Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ingierstrand Bad Restaurant As
Juridisk navn:  Ingierstrand Bad Restaurant As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66821890
Munkedamsveien 59B Ingierstrandveien 30 Fax:
0270 Oslo 1420 Svartskog
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 999340687
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/3/2013 1
Foretakstype: AS
Revisor: Inventum AS
Regnskapsfører: Amesto Accounthouse As
Utvikling:
Omsetning  
  
-37.07%
Resultat  
  
-49.33%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.794.000 7.618.000 5.801.000 4.862.000 6.057.000
Resultat: 451.000 890.000 431.000 189.000 793.000
Egenkapital: 30.000 30.000 30.000 124.000 124.000
Regnskap for  Ingierstrand Bad Restaurant As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.794.000 7.618.000 5.801.000 4.862.000 6.057.000
Driftskostnader -4.338.000 -6.729.000 -5.364.000 -4.668.000 -5.263.000
Driftsresultat 457.000 889.000 436.000 196.000 794.000
Finansinntekter 3.000 3.000 2.000 0 0
Finanskostnader -8.000 -2.000 -7.000 -6.000 -1.000
Finans -5.000 1.000 -5.000 -6.000 -1.000
Resultat før skatt 451.000 890.000 431.000 189.000 793.000
Skattekostnad -103.000 -207.000 -104.000 -49.000 -216.000
Årsresultat 349.000 683.000 328.000 140.000 577.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 380.000 234.000 298.000 380.000 487.000
Sum omløpsmidler 447.000 1.046.000 1.581.000 521.000 841.000
Sum eiendeler 827.000 1.280.000 1.879.000 901.000 1.328.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 94.000 94.000
Sum egenkapital 30.000 30.000 30.000 124.000 124.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 797.000 1.250.000 1.850.000 778.000 1.204.000
Sum gjeld og egenkapital 827.000 1.280.000 1.880.000 902.000 1.328.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.495.000 7.331.000 5.539.000 4.658.000 5.913.000
Andre inntekter 299.000 286.000 262.000 205.000 144.000
Driftsinntekter 4.794.000 7.618.000 5.801.000 4.862.000 6.057.000
Varekostnad -1.494.000 -1.779.000 -1.311.000 -1.468.000 -1.929.000
Lønninger -1.390.000 -3.109.000 -1.895.000 -1.767.000 -1.944.000
Avskrivning -103.000 -64.000 -82.000 -106.000 -138.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.351.000 -1.777.000 -2.076.000 -1.327.000 -1.252.000
Driftskostnader -4.338.000 -6.729.000 -5.364.000 -4.668.000 -5.263.000
Driftsresultat 457.000 889.000 436.000 196.000 794.000
Finansinntekter 3.000 3.000 2.000 0 0
Finanskostnader -8.000 -2.000 -7.000 -6.000 -1.000
Finans -5.000 1.000 -5.000 -6.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -577.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 349.000 683.000 328.000 140.000 577.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 380.000 234.000 298.000 380.000 487.000
Sum varige driftsmidler 380.000 234.000 298.000 380.000 487.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 380.000 234.000 298.000 380.000 487.000
Varebeholdning 0 161.000 74.000 52.000 0
Kundefordringer 354.000 463.000 21.000 299.000 457.000
Andre fordringer 18.000 25.000 207.000 171.000 282.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 75.000 397.000 1.280.000 0 102.000
Sum omløpsmidler 447.000 1.046.000 1.581.000 521.000 841.000
Sum eiendeler 827.000 1.280.000 1.879.000 901.000 1.328.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 94.000 94.000
Sum egenkapital 30.000 30.000 30.000 124.000 124.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 297.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 13.000 -218.000 968.000 51.000 49.000
Betalbar skatt 4.000 207.000 104.000 49.000 216.000
Skyldig offentlige avgifter 89.000 115.000 15.000 16.000 25.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 691.000 1.146.000 763.000 366.000 914.000
Sum kortsiktig gjeld 797.000 1.250.000 1.850.000 778.000 1.204.000
Sum gjeld og egenkapital 827.000 1.280.000 1.880.000 902.000 1.328.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -350.000 -204.000 -269.000 -257.000 -363.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.8 0.9 0.7 0.7
Likviditetsgrad 2 0.6 0.7 0.8 0.6 0.7
Soliditet 3.6 2.3 1.6 13.7 9.3
Resultatgrad 9.5 11.7 7.5 4 13.1
Rentedekningsgrad 57.1 444.5 62.3 32.7 794.0
Gjeldsgrad 26.6 41.7 61.7 6.3 9.7
Total kapitalrentabilitet 55.6 69.7 23.3 21.7 59.8
Signatur
16.11.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex