Ingeniørfirmaet Jone Lothe As
Juridisk navn:  Ingeniørfirmaet Jone Lothe As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52735285
Myrullvegen 10 Myrullvegen 10 Fax: 52731469
5518 Haugesund 5518 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 844901402
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/22/1987
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
30%
Resultat  
  
17.46%
Egenkapital  
  
26.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 143.000 110.000 71.000 145.000 107.000
Resultat: 74.000 63.000 -53.000 30.000 -33.000
Egenkapital: 280.000 222.000 173.000 215.000 193.000
Regnskap for  Ingeniørfirmaet Jone Lothe As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 143.000 110.000 71.000 145.000 107.000
Driftskostnader -69.000 -45.000 -124.000 -115.000 -139.000
Driftsresultat 74.000 65.000 -53.000 30.000 -33.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0
Resultat før skatt 74.000 63.000 -53.000 30.000 -33.000
Skattekostnad -16.000 -14.000 11.000 -8.000 7.000
Årsresultat 58.000 49.000 -42.000 22.000 -26.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 73.000 22.000 48.000 42.000 55.000
Sum omløpsmidler 263.000 240.000 147.000 220.000 388.000
Sum eiendeler 336.000 262.000 195.000 262.000 443.000
Sum opptjent egenkapital 180.000 122.000 73.000 115.000 93.000
Sum egenkapital 280.000 222.000 173.000 215.000 193.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 56.000 40.000 22.000 46.000 249.000
Sum gjeld og egenkapital 336.000 262.000 195.000 261.000 442.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 143.000 110.000 71.000 145.000 107.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 143.000 110.000 71.000 145.000 107.000
Varekostnad 0 -18.000 -1.000 0
Lønninger -10.000 -9.000 -9.000 -7.000 -8.000
Avskrivning -3.000 -12.000 -4.000 -5.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -56.000 -24.000 -93.000 -102.000 -126.000
Driftskostnader -69.000 -45.000 -124.000 -115.000 -139.000
Driftsresultat 74.000 65.000 -53.000 30.000 -33.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 58.000 49.000 -42.000 22.000 -26.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 7.000 22.000 36.000 26.000 34.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 66.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 66.000 0 12.000 16.000 21.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 73.000 22.000 48.000 42.000 55.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 22.000 59.000 10.000 16.000 47.000
Andre fordringer 0 25.000 5.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 241.000 181.000 112.000 199.000 340.000
Sum omløpsmidler 263.000 240.000 147.000 220.000 388.000
Sum eiendeler 336.000 262.000 195.000 262.000 443.000
Sum opptjent egenkapital 180.000 122.000 73.000 115.000 93.000
Sum egenkapital 280.000 222.000 173.000 215.000 193.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 19.000 20.000 19.000 19.000 63.000
Betalbar skatt 1.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 8.000 3.000 2.000 2.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 33.000 11.000 1.000 25.000 184.000
Sum kortsiktig gjeld 56.000 40.000 22.000 46.000 249.000
Sum gjeld og egenkapital 336.000 262.000 195.000 261.000 442.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 207.000 200.000 125.000 174.000 139.000
Likviditetsgrad 1 4.7 6 6.7 4.8 1.6
Likviditetsgrad 2 4.7 6 6.7 4.8 1.6
Soliditet 83.3 84.7 88.7 82.4 43.7
Resultatgrad 51.7 59.1 -74.6 20.7 -30.8
Rentedekningsgrad 6
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.1 0.2 1.3
Total kapitalrentabilitet 22.0 24.8 -27.2 11.5 -7.5
Signatur
11.07.2017
STYREFORMANNEN.
Prokurister
11.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex