Innlandet Travforbund
Juridisk navn:  Innlandet Travforbund
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61187888
Postboks 124 Biri Travbane Fax: 61187881
2832 Biri 2836 Biri
Fylke: Kommune:
Innlandet Gjøvik
Org.nr: 970042830
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 6/5/1983 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.6%
Resultat  
  
473.47%
Egenkapital  
  
36.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.397.000 1.805.000 1.491.000 1.483.000 1.628.000
Resultat: 183.000 -49.000 81.000 21.000 15.000
Egenkapital: 684.000 500.000 383.000 302.000 281.000
Regnskap for  Innlandet Travforbund
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.397.000 1.805.000 1.491.000 1.483.000 1.628.000
Driftskostnader -1.107.000 -1.710.000 -1.250.000 -1.264.000 -1.392.000
Driftsresultat 291.000 96.000 241.000 219.000 235.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -109.000 -145.000 -160.000 -198.000 -221.000
Finans -109.000 -145.000 -160.000 -198.000 -221.000
Resultat før skatt 183.000 -49.000 81.000 21.000 15.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 183.000 -49.000 81.000 21.000 15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.178.000 5.761.000 6.386.000 7.056.000 7.774.000
Sum omløpsmidler 99.000 23.000 1.000 187.000 805.000
Sum eiendeler 5.277.000 5.784.000 6.387.000 7.243.000 8.579.000
Sum opptjent egenkapital 684.000 500.000 383.000 302.000 281.000
Sum egenkapital 684.000 500.000 383.000 302.000 281.000
Sum langsiktig gjeld 2.967.000 4.399.000 5.832.000 6.908.000 8.266.000
Sum kortsiktig gjeld 1.626.000 884.000 172.000 32.000 32.000
Sum gjeld og egenkapital 5.277.000 5.783.000 6.387.000 7.242.000 8.579.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 1.397.000 1.805.000 1.491.000 1.483.000 1.628.000
Driftsinntekter 1.397.000 1.805.000 1.491.000 1.483.000 1.628.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -14.000 -162.000 -136.000 -93.000 -121.000
Avskrivning -584.000 -625.000 -669.000 -718.000 -771.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -509.000 -923.000 -445.000 -453.000 -500.000
Driftskostnader -1.107.000 -1.710.000 -1.250.000 -1.264.000 -1.392.000
Driftsresultat 291.000 96.000 241.000 219.000 235.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -109.000 -145.000 -160.000 -198.000 -221.000
Finans -109.000 -145.000 -160.000 -198.000 -221.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 183.000 -49.000 81.000 21.000 15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 5.178.000 5.761.000 6.386.000 7.056.000 7.774.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.178.000 5.761.000 6.386.000 7.056.000 7.774.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.178.000 5.761.000 6.386.000 7.056.000 7.774.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 14.000 22.000 0 0 0
Andre fordringer 0 0 187.000 805.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 85.000 1.000 1.000 0 0
Sum omløpsmidler 99.000 23.000 1.000 187.000 805.000
Sum eiendeler 5.277.000 5.784.000 6.387.000 7.243.000 8.579.000
Sum opptjent egenkapital 684.000 500.000 383.000 302.000 281.000
Sum egenkapital 684.000 500.000 383.000 302.000 281.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.967.000 4.399.000 5.832.000 6.908.000 8.266.000
Leverandørgjeld 72.000 1.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.554.000 883.000 172.000 32.000 32.000
Sum kortsiktig gjeld 1.626.000 884.000 172.000 32.000 32.000
Sum gjeld og egenkapital 5.277.000 5.783.000 6.387.000 7.242.000 8.579.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.527.000 -861.000 -171.000 155.000 773.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0 0 5.8 25.2
Likviditetsgrad 2 0.1 0 0 5.8 25.2
Soliditet 13.0 8.6 6 4.2 3.3
Resultatgrad 20.8 5.3 16.2 14.8 14.4
Rentedekningsgrad 2.7 0.7 1.5 1.1 1.1
Gjeldsgrad 6.7 10.6 15.7 2 29.5
Total kapitalrentabilitet 5.5 1.7 3.8 3 2.7
Signatur
14.09.2021
STYRETS LEDER OG TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
08.12.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
PROKURA
HANSEN BJØRG
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex