Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Inge Blomsø As
Juridisk navn:  Inge Blomsø As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91179435
Karlestrand Gård Karlestrand Gård Fax:
7160 Bjugn 7160 Bjugn
Fylke: Kommune:
Trøndelag Ørland
Org.nr: 989249908
Aksjekapital: 493.000 NOK
Etableringsdato: 12/20/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Systemrevisjon Fosen AS
Regnskapsfører: Hp Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
484.27%
Egenkapital  
  
133.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 10.000 0 0 0 0
Resultat: 4.160.000 712.000 -97.000 -209.000 -283.000
Egenkapital: 6.546.000 2.805.000 2.093.000 2.189.000 2.399.000
Regnskap for  Inge Blomsø As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 10.000 0 0 0
Driftskostnader -200.000 -200.000 -179.000 -171.000 -235.000
Driftsresultat -190.000 -199.000 -180.000 -171.000 -235.000
Finansinntekter 4.357.000 927.000 205.000 25.000 23.000
Finanskostnader -8.000 -15.000 -121.000 -63.000 -70.000
Finans 4.349.000 912.000 84.000 -38.000 -47.000
Resultat før skatt 4.160.000 712.000 -97.000 -209.000 -283.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 4.160.000 712.000 -97.000 -209.000 -283.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.123.000 4.675.000 4.675.000 4.815.000 4.815.000
Sum omløpsmidler 2.310.000 927.000 775.000 573.000 849.000
Sum eiendeler 7.433.000 5.602.000 5.450.000 5.388.000 5.664.000
Sum opptjent egenkapital 6.034.000 2.293.000 1.581.000 1.677.000 1.887.000
Sum egenkapital 6.546.000 2.805.000 2.093.000 2.189.000 2.399.000
Sum langsiktig gjeld 389.000 569.000 741.000
Sum kortsiktig gjeld 887.000 2.797.000 2.968.000 2.631.000 2.525.000
Sum gjeld og egenkapital 7.433.000 5.602.000 5.450.000 5.389.000 5.665.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 10.000 0 0 0
Driftsinntekter 10.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -35.000 -35.000 -22.000 -19.000 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -165.000 -165.000 -157.000 -152.000 -235.000
Driftskostnader -200.000 -200.000 -179.000 -171.000 -235.000
Driftsresultat -190.000 -199.000 -180.000 -171.000 -235.000
Finansinntekter 4.357.000 927.000 205.000 25.000 23.000
Finanskostnader -8.000 -15.000 -121.000 -63.000 -70.000
Finans 4.349.000 912.000 84.000 -38.000 -47.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -419.000 0 0 0
Årsresultat 4.160.000 712.000 -97.000 -209.000 -283.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 672.000 672.000 672.000 672.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 672.000 672.000 672.000 672.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.123.000 4.003.000 4.003.000 4.143.000 4.143.000
Sum anleggsmidler 5.123.000 4.675.000 4.675.000 4.815.000 4.815.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 14.000 14.000 14.000 33.000 40.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.166.000 534.000 6.000 5.000 267.000
Sum omløpsmidler 2.310.000 927.000 775.000 573.000 849.000
Sum eiendeler 7.433.000 5.602.000 5.450.000 5.388.000 5.664.000
Sum opptjent egenkapital 6.034.000 2.293.000 1.581.000 1.677.000 1.887.000
Sum egenkapital 6.546.000 2.805.000 2.093.000 2.189.000 2.399.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 422.000 202.000 202.000 202.000
Sum langsiktig gjeld 389.000 569.000 741.000
Leverandørgjeld 421.000 416.000 669.000 556.000 505.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 17.000 17.000 10.000 9.000 0
Utbytte -419.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 30.000 1.942.000 2.088.000 1.864.000 1.818.000
Sum kortsiktig gjeld 887.000 2.797.000 2.968.000 2.631.000 2.525.000
Sum gjeld og egenkapital 7.433.000 5.602.000 5.450.000 5.389.000 5.665.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.423.000 -1.870.000 -2.193.000 -2.058.000 -1.676.000
Likviditetsgrad 1 2.6 0.3 0.3 0.2 0.3
Likviditetsgrad 2 2.6 0.3 0.3 0.2 0.3
Soliditet 88.1 50.1 38.4 40.6 42.3
Resultatgrad -1.900.0
Rentedekningsgrad -23.8 -13.3 -1.5 -2.7 -3.4
Gjeldsgrad 0.1 1.0 1.6 1.5 1.4
Total kapitalrentabilitet 56.1 13.0 0.5 -2.7 -3.7
Signatur
18.08.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
18.08.2016
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex