Innlandet Chip Tuning As
Juridisk navn:  Innlandet Chip Tuning As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Snippgutua 10 Snippgutua 10 Fax:
2335 Stange 2335 Stange
Fylke: Kommune:
Innlandet Stange
Org.nr: 921143117
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/28/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hedemarken Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.07%
Resultat  
  
346.43%
Egenkapital  
  
52.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 753.000 745.000 729.000
Resultat: 69.000 -28.000 -211.000
Egenkapital: -49.000 -103.000 -81.000
Regnskap for  Innlandet Chip Tuning As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 753.000 745.000 729.000
Driftskostnader -661.000 -748.000 -908.000
Driftsresultat 92.000 -2.000 -179.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -23.000 -25.000 -32.000
Finans -23.000 -25.000 -32.000
Resultat før skatt 69.000 -28.000 -211.000
Skattekostnad -15.000 6.000 49.000
Årsresultat 54.000 -21.000 -162.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 200.000 226.000 275.000
Sum omløpsmidler 21.000 29.000 82.000
Sum eiendeler 221.000 255.000 357.000
Sum opptjent egenkapital -146.000 -199.000 -178.000
Sum egenkapital -49.000 -103.000 -81.000
Sum langsiktig gjeld 220.000 316.000 358.000
Sum kortsiktig gjeld 49.000 41.000 80.000
Sum gjeld og egenkapital 220.000 255.000 357.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 614.000 742.000 729.000
Andre inntekter 139.000 3.000 0
Driftsinntekter 753.000 745.000 729.000
Varekostnad -342.000 -352.000 -331.000
Lønninger 0 0
Avskrivning -53.000 -58.000 -55.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -266.000 -338.000 -522.000
Driftskostnader -661.000 -748.000 -908.000
Driftsresultat 92.000 -2.000 -179.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -23.000 -25.000 -32.000
Finans -23.000 -25.000 -32.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 54.000 -21.000 -162.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 40.000 55.000 49.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 160.000 169.000 226.000
Sum varige driftsmidler 160.000 169.000 226.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 0
Sum anleggsmidler 200.000 226.000 275.000
Varebeholdning 2.000 6.000
Kundefordringer 9.000 34.000
Andre fordringer 14.000 16.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 7.000 2.000 42.000
Sum omløpsmidler 21.000 29.000 82.000
Sum eiendeler 221.000 255.000 357.000
Sum opptjent egenkapital -146.000 -199.000 -178.000
Sum egenkapital -49.000 -103.000 -81.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 220.000 316.000 358.000
Leverandørgjeld 35.000 37.000 64.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 4.000 15.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.000 0 2.000
Sum kortsiktig gjeld 49.000 41.000 80.000
Sum gjeld og egenkapital 220.000 255.000 357.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -28.000 -12.000 2.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.7 1
Likviditetsgrad 2 0.4 0.7 1
Soliditet -22.3 -40.6 -22.7
Resultatgrad 12.2 -0.3 -24.6
Rentedekningsgrad 4.0 -0.1 -5.6
Gjeldsgrad -5.5 -3.5 -5.4
Total kapitalrentabilitet 41.8 -0.8 -50.1
Signatur
20.08.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex