Innlandet Agro As
Juridisk navn:  Innlandet Agro As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Follebuhøgda 344 Follebuhøgda 344 Fax:
2656 Follebu 2656 Follebu
Fylke: Kommune:
Innlandet Gausdal
Org.nr: 923825754
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/16/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kantall As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-106.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 217.000 0
Resultat: -32.000 0
Egenkapital: -2.000 30.000
Regnskap for  Innlandet Agro As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 217.000 0
Driftskostnader -248.000 0
Driftsresultat -32.000 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -32.000 0
Skattekostnad 0
Årsresultat -32.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 64.000 30.000
Sum eiendeler 64.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -32.000 0
Sum egenkapital -2.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 66.000 0
Sum gjeld og egenkapital 64.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 217.000 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 217.000 0
Varekostnad 0
Lønninger -223.000 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -25.000 0
Driftskostnader -248.000 0
Driftsresultat -32.000 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -32.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 64.000 30.000
Sum omløpsmidler 64.000 30.000
Sum eiendeler 64.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -32.000 0
Sum egenkapital -2.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 3.000 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 45.000 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 19.000 0
Sum kortsiktig gjeld 66.000 0
Sum gjeld og egenkapital 64.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.000 30.000
Likviditetsgrad 1 1.0
Likviditetsgrad 2 1.0 0
Soliditet -3.1 1
Resultatgrad -14.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -33.0 0
Total kapitalrentabilitet -50.0 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex