Innlandet Anleggstransport As
Juridisk navn:  Innlandet Anleggstransport As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Dampsagvegen 47 Dampsagvegen 47 Fax:
2609 Lillehammer 2609 Lillehammer
Fylke: Kommune:
Innlandet Lillehammer
Org.nr: 923093486
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/12/2019
Foretakstype: AS
Revisor: Oppland Revisjon & Rådgivning As
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
294.26%
Resultat  
  
53.98%
Egenkapital  
  
136.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 9.072.000 2.301.000
Resultat: 1.586.000 1.030.000
Egenkapital: 2.141.000 904.000
Regnskap for  Innlandet Anleggstransport As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 9.072.000 2.301.000
Driftskostnader -7.484.000 -1.181.000
Driftsresultat 1.588.000 1.120.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -3.000 -91.000
Finans -3.000 -91.000
Resultat før skatt 1.586.000 1.030.000
Skattekostnad -349.000 -225.000
Årsresultat 1.237.000 804.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 3.385.000 1.735.000
Sum eiendeler 3.385.000 1.735.000
Sum opptjent egenkapital 2.041.000 804.000
Sum egenkapital 2.141.000 904.000
Sum langsiktig gjeld 4.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 1.240.000 828.000
Sum gjeld og egenkapital 3.385.000 1.735.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.072.000 2.301.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 9.072.000 2.301.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -7.484.000 -1.181.000
Driftskostnader -7.484.000 -1.181.000
Driftsresultat 1.588.000 1.120.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -3.000 -91.000
Finans -3.000 -91.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 1.237.000 804.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 146.000
Kundefordringer 976.000 606.000
Andre fordringer 573.000 416.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 1.836.000 566.000
Sum omløpsmidler 3.385.000 1.735.000
Sum eiendeler 3.385.000 1.735.000
Sum opptjent egenkapital 2.041.000 804.000
Sum egenkapital 2.141.000 904.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 4.000 3.000
Leverandørgjeld 663.000 480.000
Betalbar skatt 348.000 223.000
Skyldig offentlige avgifter 49.000 16.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 180.000 109.000
Sum kortsiktig gjeld 1.240.000 828.000
Sum gjeld og egenkapital 3.385.000 1.735.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.145.000 907.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.1
Likviditetsgrad 2 2.7 1.9
Soliditet 63.2 52.1
Resultatgrad 17.5 48.7
Rentedekningsgrad 529.3 12.3
Gjeldsgrad 0.6 0.9
Total kapitalrentabilitet 46.9 64.6
Signatur
14.09.2021
SIGNATUR
LUNN STIAN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex