Ingeniørfirma Johnny Bergesen As
Juridisk navn:  Ingeniørfirma Johnny Bergesen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70022052
Fax:
6144 Sylte 6144 Sylte
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Vanylven
Org.nr: 959917663
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/22/1991
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vanylven Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
156%
Egenkapital  
  
17.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 30.000 0 0 0 0
Resultat: 28.000 -50.000 -27.000 -10.000 -12.000
Egenkapital: 184.000 157.000 207.000 234.000 244.000
Regnskap for  Ingeniørfirma Johnny Bergesen As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 30.000 0 0 0 0
Driftskostnader -2.000 -50.000 -26.000 -9.000 -11.000
Driftsresultat 28.000 -50.000 -26.000 -9.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 0 -1.000 -1.000 -1.000
Resultat før skatt 28.000 -50.000 -27.000 -10.000 -12.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 28.000 -50.000 -27.000 -10.000 -12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 220.000 266.000 285.000 285.000
Sum omløpsmidler 184.000 26.000 32.000 32.000 32.000
Sum eiendeler 184.000 246.000 298.000 317.000 317.000
Sum opptjent egenkapital 84.000 57.000 107.000 134.000 144.000
Sum egenkapital 184.000 157.000 207.000 234.000 244.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 90.000 92.000 83.000 72.000
Sum gjeld og egenkapital 184.000 247.000 299.000 317.000 316.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 30.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 30.000 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning -46.000 -17.000 0 0
Andre driftskostnader -2.000 -4.000 -9.000 -9.000 -11.000
Driftskostnader -2.000 -50.000 -26.000 -9.000 -11.000
Driftsresultat 28.000 -50.000 -26.000 -9.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 0 -1.000 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 28.000 -50.000 -27.000 -10.000 -12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 220.000 266.000 285.000 285.000
Sum varige driftsmidler 220.000 266.000 285.000 285.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 220.000 266.000 285.000 285.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 159.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 26.000 26.000 32.000 32.000 32.000
Sum omløpsmidler 184.000 26.000 32.000 32.000 32.000
Sum eiendeler 184.000 246.000 298.000 317.000 317.000
Sum opptjent egenkapital 84.000 57.000 107.000 134.000 144.000
Sum egenkapital 184.000 157.000 207.000 234.000 244.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 7.000 2.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 90.000 92.000 76.000 71.000
Sum kortsiktig gjeld 90.000 92.000 83.000 72.000
Sum gjeld og egenkapital 184.000 247.000 299.000 317.000 316.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 184.000 -64.000 -60.000 -51.000 -40.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.3 0.4 0.4
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.4 0.4
Soliditet 100.0 63.6 69.2 73.8 77.2
Resultatgrad 93.3
Rentedekningsgrad -
Gjeldsgrad 0.6 0.4 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet 15.2 -20.2 -8.7 -2.8 -3.5
Signatur
19.10.2021
STYREFORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex