Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Innovation Motorsport Team AS
Juridisk navn:  Innovation Motorsport Team AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90589859
Østerskogen 56 Østerskogen 56 Fax: 33179370
4879 Grimstad 4879 Grimstad
Fylke: Kommune:
Agder Grimstad
Org.nr: 981924983
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/22/2000
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Haglund Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
46.3%
Resultat  
  
-61.11%
Egenkapital  
  
-7.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.738.000 1.188.000 1.074.000 1.550.000 1.115.000
Resultat: -58.000 -36.000 151.000 -211.000 -487.000
Egenkapital: -868.000 -810.000 -773.000 -925.000 -713.000
Regnskap for  Innovation Motorsport Team AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.738.000 1.188.000 1.074.000 1.550.000 1.115.000
Driftskostnader -1.691.000 -1.091.000 -774.000 -1.600.000 -1.491.000
Driftsresultat 46.000 98.000 299.000 -50.000 -376.000
Finansinntekter 3.000 3.000 3.000 2.000 2.000
Finanskostnader -107.000 -137.000 -151.000 -164.000 -113.000
Finans -104.000 -134.000 -148.000 -162.000 -111.000
Resultat før skatt -58.000 -36.000 151.000 -211.000 -487.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -58.000 -36.000 151.000 -211.000 -487.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 711.000 1.966.000 2.183.000 2.408.000 3.088.000
Sum omløpsmidler 45.000 70.000 245.000 119.000 68.000
Sum eiendeler 756.000 2.036.000 2.428.000 2.527.000 3.156.000
Sum opptjent egenkapital -968.000 -910.000 -873.000 -1.025.000 -813.000
Sum egenkapital -868.000 -810.000 -773.000 -925.000 -713.000
Sum langsiktig gjeld 692.000 2.513.000 2.862.000 3.193.000 3.513.000
Sum kortsiktig gjeld 932.000 333.000 340.000 259.000 356.000
Sum gjeld og egenkapital 756.000 2.036.000 2.429.000 2.527.000 3.156.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.696.000 1.188.000 1.074.000 1.550.000 1.024.000
Andre inntekter 41.000 0 0 0 92.000
Driftsinntekter 1.738.000 1.188.000 1.074.000 1.550.000 1.115.000
Varekostnad 0 0 0 0 -19.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -357.000 -218.000 -241.000 -755.000 -471.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.334.000 -873.000 -533.000 -845.000 -1.001.000
Driftskostnader -1.691.000 -1.091.000 -774.000 -1.600.000 -1.491.000
Driftsresultat 46.000 98.000 299.000 -50.000 -376.000
Finansinntekter 3.000 3.000 3.000 2.000 2.000
Finanskostnader -107.000 -137.000 -151.000 -164.000 -113.000
Finans -104.000 -134.000 -148.000 -162.000 -111.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -58.000 -36.000 151.000 -211.000 -487.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 711.000 1.966.000 2.183.000 2.408.000 3.088.000
Sum varige driftsmidler 711.000 1.966.000 2.183.000 2.408.000 3.088.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 711.000 1.966.000 2.183.000 2.408.000 3.088.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 38.000 1.000 223.000 33.000 19.000
Andre fordringer 6.000 24.000 11.000 11.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 46.000 12.000 76.000 37.000
Sum omløpsmidler 45.000 70.000 245.000 119.000 68.000
Sum eiendeler 756.000 2.036.000 2.428.000 2.527.000 3.156.000
Sum opptjent egenkapital -968.000 -910.000 -873.000 -1.025.000 -813.000
Sum egenkapital -868.000 -810.000 -773.000 -925.000 -713.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 692.000 2.513.000 2.862.000 3.193.000 3.513.000
Leverandørgjeld 30.000 34.000 5.000 5.000 9.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 23.000 33.000 75.000 62.000 90.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 879.000 266.000 259.000 192.000 257.000
Sum kortsiktig gjeld 932.000 333.000 340.000 259.000 356.000
Sum gjeld og egenkapital 756.000 2.036.000 2.429.000 2.527.000 3.156.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -887.000 -263.000 -95.000 -140.000 -288.000
Likviditetsgrad 1 0 0.2 0.7 0.5 0.2
Likviditetsgrad 2 0 0.2 0.7 0.5 0.2
Soliditet -114.8 -39.8 -31.8 -36.6 -22.6
Resultatgrad 2.6 8.2 27.8 -3.2 -33.7
Rentedekningsgrad 0.4 0.7 2 -0.3 -3.3
Gjeldsgrad -1.9 -3.5 -4.1 -3.7 -5.4
Total kapitalrentabilitet 6.5 5 12.4 -1.9 -11.9
Signatur
14.08.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex