.000
Likviditetsgrad 1 3.4 3.1 3 2.7 2.4
Likviditetsgrad 2 3.4 3.1 3 2.7 2.4
Soliditet 85.0 84.3 83.8 81.3 80.1
Resultatgrad 26.3 24.2 56.1 60.9 63.1
Rentedekningsgrad 2
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 3.1 2.5 4.4 5.1 5.8
Signatur
22.10.2020
STYRETS FORMANN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex